pb.pl

Sprzedaż

Contact Center Team Management

28-29.11.2017, Warszawa,
Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
2495.00 PLN (od 28 października 2017 do 29 listopada 2017)

Warsztaty. Czyli jak zbudować zespół, któremu się chce?

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

wiem, jak ogromnym wyzwaniem jest zbudowanie i efektywne zarządzanie działem Contact Center. Charakter i specyfika pracy telemarketera wpływa na jego zaangażowanie, motywację i przywiązanie do firmy. Dlatego tak ważne w tym przypadku jest efektywne zarządzanie ludźmi i stworzenie przyjaznych, ale przede wszystkim dostosowanych do ich potrzeb, warunków pracy.

Zapraszam więc na praktyczny warsztat, podczas którego najlepsi eksperci oraz trenerzy opowiedzą o skutecznych i sprawdzonych strategiach zarządzania działem Contact Center. Podczas spotkania, dowiecie się Państwo, jak z powodzeniem zarządzać działem CC, jak zatrudniać, jak motywować oraz w jakie narzędzia uzbroić pracowników, żeby mogli jak najefektywniej realizować założone cele. Całe spotkanie opierać się będzie na czterech praktycznych blokach tematycznych dotyczących największych wyzwań menedżera Contact Center. Nie zabraknie praktycznych ćwiczeń, podczas których będziecie mieć szansę dokładnego zrozumienia przedstawianych koncepcji.

Zapraszam serdecznie do udziały w Warsztatach!

 

Magdalena Marczak - Makowska
Project Manager, Puls Biznesu

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Wszyscy uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnego parkingu. W chwili wjazdu na parking trzeba pobrać bilet i w momencie wyjazdu udać się z tym biletem do recepcji, podając nazwę wydarzenia.


Podczas warsztatów zaprezentujemy 4 praktyczne bloki:

REKRUTACJA W CONTACT CENTER
EFEKTYWNE ZARZĄDZENIE LUDŹMI
MOTYWACJA I WYPALENIE ZAWODOWE
OPTYMALIZACJA PROCESÓW - CO MIERZYĆ W CONTACT CENTER?

 

Prowadzący warsztat:


Tomasz Czyż, Country Manager, Consultant, Hancock Training
Ewa Czarnecka, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu, Voice Contact Center Sp.zo.o.
Kamila Krawczyk – Strawińska, trener, obsługa klienta, sprzedaż i call center, Hillway Training & Consulting
Rafał Jarosz, ekspert call/contact center i CRM; trener biznesowy, menedżer i konsultant, Hillway Training & Consulting

 

Do udziału zapraszamy:


Dyrektorów Call/Contact Center
Managerów Call/Contact Center
Team Leaderów Call/Contact Center
Analityków Call/Contact Center

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

28 listopada 2017

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:25

Oficjalne rozpoczęcie Warsztatów

REKRUTACJA W CONTACT CENTER

09:30

Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, czyli jak efektywnie rekrutować w Contact Center?

Kamila Krawczyk – Strawińska, trener, obsługa klienta, sprzedaż i call center, Hillway Training & Consulting

Jak przekonać kandydata do pracy w Twoim Contact Center?
Czy wiemy kogo naprawdę szukamy? Jak efektywnie zorganizować i prowadzić rekrutację?
Jak znaleźć odpowiedniego pracownika contact center i jak zakończyć pozytywnie rekrutację?
Czy fluktuacja jest potrzebna i kiedy? Czemu bywa za duża? Gdzie i jak szukać przyczyn? Jak sobie z nią radzić?

W trakcie BLOKU 15 minutowa przerwa na kawę.

12:30

Przerwa na lunch

EFEKTYWNE ZARZĄDZENIE LUDŹMI

13:15

Dobry Zespół to podstawa, ale jak go stworzyć? O zarządzaniu ludźmi w Contact Center

Ewa Czarnecka, Voice Contact Center Sp.zo.o.

Jak zbudować efektywny, zaangażowany i skuteczny zespół managerów i specjalistów cc?
Praca z zespołem i praca z jednostką - jak dostosować metody i komunikację?
Budowanie lojalności zespołu, czyli partnerstwo, wspólne cele, team building.
Jak tworzyć skuteczne systemy motywacyjne nastawione na wzrost zaangażowania i satysfakcji zespołu i jednoczesną realizację celu organizacji czy projektu?
Jak pracować z i jak motywować zespół konsultantów w contact center, by wypracować oczekiwaną jakość, efektywność i dyspozycyjność?
Tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy w contact center

W trakcie BLOKU 15 minutowa przerwa na kawę.

16:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatu

29 listopada 2017

09:00

Rejestracja, poranna kawa

MOTYWACJA I WYPALENIE ZAWODOWE

09:30

MOTYWUJEMY czy DEMOTYWUJEMY? Czy słonia można popchnąć? Czy, może wystarczy zapach marchewki, żeby sam ruszył?

Tomasz Czyż, Country Manager, Consultant, Hancock Training

Źródła motywacji
Ujemne i dodatnie bodźce motywacyjne. Które z wybranych czynników demotywujących najsilniej  oddziałują na pracowników
Motywacja na przestrzeni setek tysięcy lat historii życia człowieka – co napędzało rozwój cywilizacji?
Jaka jest skuteczność motywowania od wewnątrz, a jaka z zewnątrz?
Trwałe efekty motywacji i demotywacji
Co powoduje, że lider motywuje innych?
Motywacja w sporcie na najwyższym poziomie
Co robi lider by pozyskać najlepszych ludzi do swojego kręgu wpływu?
Co lider powinien wiedzieć o stylach motywowania?
Kiedy odbywa się selekcja klakierów, supporterów i wyznawców?
Charyzma – prezent zapisany w genach czy „carte blanche” do zapisania w trakcie życia?
Do jakich mechanizmów społecznych odwoływać się podczas motywowania?
Jak mierzyć czy ludzie podążają za mną?
Co jest bardziej skuteczne i efektywne – motywowanie pozytywne czy stosowanie ujemnych bodźców motywacyjnych?

W trakcie BLOKU 15 minutowa przerwa na kawę.

12:30

Przerwa na lunch

OPTYMALIZACJA PROCESÓW - CO MIERZYĆ W CONTACT CENTER?

13:15

Wskaźniki, które są ważne - dziś.

Rafał Jarosz, CoFounder w Customer-Heroes.com; trener biznesowy, menedżer i konsultant - praktyk

Cyfrowy świat, automatyzacja i Customer Experience. Jesteśmy w okresie transformacji, która zmienia zarówno sposób prowadzenia biznesu, jak i współpracy firmy z Klientem.
Co mnie osobiście cieszy to fakt, iż konieczna koncentracja na Kliencie i jego aktywny udział w rozwoju oferty firmy powoduje weryfikację miar i wskaźników, którą tę współpracę opisujemy.

Dlatego podczas naszego warsztatu chciałbym wspólną pracę zainwestować w zagadnienia takie jak:
Perspektywa Klienta - miary sukcesu, wysiłku i powiązane z emocjami
Sprawność operacyjna w środowisku wielokanałowym
Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy zachowaniem się poszczególnych miar i wskaźników
Oraz jak zawsze żywe "Co za dużo to... za dużo":)

W trakcie BLOKU 15 minutowa przerwa na kawę.

16:15

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495.00 PLN (od 28 października 2017 do 29 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Contact Center Team Management
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2495.00 PLN
2 2495.00 PLN
3 2495.00 PLN
4 2495.00 PLN
5 2495.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter