pb.pl

Zarządzanie

Szef Biura Zarządu

13-14.12.2017, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2395.00 PLN (od 4 listopada 2017 do 14 grudnia 2017)

Konferencja. Jak skutecznie wspierać Zarząd i Radę Nadzorczą

Szanowni Państwo,

Mam wielką przyjemność zaprezentować Państwu program wydarzenia "Szef Biura Zarządu - jak skutecznie wspierać Zarząd i Radę Nadzorczą".  W trakcie spotkania połączymy twarde aspekty Państwa pracy związane z funkcjonowaniem w ramach regulacji prawnych i nie mniej ważną sferę relacji i komunikacji, co czyni ten projekt wydarzeniem kompleksowo poruszającym najistotniejsze obszary pracy Szefa Biura Zarządu.

W trakcie konferencji poruszymy kwestie praktycznego stosowania regulacji warunkujących pracę Szefa biura zarządu, ale i ważne kwestie z obszaru zarządzania projektami czy zespołem.

Do wygłoszenia prelekcji i poprowadzenia sesji zaprosiliśmy wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach.

Udział jest zatem doskonałą sposobnością by wzmocnić swój warsztat, zdobyć nowe umiejętności, wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami piastującymi podobne funkcje.

Zachęcam do zarezerwowania czasu na udział w wydarzeniu, które będzie doskonałą formą dodatkowego wzmocnienia swoich kwalifikacji.

 

Serdecznie zapraszam,

Ewelina Stęplewska
Project manager

 

Do udziału zapraszamy:
Szefów biur zarządu, Asystentów biur zarządu i asystentów Prezesa, Sekretarzy biura zarządu oraz wszystkie osoby zajmujące się tą tematyką

Partnerzy

Patron Medialny

13 grudnia 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Kluczowe zmiany prawne dotyczące prowadzenia obsługi zarządu

Ewa Szlachetka, Adwokat, Partner kierujący zespołem fuzji i przejęć oraz bankowości i finansów w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Uregulowanie organizacji i funkcjonowania biura zarządu
 • Regulacje wynikające ze statutów/umów spółek
 • Stosowanie regulaminów w spółce
 • Obsługa posiedzeń oraz tworzenie uchwał zarządu
 • Aktualne i planowane nowelizacje KSH oraz innych przepisów

10:00

Obowiązki spółek giełdowych oraz walne zgromadzenia

Dr Jarosław Szewczyk, LL.M., Adwokat, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych Kancelarii RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

 • Nietypowe naruszenie obowiązku informacyjnego akcjonariuszy spółek publicznych na przykładach
 • Nietypowe naruszenie obowiązku wezwaniowego akcjonariuszy spółek publicznych na przykładach
 • Szczególne uprawnienia i obowiązki zarządu oraz przewodniczącego walnego zgromadzenia związane z rozpoczęciem i przebiegiem walnego zgromadzenia

 


10:50

Przerwa na kawę

11:10

Naruszenie regulacji compliance i odpowiedzialność karna kadry

Dominika Stępińska-Duch, Adwokat, Partner Raczkowski Paruch

 • Czym są regulacje compliance i kogo obowiązują?
 • Na czym polega niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień?
 • Czy nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków jest przestępstwem?

12:00

Klasyczne pułapki w umowach handlowych, czyli o czym należy pamiętać przed podpisaniem

Kuba Ruiz, LL.M., Adwokat, Counsel, kieruje praktyką digital w polskim biurze Bird & Bird

 

 • Architektura umowy
 • Wybór prawa umowy
 • Definicje
 • Zakres odpowiedzialności
 • Gwarancja / rękojmia
 • Procedury odbiorowe / akceptacja
 • Własność intelektualna

 

13:10

Przerwa na lunch

14:10

Zarządzanie informacjami niejawnymi

Tomasz Koellner, Adwokat, Head of IP/TMT, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 • Czym jest informacja poufna w świetle prawa i jakiej podlega ochronie
 • Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji poufnych w przedsiębiorstwie
15:00

Dokumentacja korporacyjna

dr Dominik Sypniewski, Senior Associate, Góralski & Goss Legal

 • Dokumentacja korporacyjna: obligatoryjna i fakultatywna
 • Zakres i zasady tworzenia
 • Dobre praktyki obiegu dokumentów
 • Ochrona dokumentów korporacyjnych – uwarunkowania prawne

 

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

14 grudnia 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Prowadzenie projektów

Marcin Farkowski, WW Director of Project Management Excellence, Lionbridge

 • Co to jest projekt?
 • Czy mój projekt jest ważniejszy od innych projektów?
 • Czym się różni plan projektu od harmonogramu i kiedy wystarczy harmonogram?
 • Jak optymalnie zidentyfikować oczekiwania klienta i dlaczego należy to robić?
 • Czy zarządzanie interesariuszami ma sens?
 • Jak zarządzać czasem w projekcie
 • O czy należy pamiętać podczas planowania komunikacji?
 • Jakie mamy do dyspozycji narzędzia komunikacji?
 • Po co zarządzamy ryzykiem i co z tego mamy?
 • Jak delegować zadania?
 • Jak rozwiązywać problemy w projektach

10:00

Zarządzanie zespołem: delegowanie zadań, komunikacja w zespole

Kazimierz F. Nalepa, Doradca, trener, coach, TMTgroup

 • Zarząd jako specyficzny rodzaj zespołu
 • Trzy filary skuteczności zespołu
 • Precyzyjna diagnoza zespołu – 11 wymiarów
 • Obszary zgodnej współpracy – obszary konfliktów
 • Model analizy sytuacji: interesy, osobowości, informacja, pozycje w strukturze, wartości
 • Kiedy zespół dobrze pracuje
 • Role w zespole
 • Dysfunkcje zespołu i ich ceny
 • Rola i możliwości Szefa Biura Zarządu w aspekcie pracy zespołowej
11:00

Przerwa na kawę

11:20

Relacje międzynarodowe w biznesie

Krzysztof Sarnecki, Współzałożyciel QUEST Change Managers i Prezes Zarządu. Konsultant strategiczny, zawodowy negocjator. Ekspert w zakresie marketingu i budowania przewagi rynkowej firm oraz agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm

 

Czy każdy jest inny? Tak. Jednocześnie socjologia podpowiada nam, że w zespołach, społecznościach i społeczeństwach istnieją reguły, procesy i struktury – a jednostki podlegają tym „mechanizmom”, co nadaje wspólną charakterystykę ich zachowaniom. Ważne kryteria oceny przewidywalnych zachowań negocjacyjnych danej strefy kulturowej to np. poziom emocjonalnej ekspresyjności oraz stopień konfrontacyjności. Podobni do siebie Japończycy i Szwedzi są na przeciwnym biegunie do Rosjan, Francuzów i negocjatorów z Izraela. Hindus i Arab z Arabii Saudyjskiej jest skrajnie różny od Niemca, Holendra i Duńczyka. A gdzie są Polacy? Blisko Amerykanów, którzy jednak różnią się sporo od Brytyjczyków. Jak z nimi rozmawiać? Co dla wybranej nacji jest ważne? Na co trzeba uważać, czego unikać? I wreszcie: jak być sobą, a jednocześnie dostosować się do sytuacji tak, aby być skutecznym? Komunikacja Nieantagonizująca™ aplikuje zawsze i daje efekty w kontakcie z każdą strefą kulturową! A więc… jest „coś uniwersalnego”, co ułatwia nam zadanie „dogadania się”. Zawodowy negocjator z setkami międzynarodowych doświadczeń negocjacyjnych przybliży nam ten temat w sposób praktyczny i przystępny.

 

12:10

Stres i sytuacje kryzysowe w pracy- jak sobie z nimi skutecznie radzić

Monika Kantowicz -Gdańska, Konsultant, audytor, moderator, MKG Consulting

 • Ja i stres – autorefleksja indywidualna
 • Co najnowsze badania mówią nam o stresie i co z nich wynika?
 • Typy reakcji na stres
 • Co możemy zrobić, aby lepiej sobie radzić ze stresem w pracy?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

"Instrukcja obsługi Szefa"-optymalny model współpracy

Kazimierz F. Nalepa, Analityk i doradca, trener, coach, TMTgroup

Szef biura Zarządu powinien doskonale rozumieć jaki jest optymalny model współpracy z każdym członkiem zarządu i umieć z nim efektywnie kooperować. Aby to było możliwe, powinien precyzyjnie wiedzieć gdzie, jak i na ile należy zmienić własne naturalne zachowania na rzecz tych, które są skuteczne i optymalne w danym przypadku. Jeśli to umie, jest dużo bardziej ceniony i lubiany.

 

 • Optymalny model współpracy z Szefem
 • Typy preferowanych relacji
 • Typy osobowości
 • Zachowania w konflikcie
 • Typy sytuacji
 • Pięć pól konfliktu - współpracy
 • Nietypowe problemy i sytuacje
15:00

Organizacja spotkań biznesowych

Andrzej Puchała, trener, coach, specjalista negocjacji biznesowych

Zasady spotkań wewnętrznych

 

 • przygotowanie do zebrań
 • goście, kolejność powitania, rola sekretariatu
 • telekonferencja, tryb głośnomówiący
 • przerwy kawowe, serwis kawowy, catering

 

Zasady spotkań zewnętrznych

 

 • przyjęcia stojące i zasiadane – organizacja i uczestnictwo
 • 8 zasad biznesowego lunch’u
 • jak pisać i "czytać" zaproszenia w biznesie
 • kod wizytówkowy
 • small talk
 • dress code
 • najczęściej popełniane błędy przy doborze biznesowej garderoby
 • zestaw menedżerski na każdą okazję
 • na co możemy sobie pozwolić – kwestia indywidualności

 


16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395.00 PLN (od 4 listopada 2017 do 14 grudnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Szef Biura Zarządu
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter