pb.pl

Bankowość

Dyrektywa PSD 2 - kluczowe zmiany na rynku usług płatniczych

21-22.09.2017, Warszawa,
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181 B, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2495.00 PLN (od 12 sierpnia 2017 do 22 września 2017)

Konferencja. Jak PSD 2 wpłynie na rynek usług finansowych w Polsce?

Szanowni Państwo,

sektor finansowy stoi w obliczu bardzo istotnych zmian, które bezdyskusyjnie zmienią funkcjonowanie polskiego rynku usług płatniczych, w związku z czym w Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace  nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Przyjęcie nowych regulacji na polskim rynku usług płatniczych wynika z konieczności implementacji do prawa polskiego unijnej Dyrektywy PSD 2 (Payment Services Directive 2; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego).

Zgodnie z Dyrektywą PSD 2 oraz projektowaną ustawą o usługach płatniczych na rynku pojawią się chociażby dwa typy usług – inicjacja płatności PIS (Payment Initiation Service) oraz dostęp do rachunku bankowego AIS (Account Information Service). Na skutek wprowadzenia PIS i AIS pojawi się nowa kategoria dostawców usług płatniczych tzw. TPP (Third Party Providers). Banki będą musiały udostępnić stronom trzecim za zgodą Klientów dostęp do rachunków Klientów poprzez otwarte API. Duży nacisk położony będzie na wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji poprzez wprowadzenie silnego uwierzytelnienia użytkowników. Ustawa ma wejść w życie już 13 stycznia 2018 r.

Jest to dla sektora bankowego aktualnie kluczowe wyzwanie. W trakcie warsztatu uznani eksperci i wybitni znawcy tej tematyki podpowiedzą jak praktycznie wdrożyć wymagane dyrektywą zmiany, jak dostosować architekturę biznesową, jakie są praktyczne trudności wynikające z tej regulacji. Odpowiedzą na Państwa pytania i rozwieją wątpliwości.

W trakcie dwudniowego spotkania uzyskają Państwo kompleksową, zaawansowaną  wiedzę o wszystkich kluczowych obszarach, które zostaną zmodyfikowane po wejściu PSD 2.

Uczestnictwo pozwoli Państwu zatem na znalezienie rozwiązań i ułatwi przeniesienie uzyskanej wiedzy na praktyczne działania w Państwa organizacjach.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia!

 

Magdalena Sokulska

Project Manager

 

Dlaczego warto wziąć udział:

 • okazja do konsultacji z wybitnymi ekspertami
 • wieloaspektowe omówienie tematu
 • znaczące wsparcie merytoryczne konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo

 

Do udziału zapraszamy:

Prezesów Zarządu, Członków Zarządu, Dyrektorów oraz Kierowników, reprezentujących poniższe firmy oraz instytucje:

 • Banki
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • Osoby koordynujące PSD 2 w Bankach
 • Wydawców kart
 • Firmy zajmujące się obsługą płatności mobilnych
 • Dostawców usług płatniczych
 • Kancelarie prawne zajmujące się obsługą podmiotów finansowych

 

W szczególności z departamentów:

 • bankowości detalicznej, transakcyjnej i elektronicznej
 • zarządzania produktami
 • prawnych
 • operacyjnych
 • kart płatniczych
 • compliance
 • centrum usług płatniczych
 • IT

Partnerzy

Patron Medialny

21 września 2017

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

 

Moderator: Rafał Wojciechowski, Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

09:00

Projekt ustawy o usługach płatniczych w kontekście implementacji PSD 2

Michał Kwiatkowski, Specjalista, Zespół do Spraw Systemu Płatniczego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

 • najnowsze zmiany legislacyjno-regulacyjne
 • wpływ ustawy na sektor bankowy i rynek płatności w Polsce
10:00

PSD 2, czyli jak przesunąć horyzont dla biznesu banków i fintechów

dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, dLK Legal

 • nowe usługi płatnicze i business opportunities w PSD 2
 • „duże” RTS EBA i wyzwania dla dostawców
 • nowe zasady współpracy i konkurencji między bankami a przedstawicielami sektora fintech
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Mała Instytucja Płatnicza i inne implementowane z PSD 2 opcje narodowe

Jan Byrski, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • wprowadzenie i harmonogram prac – implementacja PSD 2
 • wybrane w projekcie implementacji PSD2 opcje narodowe
 • zmiany w wyłączeniach stosowania przepisów o usługach płatniczych
 • Mała instytucja płatnicza szansą na rozwój polskiego FinTech
 • pojęcie i dopuszczalny zakres działalności małej instytucji płatniczej


12:15

Silne uwierzytelnianie użytkowników oraz inne ważne zmiany w projekcie implementacji PSD 2

Karol Juraszczyk, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • nowe zasady uwierzytelniania i autoryzacji transakcji płatniczych
 • silne uwierzytelnianie użytkowników w świetle RTS EBA
 • nowe obowiązki informacyjne wobec użytkowników, w tym korzystanie z trwałego nośnika


13:15

Przerwa na lunch

14:00

Nowe usługi płatnicze i zmiany w zakresie odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane w projekcie implementacji PSD 2

Maciej Miąsko, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • warunki świadczenia usług PIS/AIS – wymogi regulacyjne
 • obowiązki dostawcy usług PIS/AIS wobec użytkowników
 • obowiązki dostawców prowadzących rachunki wobec dostawców usług PIS/AIS
 • otwarty interfejs w projekcie RTS-ów EBA
 • zmiany w zakresie zasad odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje


15:00

Rozwój rynku płatności oraz znaczenie regulacji dla jego rozwoju

Krzysztof Pycia, Obszar Usług Kartowych i Internetowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

 • znaczenie i implikacje regulacji
 • rynek w Polsce a rynki europejskie
 • perspektywy rozwoju rynku płatności
 • wyzwania dla sektora płatniczego

16:00

Fintechy w kontekście nadchodzącego PSD 2

Monika Kania, Prezes Zarządu, Xchanger.io

 • wyzwania dla firm fintech w kontekście strategii produktu
 • potencjał instytucji TPSP w kontekście Xchanger
 • wyzwania w kontekście regulacyjnym i technicznym w zakresie implementacji API
 • silna strategia API może tworzyć dodatkową wartość biznesową

17:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

22 września 2017

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Otwarta bankowość w zgodzie z PSD 2

Michał Tabor, Partner, Członek Zarządu, Obserwatorium.biz sp. z o. o.

 • nowe kierunki rozwoju bankowości
 • API jako nowy kanał dostępu do banku
 • bezpieczeństwo i prywatność danych klienta w otwartej bankowości
 • nowe zagrożenia i szanse dla otwartej bankowości
09:45

Architektura biznesowa dla praktycznego zastosowania PSD2

Michał Majkowski, Starszy Manager, Accenture

 • jakie są możliwości wykorzystania API z zakresu PSD2 do budowania wartości dla klienta?
 • w jaki sposób zbudować ekosystem oparty o open-API wykraczający poza zakres PSD2?
10:30

Przerwa na kawę

10:45

Praktyczne podejście do wdrożenia PSD 2 pod kątem prawnym

Marcin Bieliński, Radca Prawny, Idea Bank SA

 • analiza luk w dokumentacji banku
 • przygotowanie odpowiednich dokumentów i postanowień
 • wprowadzenie zmian w dokumentacji w świetle stanowiska UOKiK dotyczącego trwałego nośnika
11:45

Pomysły biznesowe oparte o PSD 2 - perspektywa prawna oceny wykonalności projektów

Łukasz Łyczko, Associate, Radca Prawny, PwC Legal

 • przykładowe strategie a RTS oraz polska transpozycja PSD 2
 • rozważane modele biznesowe w kontekście polskich regulacji
 • synergie z innymi regulacjami oraz branżami
 • świat po PSD 2 - co dalej ?
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Polish API

Mateusz Górnisiewicz, Manager, PwC Polska

14:00

Współpraca instytucji finansowych ze startupami w kontekście wejścia w życie Dyrektywy PSD2 - oczami praktyka

Mariusz Ożga, Dyrektor ds. Projektów Bankowości Otwartej, Departament Bankowości Cyfrowej, Alior Bank SA

 • konsekwencje biznesowe PSD2 dla instytucji finansowych wychodzą daleko poza zagadnienia płatnicze
 • wybór strategii względem PSD2 zdeterminuje potencjał współpracy ze startupami
 • oczekiwania i wyzwania obu stron potencjalnej współpracy
 • to klienci de facto zdecydują o powodzeniu lub porażce nowych modeli biznesowych

 

14:45

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników usług płatniczych w dyrektywie PSD II a ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

dr Zbigniew Okoń, Radca Prawny, Kancelaria Maruta Wachta

 • relacja pomiędzy przepisami dyrektywy PSD II dotyczącymi danych osobowych a RODO
 • „wyraźna zgoda” na przetwarzanie danych użytkownika usług płatniczych w PSD II a zgoda na przetwarzanie danych w RODO
 • dopuszczalność powołania się przez dostawców usług płatniczych na inne podstawy przetwarzania danych osobowych
 • przetwarzanie danych osobowych w nowych usługach (usługi dostępu do informacji o rachunku, usługi inicjowania płatności)
16:00

Dyskusja, zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495.00 PLN (od 12 sierpnia 2017 do 22 września 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Dyrektywa PSD 2 - kluczowe zmiany na rynku usług płatniczych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Niemcom nie jest potrzebna tzw. dobra zmiana

Wyborcy rozrzucili głosy...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Część inwestycyjna poczeka długie lata

ICS uznawany jest przez...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Zachowawczy, jak menedżer

Bez ułańskich szarż – to...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Internet of Things

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
Najlepsze blogi o biznesie