pb.pl

 

EMERGING CITIES. NOWE CENTRA LOGISTYCZNO-PRODUKCYJNE NA MAPIE POLSKI

07.11.2017, Bydgoszcz,
Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 22 września 2017 do 7 listopada 2017)

Udział bezpłatny, zapraszamy

Konferencja. Nowe, skuteczne modele i kanały dystrybucji towarów

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa po raz trzeci na konferencję z cyklu „Emerging Cities. Nowe Centra Logistyczno-Produkcyjne na mapie Polski”, organizowaną wspólnie przez Miasto Bydgoszcz, Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Bonnier Business Polska, wydawcę dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”.

Konferencja będzie doskonałym miejscem na dyskusję z managerami i ekspertami o nowych szlakach tranzytowych i lokalizacjach dla rozwoju parków logistycznych, wyzwaniach jakie niesie zarządzanie lokalne i globalne w branży TSL, a także rosnącym znaczeniu transportu intermodalnego w gospodarce.

W trakcie wydarzenia dowiecie się Państwo o aktualnych trendach w takich obszarach jak: Internet of Things, Batch Size One i On-demand Delivery.

Zapraszam Państwa do Bydgoszczy, która dzięki ostatnio realizowanym inwestycjom staje się centrum logistyczno-produkcyjno-magazynowym pierwszego wyboru w naszym regionie. Najważniejsze czynniki wpływające na rozwój sektora logistyczno-magazynowego to:

  • silne branże, m.in. elektroniczna, budowy maszyn, spożywcza oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • doświadczenie w sektorze produkcyjnym,
  • wykwalifikowana, doświadczona kadra pracownicza, regularnie wspierana przez system dobrze współpracujących z biznesem uczelni,
  • dogodna lokalizacja oraz rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna,
  • atrakcyjne warunki prowadzenia biznesu, zachęty inwestycyjne,
  • tereny inwestycyjne z dostępem do infrastruktury, objęte mpzp umożliwiającym realizację inwestycji,
  • nowoczesne parki produkcyjno-logistyczne i strefa ekonomiczna,
  • profesjonalna obsługa inwestorów na wszystkich etapach realizacji inwestycji oferowana przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Z przyjemnością przedstawimy również Państwu korzyści wynikające z przeniesienia produkcji do nowoczesnych centrów logistycznych i szanse rozwoju jakie zaawansowane rozwiązania techniczne dają branży logistycznej, transportowej czy magazynowej.

O tych wszystkich i innych wyzwaniach szczegółowo opowiemy Państwu 7 listopada na konferencji w Bydgoszczy.

 

Zapraszam serdecznie,

Rafał Bruski

Prezydent Miasta Bydgoszczy


 

Serdecznie zapraszam do kontaktu:

Beata Tomaszkiewicz,
menedżer projektu

T: +48 22 333 9751
M: +48 603 503 663
e-mail: b.tomaszkiewicz@pb.pl

 


 

O partnerach:

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.,
to instytucja otoczenia biznesu, spółka publiczna działająca na zasadach „non profit”. Powołana została w 2013 roku przez Miasto Bydgoszcz, w celu szeroko rozumianego wsparcia inwestorów i przedsiębiorców oraz  promocji gospodarczej. Zadania Agencji koncentrują się na kompleksowym wsparciu procesów inwestycyjnych w mieście, na każdym etapie ich realizacji, a także pomocy dla przedsiębiorców w ramach opieki poinwestycyjnej. Działania podejmowane przez spółkę służą przyciąganiu nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy, promocji gospodarczej miasta Bydgoszczy oraz stymulowaniu lokalnej gospodarki w tym kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki wsparcia inwestycji i przedsiębiorców przez Miasto Bydgoszcz.

Panattoni Europe
Jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w 26 oddziałach w Ameryce Północnej i Europie. Panattoni obecny jest w Europie Środkowej od 2005 roku. Deweloper wybudował dotychczas w Polsce, Czechach i Niemczech ponad 5 miliona m kw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej. W ramach Panattoni Europe działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit. Wśród kluczowych klientów są takie firmy jak Amazon, Arvato services Polska, Coty Cosmetics, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros czy Tesco. Oprócz Polski Panattoni Europe ma swoje przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Czechach, Luksemburgu,  Niemczech i teraz w Rumunii.
Więcej na: www.panattonieurope.com

Waimea Holding
Realizuje projekty deweloperskie na terenie całej Polski. Funkcjonuje na rynku nieruchomości komercyjnych jako deweloper specjalizujący się w budowie nowoczesnych parków magazynowo-przemysłowych oraz terminali CARGO, powierzchni spełniających najwyższe światowe standardy. W strategii rozwoju Waimea Holding jest dostarczanie na wynajem profesjonalnych, wielofunkcyjnych obiektów zgodnie z innowacyjnymi rozwiązaniami, dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb kontrahentów, w tym inwestycji budowanych na zamówienie indywidualnych klientów. Projekty realizowane są we współpracy z doświadczonymi i uznawanymi na rynku Partnerami i zgodnie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Wieloletnie doświadczenie Spółki na rynku nieruchomości komercyjnych, profesjonalny zespół oraz stabilna pozycja pozwalają na tworzenie optymalnych projektów logistycznych dla klientów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Więcej na: www.waimeaholding.pl

Partnerzy

Organizator

Partner

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 22 września 2017 do 7 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
EMERGING CITIES. NOWE CENTRA LOGISTYCZNO-PRODUKCYJNE NA MAPIE POLSKI
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

1. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

2. Udział w konferencji będzie możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli takich instytucji jak: banki, domy maklerskie, firmy doradcze, uczelnie jak również zgłoszenia osób prywatnych.

Informacje

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - Dziennikarz

T 22 333 9751

F 22 333 97 78

b.tomaszkiewicz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter