pb.pl

Sprzedaż

II Customer Experience Transformation

30.11-01.12.2017, Warszawa,
Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44

koszt uczestnictwa netto
2495.00 PLN (od 28 października 2017 do 1 grudnia 2017)

Warsztaty. Dostosowanie organizacji

Zarejestruj się

Gdy spotykają się percepcja Klienta z percepcją Organizacji niezbędne jest dopasowanie. Klienta nie zmienimy. Pozostaje zmiana organizacji.

"Zmiana jest procesem, a nie wydarzeniem"

Barbara Johnson

 

Rok temu podczas pierwszej edycji Customer Experience Transformation mówiliśmy o różnych drogach dochodzenia do dobrych doświadczeń Klientów. 6 prelegentów opowiedziało nam 6 historii o drodze własnej organizacji do poznania i zarządzania doświadczeniem swoich klientów. Każdy z nich opowiedział m.in. o tym kiedy i jak ich organizacja zaczęła pracę nad pozytywnymi doświadczeniami Klienta, jak zaangażował się Zarząd, jakie narzędzie stało się tym wiodącym, jak zbierają Głos Klientów w punkach styku oraz o swojej osobistej liście porażek i sukcesów związanych z customer experience.

Teraz nadszedł czas na pogłębienie tematu Transformacji Customer Experience w organizacji. Jak każda zmiana – jest ona procesem, który w rozwiniętej formie angażuje całą firmę i wszystkie jej zasoby. Choć przejście przez proces transformacji może się odbywać na wiele sposobów, to praktycy Customer Experience wskazują kilka kluczowych obszarów, których zaniedbanie w procesie zmiany może stanąć na przeszkodzie kliento-centrycznej organizacji.

Okazuje się, że każda świadoma w obszarze doświadczeń Klienta firma musi realizować działania CX na minimum 6 polach, o których szerzej opowiemy podczas konferencji*:

 

WIZJA CUSTOMER EXPERIENCE

ZROZUMIENIE KLIENTA

PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ

MIERZENIE DOŚWIADCZEŃ

ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM

KULTURA ORGANIZACJI

* na podstawie 6 dyscyplin Customer Experience Forrestera

 

Zapraszam serdecznie,

Magdalena Marczak-Makowska
Project Manager
Puls Biznesu

 

 

 

 

 

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

30 listopada 2017

PODCZAS WARSZTATU:


NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA CUSTOMER EXPERIENCE 2017!

Przedstawimy wyniki najnowszego badania Customer Experience za rok 2017, przeprowadzonego przez firmę DEVELOR!


6  PRAKTYK CX Z POLSKI!

Zaprezentujemy Państwu sześć praktyk z naszego rodzimego rynku! PROMOD, ORANGE, ING BANK ŚLĄSKI, EUROBANK, PZU, CARREFOUR! Wszyscy nasi Prelegenci reprezentują firmy, które od dłuższego czasu pracują w różnych obszarach, aby ich organizacja stała się coraz bardziej prokliencka.

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

Magdalena Marczak-Makowska, Project Manager, Puls Biznesu

09:35

II Customer Experience Transformation - INTRO

Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

09:50

WYNIKI BADANIA CUSTOMER EXPERIENCE!

Bartłomiej Wrzosek, Dyrektor Zarządzający, DEVELOR Polska Sp. z o.o.

Najnowsze wyniki międzynarodowego badania w dziedzinie Customer Experience Management

 

10:30

WIZJA CUSTOMER EXPERIENCE...

Piotr Krowicki, Kierownik ds. Marketingu i Programu Lojalnościowego, Promod

... czyli plan, aby każdemu Klientowi dostarczać odpowiednie, powiązane z wartościami firmy doświadczenia, wpisany w całościową strategię organizacji.

11:30

Przerwa kawowa

11:50

WARSZTAT #1 - WIZJA CUSTOMER EXPERIENCE

Bartłomiej Wrzosek, Dyrektor Zarządzający, DEVELOR Polska Sp. z o.o.

Podczas warsztatu przedstawimy inspirujący przykład organizacji, która zbudowała wizję i skutecznie zaimplementowała filozofię łączącą zaangażowanie pracowników dla stworzenia unikalnego doświadczenia klienta. Uczestnicy będą mogli przedyskutować 4 proste zasady tej filozofii i wypracować pomysły na wdrożenie tych zasad w swoich firmach.

12:20

ZROZUMIENIE KLIENTA...

Olga Mitura-Pochwatko, p.o. Dyrektor Zarządzania Wiedzą o Relacjach z Klientami, Strategia Korporacyjna i Badania Rynkowe, Zarządzanie Wiedzą o Relacjach z Klientami, Orange Polska

... czyli zrozumienie, iż krokiem w kierunku dostarczania dobrych doświadczeń Klientom jest ich zrozumienie Klienta (kto jest naszym Klientem, czego potrzebuje, jak POSTRZEGA interakcje z organizacją). Zrozumienie Klienta pomaga organizacji ZIDENTYFIKOWAĆ problematyczne dla Klientów interakcje i je eliminować.

13:20

WARSZTAT #2 - ZROZUMIENIE KLIENTA

Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

 

 

13:50

Przerwa obiadowa

14:50

PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ...

Tomasz Siwek, Dyrektor Centrum Agile, Customer Intelligence, ING Bank Śląski S.A.
Łukasz Majowski, Chapter Leader Customer Experience / Senior Manager Centrum Agile – Digital Transformation, ING BANK ŚLĄSKI

...projektowanie nowych produktów, rozwiązań, procesów z udziałem kluczowych interesariuszy w szybki, iteracyjny sposób. Wykorzystanie szybkich wdrożeń pozwala przetestować i zebrać szybko informacje od Klientów, Pracowników i Partnerów w zakresie dobrych i złych praktyk.

15:50

WARSZTAT #3 - PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ

Magda Dobrowolska-Sagan, Właściciel firmy ANLOKO

 

 

16:30

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

1 grudnia 2017

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

MIERZENIE DOŚWIADCZEŃ...

Piotr Gajnodzinow, Dyrektor Departamentu Voice of the Customer, EUROBANK

... czyli jak liderzy CX monitorują jakość doświadczeń Klientów, na bieżąco używając PERCEPCJI KLIENTA jako ostatecznego testu „co jest dobre”.

10:30

WARSZTAT #4 - MIERZENIE DOŚWIADCZEŃ

Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

 

 

11:00

Przerwa kawowa

11:20

ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM...

Anna Janiczek, Head of Customer Experience, PZU
Katarzyna Plewa, Kierownik Zespołu Zarządzania Doświadczeniem Klienta, PZU

…czyli jak budować kulturę  prokliencką i angażować całą organizację w kreowanie najlepszych doświadczeń Klienta.

12:20

WARSZTAT #5 - ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM

Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

 

 

13:00

Przerwa obiadowa

14:00

KULTURA ORGANIZACJI...

Marta Jabłonowska, Dyrektor Działu Szkoleń i Rozwoju, Carrefour Polska
Agata Jędrzejewska, Project Manager Customer Centricity, Carrefour Polska

... czyli kultura oparta na Kliencie jako podstawa dla dojrzałości w CEM. Tzw. customer-centricty powinno być wartością główną, która stanie się elementarną cząstką DNA każdego Pracownika. Realizacja tego celu sprawi, że dostarczanie doskonałych doświadczeń Klientom stanie się zwyczajem.

15:00

WARSZTAT #6 - KULTURA ORGANIZACJI

Magda Dobrowolska-Sagan, Właściciel firmy ANLOKO

 

 

15:30

Podsumowanie Konferencji

Marta Łukawska-Daruk, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience
Aleksandra Jagiełło-Bono, Partner, CustomerMatters; Ekspert Customer Experience

16:00

Zakończenie Konferencji, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495.00 PLN (od 28 października 2017 do 1 grudnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
II Customer Experience Transformation
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2495.00 PLN
2 2495.00 PLN
3 2495.00 PLN
4 2495.00 PLN
5 2495.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter