pb.pl

Prawo

IX Kongres Prawo Konkurencji 2017

16.11.2017, Warszawa,
Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1795.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
1995.00 PLN (od 14 października 2017 do 16 listopada 2017)

Kongres. Jak będąc w zgodzie z prawem zyskać przewagę rynkową

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa na  IX edycję Kongresu Prawo Konkurencji, który odbędzie się 16 listopada 2017 r.
Podczas kongresu szczegółowo omówimy zagrożenia wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji przedsiębiorcy na gruncie prawa konkurencji. Przeanalizujemy wyniki badań rynku sektora e-commerce,  wskażemy obowiązki przedsiębiorców i najczęściej występujące naruszenia przepisów prawa antymonopolowego. Odpowiemy na pytania jakie sankcje nakłada Prezes UOKiK poza karami pieniężnymi oraz co decyduje o wysokości kary; jak powinny być skonstruowane decyzje Prezesa UOKiK, aby można je było wykorzystywać w postępowaniach odszkodowawczych  oraz jakie wymogi prawne musi spełniać regulamin i jak zidentyfikować klauzulę abuzywną.
Powiemy również o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz przedyskutujemy kwestię wpływu ustawy o przewadze kontraktowej na kształt współpracy pomiędzy dostawcami i nabywcami produktów rolno-spożywczych.

Zapraszam Państwa do udziału w jednodniowym, kompleksowym spotkaniu z cenionymi ekspertami. Tegoroczne wydarzenie obfituje w inspirujące dyskusje oraz liczne case studies.

Do zobaczenia na kongresie!

Aldona Mlonek

 


 

Biorąc udział w kongresie otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych.


DO UDZIAŁU W KONGRESIE ZAPRASZAMY:

 

 • Dyrektorów Działów Prawnych
 • Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
 • Radców Prawnych
 • Adwokatów
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Dyrektorów Marketingu
 • Oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej szeroko rozwijającej się dziedzinie prawa.

 

Partner


Schönherr jest wiodącą firmą prawniczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawskie biuro świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i finansów, nieruchomości oraz prawa energetycznego. Zespół prawników doradza krajowym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner

Patron Medialny

16 listopada 2017

08:30

Rejestracja, poranna kawa

08:55

Przywitanie uczestników

Aldona Mlonek – Project Manager, Puls Biznesu

BLOK I: Prawo konkurencji w praktyce

09:00

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna spółki a zasady compliance

Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający, Kancelaria Affre & Wspólnicy

 • Warto uczyć się na błędach – czyli konsekwencje niefrasobliwego formułowania korespondencji mailowej na przykładach z orzecznictwa
 • „Złote zasady” poprawnego formułowania korespondencji wewnętrznej i z kontrahentami
 • Wymiana informacji handlowych – cienka czerwona linia pomiędzy współpracą a zmową
09:40

Sektor e-handlu w świetle badania rynku przeprowadzonego przez Komisję Europejską

Tomasz Kaźmierczak - Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Omówienie wyników badania sektora
 • Identyfikacja praktyk handlowych wątpliwych na gruncie prawa konkurencji
 • Wskazanie zagrożeń wynikających z raportu dla polskiego sektora e-handlu
 • Przedstawienie środków zaradczych i naprawczych
10:20

Przerwa na kawę/networking

10:35

Prawo antymonopolowe w transakcjach fuzji i przejęć - uwagi praktyczne oraz przykłady z orzecznictwa

Paweł Kułak - Radca prawny, Kancelaria Schoenherr

 • Kontrola koncentracji – obowiązki przedsiębiorców i najczęściej występujące naruszenia przepisów
 • Antymonopolowe aspekty due diligence – na co zwrócić uwagę i jak nie złamać prawa w toku due diligence
 • Ancillary restraints - dozwolone ograniczenia konkurencji związane z transakcją

PANEL DYSKUSYJNY

11:15

Jak ustawa o przewadze kontraktowej wpływa na kształt współpracy pomiędzy dostawcami i nabywcami produktów rolno-spożywczych?

Moderator:
Waldemar Koper - Dyrektor ds. prawnych/Prokurent, Kompania Piwowarska SA, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Paneliści:
Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający, Kancelaria Affre & Wspólnicy
Paweł Kułak - Radca Prawny, Kancelaria Schoenherr
Jarosław Sroczyński - Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
Dr Ewa Mendys-Kamphorst - Senior Adviser, CEG Europe

12:00

Przerwa na kawę/networking

12:10

Kontrole UOKiK w praktyce

Małgorzata Szwaj – Partner, Kancelaria Linklaters

 • Kontrola a przeszukanie
 • Uprawnienia kontrolującego i obowiązki kontrolowanego
 • Newralgiczne momenty: umożliwienie rozpoczęcia kontroli, dostęp do dowodów elektronicznych
 • Ochrona tajemnicy pomocy prawnej
 • Zażalenie na czynności kontrolne
 • Wniosek leniency w trakcie kontroli
12:50

Koncentracja mediów

Adam Jasser - Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW, właściciel firmy doradczej AJ-Competition Advisory, były prezes UOKiK

 • Konkurencja w mediach - rywalizacja gospodarcza  a inne wartości społeczne takie jak pluralizm opinii
 • Czy prawo ochrony konkurencji może i powinno być narzędziem ochrony innych wartości niż swoboda konkurowania gospodarczego, np. pluralizmu opinii i swobody wypowiedzi?
 • Czy w sektorze medialnym w Polsce istnieje problem dominacji gospodarczej i ryzyko jej wykorzystania i nadużywania na rynku mediów?
 • Media państwowe i pomoc finansowa państwa dla wybranych mediów - wpływ na konkurencję ekonomiczną i pluralizm
13:30

Lunch

14:20

Polityka karania UOKiK

Piotr Paśnik – Adwokat, Wspólnik, Modzelewska & Paśnik

 • Czy sankcje nakładane przez Prezesa UOKiK zaostrzyły się?
 • Jakie sankcje nakłada Prezes UOKiK poza karami pieniężnymi?
 • Co decyduje o wysokości kary pieniężnej?
 • Czy ścieżka odwołania do SOKiK  daje realne szanse na zmniejszenie kary?
15:00

Praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK a możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenia prawa konkurencji

Marcin Kolasiński - Radca prawny, Wspólnik, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Najważniejsze rozwiązania ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
 • Szczególna konstrukcja prawna - związanie sądów odszkodowawczych ustaleniami Prezesa UOKiK co do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji
 • Niezbędne składniki decyzji Prezesa UOKiK w świetle przepisów prawa konkurencji i postępowania administracyjnego
 • Praktyczne wyzwania – jak powinny być skonstruowane decyzje Prezesa UOKiK, aby można je było wykorzystywać w postępowaniach odszkodowawczych
15:40

Przerwa na kawę/networking

BLOK II: Prawo ochrony konsumentów

16:00

6 najczęściej popełnianych błędów w regulaminach i jak ich uniknąć?

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj – Były wieloletni pracownik departamentu konsumenckiego UOKIK, Modzelewska & Paśnik

 • Jakie wymogi prawne musi spełnić regulamin?
 • Zgody marketingowe, reklamacje, sąd właściwy, ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy, zmiana warunków umowy – najczęstsze błędy przedsiębiorców
 • Jak zidentyfikować klauzulę abuzywną?
 • Pozew konsumenta i postępowanie przez Prezesem UOKiK po zmianach
16:40

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – rola UOKiK-u

Jarosław Sroczyński - Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych

 • Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich: cele i podstawowe założenia
 • Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowań;
 • Rejestr podmiotów uprawnionych
 • Obowiązki przedsiębiorców
 • Postępowania w sektorze energetycznym: Koordynator ds. negocjacji
 • Kiedy działania przedsiębiorcy mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów?
17:20

Zakończenie kongresu i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1795.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
1995.00 PLN (od 14 października 2017 do 16 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
IX Kongres Prawo Konkurencji 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1995.00 PLN
2 1995.00 PLN
3 1995.00 PLN
4 1995.00 PLN
5 1995.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie