pb.pl

Zarządzanie

II Dyrektor Administracyjny 2017

12-13.10.2017, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1895.00 PLN (od 30 czerwca 2017 do 8 września 2017)
2395.00 PLN (od 9 września 2017 do 13 października 2017)

Konferencja. Wzmocnij rolę procesów administracyjnych w organizacji!

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

w imieniu  Bonnier Business Polska zapraszam Państwa do grona uczestników II edycji konferencji DYREKTOR ADMINISTRACYJNY 2017.

Podczas konferencji zostaną przeanalizowane zagadnienia poświęcone między innymi optymalizacji procesów i kosztów, zaprezentujemy przegląd tendencji i zjawisk na rynku nieruchomości, strategii zakupowej oraz roli i odpowiedzialności prawnej w różnych aspektach pracy Dyrektorów Administracyjnych.

Drugiego dnia konferencji zaplanowane są interaktywne warsztaty z zakresu przywództwa, pozycji i komunikacji . Wskażemy na sposób w jaki dyrektor administracyjny może skutecznie rozwijać swoje kompetencje i możliwości.

Jestem przekonana, że II edycja konferencji będzie źródłem wiedzy i inspiracji do działania. Dzięki wymianie doświadczeń oraz licznym merytorycznym prelekcjom i dyskusjom mamy nadzieję zwiększyć Państwa aktywność w rozwój biznesu.

Zapraszam do zapoznania się z programem i życzę efektywnego udziału w wydarzeniu. Do zobaczenia podczas konferencji!

Aldona Mlonek
Project Manager

 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do:

 • Dyrektorów Administracyjnych
 • Prokurentów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Nieruchomościami
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zakupów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Flotą
 • Facility Managerów
 • Office Managerów

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

12 października 2017

08:30

Rejestracja, poranna kawa

08:50

Rozpoczęcie konferencji

Aldona Mlonek – Project Manager, Bonnier Business Polska

09:00

Odpowiedzialność prawna dyrektora administracyjnego

Karolina Stawicka – Adwokat, Counsel, kieruje zespołem prawa pracy, Kancelaria Bird & Bird
Katarzyna Otwinowska - Counsel, Radca prawny, Kancelaria Prawna Bird & Bird

 • Zakres odpowiedzialności prawnej dyrektora administracyjnego
 • Ryzyka prawne na jakie narażony jest dyrektor administracyjny
 • Odpowiedzialność karna
09:40

Rola i znaczenie działu administracyjnego

Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta

 • Zakres obowiązków działu i dyrektora administracyjnego
 • Nowoczesne narzędzia do zarządzania zespołem administracyjnym
10:20

Wdrożyć zmianę i … przeżyć

Edward Niebój - Partner Zarządzający, Biegły rewident, Grant Thornton

 • Dlaczego boimy się zmiany ?
 • Czy każdą zmianę można wdrożyć w ten sam sposób ?
 • Jak być liderem, który z sukcesem wdraża zmiany ?
 • Jak zbudować zaufanie zespołu i jak je stracić ?
11:00

Przerwa na kawę/networking

11:15

Kontrakty zakupowe i wynajmu – spojrzenie zawodowego negocjatora

Krzysztof Sarnecki – Prezes Zarządu, Partner, Quest Change Managers

 • Fundament zakupów – dlaczego deprecjonowanie wartości kupowanego produktu to ogromny błąd
 • 4 zasady na NIE w negocjacjach i 6 zasad na Tak – a główna, to NIE ARGUMENTUJ
 • Inżynieria Negocjacji Transformacyjnych – czyli nowoczesność w ekonomii chaosu
 • Mechanizm Akceptacji – klucz skuteczności negocjacyjnej
12:15

Outsourcing procesów zakupowych w firmach – czy warto się skupiać na dostawach herbaty i ciasteczek?

Mateusz Borowiecki - Prezes Zarządu, OptiBuy
Adam Rzeżacz - Senior Consultant, OptiBuy

 • Dlaczego firmy decydują się przekazać część niestrategicznych zakupów na zewnątrz
 • Jakie elementu procesu można outsoursować
 • Korzyści i zagrożenia płynące z outsourcingu
 • Jak się przygotować do wydzielenia procesu zakupów
13:00

Lunch

13:50

Optymalizacja zarządzania flotą samochodową

Łukasz Jania – Prezes Zarządu, Fleet Partners, Członek SKFS

14:40

Umowa najmu powierzchni biurowej i komercyjnej – zagadnienia praktyczne

Artur Lisicki - Managing Associate, Radca prawny, Deloitte Legal
Patrycja Rosłońska - Senior Associate, Radca Prawny, Deloitte Legal

1.    Wprowadzenie – kluczowe zagadnienia
2.    Etap przed rozpoczęciem wykonywania umowy najmu

 • pre-let (pre-lease)
 • niedotrzymanie terminu przekazania powierzchni
 • ustalenie i zmiana powierzchni
 • prace wykończeniowe
 • incentives

3.    Wykonywanie umowy najmu

 • sposoby ustalania i rozliczania czynszu
 • powierzchnie wspólne i opłata eksploatacyjna
 • zabezpieczenia płatności stosowane w obrocie
 • skutki sprzedaży nieruchomości w trakcie trwania najmu

4.    Zakończenie stosunku najmu

 • wcześniejsze rozwiązanie umowy
 • zwrot przedmiotu najmu, zwrot zabezpieczenia
 • wzajemne rozliczenie stron
15:30

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości

Izabela Miazgowska - Deputy Head of Property Management, Knight Frank

 • Media - kluczowy element kosztów eksploatacyjnych
 • Możliwości kształtowania wysokości opłat eksploatacyjnych
 • Wpływ zmian w przepisach prawnych na koszty eksploatacyjne
 • Trendy na rynku - nasze spostrzeżenia i obserwacje
 • Koszty eksploatacyjne – tanio czy efektywnie? Rola zarządcy w budowaniu wartości nieruchomości

 

16:20

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

13 października 2017

08:30

Rejestracja, poranna kawa

WARSZTATY I

09:00

Dyrektor Administracyjny – pozycja, osiągnięcia, kariera

Kazimierz F. Nalepa - Analityk i doradca, trener, coach, TMTgroup

Podczas warsztatu w precyzyjny i usystematyzowany sposób omówimy kluczowe czynniki wpływające na skuteczność i wygodę pełnienia tej ważnej roli. Pokażemy jakie czynniki najsilniej wpływają utrzymanie odpowiednio silnej pozycji dyrektora i jakimi środkami się to osiąga. Omówimy typy trudności i wyzwań związane z tym stanowiskiem oraz środki, które pozwalają sobie z nimi dobrze radzić. Wskażemy na możliwe strategie realizowania własnej kariery na  różnych jej etapach zaawansowania. Zaprezentujemy siatki kompetencyjne i pokażemy przykłady dyrektorów oraz przyjęte przez nich strategie sukcesu. Wskażemy na sposoby w jaki dyrektor administracyjny może skutecznie rozwijać swoje kompetencje i możliwości.

11:00

Przerwa na kawę

WARSZTATY II

11:15

Komunikacja - wyższy poziom. Trzy perspektywy – co wiedzą i potrafią najskuteczniejsi zarządzający i liderzy

Krzysztof Kasperuk – Trener i Mówca, Panheri

Świadomość i wiedza dają Ci władze. Umiejętność zastosowania w praktyce daje możliwości. Każdy z Nas wywiera wpływ na innych! Jedni robią to precyzyjnie i subtelnie. Mają dużo rezultatów i tracą niewiele energii. Drudzy odwrotnie. Mimo włożonego wysiłku, brakuje im satysfakcji i spodziewanych rezultatów.
Pytanie brzmi: co jest tego przyczyną? jak to działa w praktyce?
Jeżeli interesuje Ciebie odpowiedź na to pytanie?
Jeżeli interesuje Ciebie jak skuteczniej porozumiewać się z każdym rozmówcą?
Jeżeli czasami potrzebujesz pobudzić ludzi do bardziej twórczego lub zaangażowanego działania ?
Jeżeli chcesz zobaczyć co jest „w króliczej norze komunikacji”?
To zapraszam na ten warsztat.
Czego możesz się spodziewać?
Dużo praktycznych konkretnych przykładów.
Dużo sprawdzonych metod i strategii.
Dużo dobrej zabawy;)
W finale odpowiedzi na kluczowe pytanie … ? W co grają ludzie i jakie mechanizmy tym rządzą?

13:00

Lunch

WARSZTATY III

14:00

Przywództwo angażujące

Bartłomiej Wrzosek - Managing Director, DEVELOR POLSKA

Wielu liderów  średniego szczebla zakłada, że budowanie zaangażowania to priorytet wyłącznie dla Zarządu i HR. Warto jednak zastanowić się, czy faktycznie tylko oni mają wpływ na zaangażowanie pracowników? Zadajmy sobie pytanie, jaka odpowiedzialność spoczywa na menedżerach średniego szczebla i jakie daje to możliwości? Jeśli chcesz wiedzieć jak można budować swój autorytet jako lidera poprzez tworzenie angażującego środowiska pracy to nasz warsztat jest dla Ciebie!
Na naszym warsztacie zapoznamy uczestników z kluczowymi zagadnieniami zaangażowania takimi jak wpływ zaangażowania na KPI firmowe, czy też jakie czynniki budują motywację generacji X i Y. Ponadto w oparciu o koncepcję Podróży Pracownika stworzymy okazję do dyskusji i podzielenia się pomysłami i doświadczeniami w zakresie angażującego przywództwa.

16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1895.00 PLN (od 30 czerwca 2017 do 8 września 2017)
2395.00 PLN (od 9 września 2017 do 13 października 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
II Dyrektor Administracyjny 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1895.00 PLN
2 1895.00 PLN
3 1895.00 PLN
4 1895.00 PLN
5 1895.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Gniew suwerena

Ale się porobiło… Wszystkie znaki na politycznym...
News

Trener z rynku czy własnego chowu

Kiedy korzystać z...
News

Dyskwalifikujący błąd z pośpiechu

Nakazując błyskawiczne...
News

Sąd Najwyższy spacyfikowany

Żeby przeforsować ustawę...
News

Księgowo wyszło dość przyzwoicie

 
News

Prezydent wchodzi zaskakująco do gry

W czwartkowym bloku...
News

Naucz klienta, jak ma cię traktować

Wypchany portfel może nie...
News

Prywatyzacja norm konstytucji

Ustawa o Sądzie Najwyższym...
Najlepsze blogi o biznesie