pb.pl

Prawo

IX Kongres Prawo Konkurencji 2017

16.11.2017, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1795.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
1995.00 PLN (od 14 października 2017 do 16 listopada 2017)

Kongres. Jak będąc w zgodzie z prawem zyskać przewagę rynkową

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa na  IX edycję Kongresu Prawo Konkurencji, który odbędzie się 16 listopada 2017 r.
Podczas kongresu szczegółowo omówimy zagrożenia wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji przedsiębiorcy na gruncie prawa konkurencji. Przeanalizujemy wyniki badań rynku sektora e-commerce,  wskażemy obowiązki przedsiębiorców i najczęściej występujące naruszenia przepisów prawa antymonopolowego. Odpowiemy na pytania jakie sankcje nakłada Prezes UOKiK poza karami pieniężnymi oraz co decyduje o wysokości kary; jak powinny być skonstruowane decyzje Prezesa UOKiK, aby można je było wykorzystywać w postępowaniach odszkodowawczych  oraz jakie wymogi prawne musi spełniać regulamin i jak zidentyfikować klauzulę abuzywną.
Powiemy również o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz przedyskutujemy kwestię wpływu ustawy o przewadze kontraktowej na kształt współpracy pomiędzy dostawcami i nabywcami produktów rolno-spożywczych.

Zapraszam Państwa do udziału w jednodniowym, kompleksowym spotkaniu z cenionymi ekspertami. Tegoroczne wydarzenie obfituje w inspirujące dyskusje oraz liczne case studies.

Do zobaczenia na kongresie!

Aldona Mlonek

DO UDZIAŁU W KONGRESIE ZAPRASZAMY:

 • Dyrektorów Działów Prawnych
 • Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
 • Radców Prawnych
 • Adwokatów
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Dyrektorów Marketingu
 • Oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej szeroko rozwijającej się dziedzinie prawa

 

 

Partner


Schönherr jest wiodącą firmą prawniczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawskie biuro świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i finansów, nieruchomości oraz prawa energetycznego. Zespół prawników doradza krajowym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner

16 listopada 2017

08:30

Rejestracja, poranna kawa

08:55

Przywitanie uczestników

Aldona Mlonek – Project Manager, Puls Biznesu

BLOK I: Prawo konkurencji w praktyce

09:00

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna spółki a zasady compliance

Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający, Kancelaria Affre & Wspólnicy

 • Warto uczyć się na błędach – czyli konsekwencje niefrasobliwego formułowania korespondencji mailowej na przykładach z orzecznictwa
 • „Złote zasady” poprawnego formułowania korespondencji wewnętrznej i z kontrahentami
 • Wymiana informacji handlowych – cienka czerwona linia pomiędzy współpracą a zmową
09:45

Sektor e-handlu w świetle badania rynku przeprowadzonego przez Komisję Europejską

Tomasz Kaźmierczak - Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Omówienie wyników badania sektora
 • Identyfikacja praktyk handlowych wątpliwych na gruncie prawa konkurencji
 • Wskazanie zagrożeń wynikających z raportu dla polskiego sektora e-handlu
 • Przedstawienie środków zaradczych i naprawczych
10:30

Prawo antymonopolowe w transakcjach fuzji i przejęć - uwagi praktyczne oraz przykłady z orzecznictwa

Paweł Kułak - Radca Prawny, Kancelaria Schoenherr

 • Kontrola koncentracji – obowiązki przedsiębiorców i najczęściej występujące naruszenia przepisów
 • Antymonopolowe aspekty due diligence – na co zwrócić uwagę i jak nie złamać prawa w toku due diligence
 • Ancillary restraints - dozwolone ograniczenia konkurencji związane z transakcją
11:15

Przerwa na kawę/networking

PANEL DYSKUSYJNY

11:30

Jak ustawa o przewadze kontraktowej wpływa na kształt współpracy pomiędzy dostawcami i nabywcami produktów rolno-spożywczych?

Moderator:
Waldemar Koper - Dyrektor ds. prawnych/Prokurent, Kompania Piwowarska SA, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Paneliści:
Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający, Kancelaria Affre & Wspólnicy
Paweł Kułak - Radca Prawny, Kancelaria Schoenherr
Jarosław Sroczyński - Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
(oczekujemy na potwierdzenie kolejnych prelegentów)

12:30

Kontrole UOKiK w praktyce

Małgorzata Szwaj – Partner, Kancelaria Linklaters

 • Kontrola a przeszukanie
 • Uprawnienia kontrolującego i obowiązki kontrolowanego
 • Newralgiczne momenty: umożliwienie rozpoczęcia kontroli, dostęp do dowodów elektronicznych
 • Ochrona tajemnicy pomocy prawnej
 • Zażalenie na czynności kontrolne
 • Wniosek leniency w trakcie kontroli
13:15

Lunch

14:00

Polityka karania UOKiK

Małgorzata Modzelewska de Raad – Adwokat, Modzelewska & Paśnik

 • Czy sankcje nakładane przez Prezesa UOKiK zaostrzyły się?
 • Jakie sankcje nakłada Prezes UOKiK poza karami pieniężnymi?
 • Co decyduje o wysokości kary pieniężnej?
 • Czy ścieżka odwołania do SOKiK  daje realne szanse na zmniejszenie kary?
14:45

Praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK a możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenia prawa konkurencji

Marcin Kolasiński - Radca prawny, Wspólnik, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Najważniejsze rozwiązania ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
 • Szczególna konstrukcja prawna - związanie sądów odszkodowawczych ustaleniami Prezesa UOKiK co do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji
 • Niezbędne składniki decyzji Prezesa UOKiK w świetle przepisów prawa konkurencji i postępowania administracyjnego
 • Praktyczne wyzwania – jak powinny być skonstruowane decyzje Prezesa UOKiK, aby można je było wykorzystywać w postępowaniach odszkodowawczych
15:30

Przerwa na kawę/networking

BLOK II: Prawo ochrony konsumentów

15:45

6 najczęściej popełnianych błędów w regulaminach i jak ich uniknąć?

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj – Wieloletni pracownik departamentu konsumenckiego UOKIK, Modzelewska & Paśnik

 • Jakie wymogi prawne musi spełnić regulamin?
 • Zgody marketingowe, reklamacje, sąd właściwy, ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy, zmiana warunków umowy – najczęstsze błędy przedsiębiorców
 • Jak zidentyfikować klauzulę abuzywną?
 • Pozew konsumenta i postępowanie przez Prezesem UOKiK po zmianach
16:30

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – rola UOKiK-u

Jarosław Sroczyński - Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych

 • Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich: cele i podstawowe założenia
 • Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowań;
 • Rejestr podmiotów uprawnionych
 • Obowiązki przedsiębiorców
 • Postępowania w sektorze energetycznym: Koordynator ds. negocjacji
 • Kiedy działania przedsiębiorcy mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów?
17:15

Zakończenie kongresu i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1795.00 PLN (od 2 sierpnia 2017 do 13 października 2017)
1995.00 PLN (od 14 października 2017 do 16 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
IX Kongres Prawo Konkurencji 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1795.00 PLN
2 1795.00 PLN
3 1795.00 PLN
4 1795.00 PLN
5 1795.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ułatw sobie życie podczas sezonu wynikowego...

Dobry PR-owiec nawet...
News

Rynek magazynowy w Polsce ciągle w górę

Za nami udane sześć...
News

Wojna cywilów rozkłada wojsko

Prezydent nie godzi się,...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Dwóch panów z fryzurami

Podobno historia uczy nas tylko tego, że jeszcze...
News

Rekordowa wtopa z bezmyślności

Od rocznicy wybuchu...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie