pb.pl

Prawo

X Forum Dyrektorów Działów Prawnych

20-21.09.2017, Warszawa,
Sound Garden Hotel (Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
2395.00 PLN (od 2 czerwca 2017 do 28 lipca 2017)
2695.00 PLN (od 29 lipca 2017 do 21 września 2017)

Forum. Między prawem a biznesem

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w X edycji Forum Dyrektorów Działów Prawnych, będącym uznanym oraz cenionym przez środowisko spotkaniem o wieloletniej tradycji.

Prawnicy korporacyjni i kancelarii prawnych spotkają się by wymienić się doświadczeniami związanymi  ze strategicznym zarządzaniem działem prawnym , a także by zaktualizować wiedzę w najważniejszych obszarach związanych z relacją prawno biznesową.

Podczas tegorocznej edycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu In –house w środowisku biznesu, jak kompetencje kreują prawników przedsiębiorstw na liderów swoich organizacji, jaka presja  spoczywa na prawnikach odpowiedzialnych za procesy decyzyjne, jakie ryzyko się z tym wiąże, skąd czerpać i co robić z wiedzą, jak zarządzać ryzykiem prawnym i compliance w przedsiębiorstwie oraz do jakich zmian prawnych należy przygotować się już dziś.

Po raz kolejny zgromadziliśmy grono ekspertów – Dyrektorów Działów Prawnych z kluczowych dla rynku firm, którzy w oparciu o praktyczne doświadczenia podzielą się z Państwem wiedzą i opinią.
Forum Dyrektorów Działów Prawnych to liczne case studies, najnowsze regulacje, bogata wiedza, ale także networking i nawiązywanie nowych relacji biznesowych.


Z przyjemnością zapraszam do udziału w Forum!
Aldona Mlonek


Udział w Forum jest okazją do wymiany doświadczeń i wzbogacenia wiedzy dla:

•    Dyrektorów Działów Prawnych
•    Prawników Wewnętrznych
•    Prawników z kancelarii zewnętrznych
•    Radców Prawnych
•    Pracowników Obsługi Zarządu
•    Pracowników Działów Compliance


 

Partner merytoryczny

Schönherr jest wiodącą firmą prawniczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawskie biuro świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i finansów, nieruchomości oraz prawa energetycznego. Zespół prawników doradza krajowym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner

Patron

Patron Medialny

20 września 2017

08:30

Rejestracja, poczęstunek

08:50

Przywitanie uczestników Forum

Aldona Mlonek – Project Manager, Bonnier Business Polska

In-house w środowisku biznesu

09:00

Prawnik korporacyjny. Rola i zadania

Rafał Kondracki – Dyrektor Działu Prawnego, UTC Aerospace Systems

 • Być prawnikiem korporacyjnym, co to znaczy?
 • Środowisko biznesu a potrzeby prawne
 • Czy każdy biznes potrzebuje wsparcia prawnika korporacyjnego?
 • Wewnętrzny dział prawny
09:45

Prawnik korporacyjny jako doradca biznesu

Kamila Bury, LL.M. - Prokurent, Radca prawny na Polskę, Niemcy, Austrię i Szwajcarię, AECOM

 • Rola prawnika wewnętrznego – więcej niż doradca w kwestiach prawnych
 • Prawnik wewnętrzny jako wsparcie biznesu i właścicieli
 • Prawnik wewnętrzny jako partner strategiczny a nie prawny służbista
 • Prawnik wewnętrzny jako strażnik etyki korporacyjnej
10:30

Minimalizm, a profesjonalizm

Sebastian Grzywacz - Radca prawny, Szef działu prawnego / Prokurent, Antalis Poland Sp. z o.o.

 • Presja czasu w biznesie, a zwięzłość opinii prawnej
 • Język prawny, język prawniczy, a język biznesu
 • Innowacyjne narzędzia informatyczne w służbie prawników
 • Integracja systemów informatycznych dla biznesu i prawników
11:15

Przerwa kawowa/networking

Panel dyskusyjny

11:35

Miedzy prawem, a biznesem, czyli jakie kompetencje kreują prawników przedsiębiorstw na liderów swoich organizacji?

Moderator: Waldemar Koper - Dyrektor ds. prawnych/Prokurent, Kompania Piwowarska SA, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Paneliści:
Maciej Ozdowski - Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Piotr Marucha - General Counsel and Compliance Officer, ABB Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
Cezary Żelaźnicki - Partner, Radca Prawny, PwC Legal
Tomasz Sztyber - Lead Corporate Counsel, Global Partner Program, Nokia

12:35

Przerwa kawowa/networking

Odpowiedzialność działu prawnego za procesy decyzyjne w firmie

12:55

Wewnętrzny dział prawny: współtwórca czy weryfikator rozwiązań biznesowych. Czy prawnik w firmie decyduje o ryzyku; czy i kiedy powinien decydować? Jak samodzielnie może wpływać na swój zakres decyzyjności

Paweł Malarecki - Radca prawny, Kierownik Działu Prawnego, Budimex Nieruchomości

 • Zależność pomiędzy ryzykiem a efektywnością projektu biznesowego
 • Prawnik kontroler jako narzędzie zarządzania ryzykiem
 • Prawnik kreator rozwiązań  jako podmiot zarządzania ryzykiem
 • Prawnik kontroler i prawnik kreator w perspektywie makro i w perspektywie konkretnego projektu
 • Wiedza prawnicza jako narzędzie wpływu na partnerów biznesowych; czy i kiedy warto dzielić się wiedzą z partnerem biznesowym
13:30

Lunch

14:30

Współczesny model usytuowania departamentu prawnego w strukturze korporacji na przykładzie Fortum

Marcin Bruszewski – Head of Legal Affairs Poland, Fortum

 • Modele usytuowanie działów prawnych we współczesnych korporacjach
 • Rola działu prawnego w nadzorze korporacyjnym
 • Usytuowanie działu prawnego w strukturze Fortum
 • Prawnik wewnętrzny – doradca czy urzędnik

Najświeższe zmiany prawne w środowisku biznesowym

15:15

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym – nowa regulacja

Dr Marcin Asłanowicz – Partner, Kancelaria Wolf Theiss Poland

 • Zakres przedmiotowy nowej regulacji
 • Charakter i rodzaj dochodzonych roszczeń
 • Ryzyka związane z nową regulacją
16:00

Zakończenie 1 dnia Forum

21 września 2017

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Sądowe dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – tzw. private enforcement

Paweł Kułak - Radca prawny, Kancelaria Schoenherr

 • Geneza regulacji dotyczących private enforcement w Unii Europejskiej
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE (tzw. Damages Directive) jako regulacja promująca i harmonizująca private enforcement
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz. U. 2017 r. poz. 1132)
 • Dotychczasowe doświadczenia w zakresie private enforcement w Polsce i w Unii Europejskiej

 

09:40

Wyzwania prawne dotyczące regulacji handlu elektronicznego – jak pogodzić interesy przedsiębiorców i konsumentów?

Marcin Kolasiński - Radca prawny, Wspólnik, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Zagrożenia dla konkurencji i konsumentów zidentyfikowane w sprawozdaniu z badania sektora handlu elektronicznego Komisji Europejskiej
 • Jednolity rynek Unii Europejskiej – teoria a praktyka
 • Wykorzystywanie przez sprzedawców on-line efektów pracy sprzedawców off-line – potrzeba obiektywnego spojrzenia na problem tzw. free-riding
 • Regulacje prawne działalności dystrybucyjnej w dobie digitalizacji – czy potrzebne są zmiany?
 • Problem niejednolitego podejścia krajowych organów regulacyjnych do tych samych problemów związanych z  handlem elektronicznym
10:20

Przerwa na kawę/networking

Compliance - zarządzanie ryzykiem w organizacji                            Knowledge management

10:40

Zarządzanie ryzykiem prawnym i compliance na rynku finansowym

Aldona Wnęk - Radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Osoba nadzorująca funkcję zgodności z przepisami w Open Life TU Życie S.A.

 • Wyzwani regulacyjne i współpraca z organami nadzoru
 • Ryzyko braku zgodności – identyfikacja, monitoring i zarządzanie ryzykiem  prawnym i compliance
 • Łączeniu funkcji compliance i prawnej w jednym departamencie - bariery i wyzwania oraz zalety
 • Ryzyko procesów sądowych ( aktywność kancelarii odszkodowawczych, pozwy grupowe)

 

Serwis informacyjny Departamentu Prawnego

Marcin Czapiewski - Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance – TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.

 • Edukacja prawnicza w firmie – czy warto?
 • Mapa wiedzy – jak pracować, żeby się nie napracować?
 • Prawnik redaktorem – prawo dla nie-prawników?
 • System wczesnego ostrzegania – jak monitorować zmiany w przepisach?
 • Współpraca z akcjonariuszami
11:25

Sposoby komunikacji compliance w organizacji

Hubert Banasiak - Dyrektor, Departament Prawny, Totalizator Sportowy

 • Komunikacja compliance – jakie jest jej znaczenie?
 • Komunikacja a kultura organizacyjna
 • Narzędzia i metody komunikacji compliance w organizacji

Robotyzacja (RBA) i Sztuczna Inteligencja w usługach prawnych

Aurelia Cieślińska – Radca Prawny, Capgemini Poland

 • Next generation lawyers. Strategiczny model funkcji in-house counselling przyszłości
  - Myśleć jak prawnik-przedsiębiorca: Skokowy wzrost efektywnej wartości kreowanej przez funkcję prawną
  - Poprawa tempa pracy zwiększenie efektywności pracy,  skuteczniejsze zarządzenie ryzykiem prawnym i komercyjnym
 • Najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne Machine
 • Learning i Sztuczna Inteligencja w światowej klasy zarządzaniu prawnym
12:05

Przerwa kawowa/networking

12:20

Compliance - case study

Agnieszka Deeg-Tyburska - General Counsel, Dyrektor Departamentu Prawno- Organizacyjnego, Bezpieczeństwa Prawnego i Własności Intelektualnej, Grupa Polpharma

 • Compliance w Grupie – od Barcelony po Kazachstan
 • Compliance a Quality Control
 • Czy Compliance to Etyka, czy Etyka to Compliance
 • Corporate Social Responsibility w pracy prawnika i Oficera Compliance

 

Skąd czerpać i co robić z wiedzą?

Paweł Stykowski - Dyrektor Biura Prawnego, Radca Prawny, InterRisk

 • Źródła wiedzy – ludzie, systemy informacji prawniczej, literatura
 • Udział dyrektora departamentu prawnego w dystrybucji wiedzy
 • Wzorce pism i umów
 • Dobre praktyki w ramach Działu Prawnego

 

13:00

Lunch

14:00

Compliance – zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie na przykładzie prawa konkurencji

Joanna Affre – Adwokat, Affre i Wspólnicy Sp. K.

 • Cele compliance – jak je wpisać w strategie przedsiębiorstwa?
 • Kluczowe elementy compliance: schemat działania, system zachęt, sygnaliści
 • Koordynowanie compliance w różnych obszarach działania przedsiębiorcy
 • Jak stworzyć skuteczny system wczesnego ostrzegania i reagowania?

Dział prawny w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Katarzyna Fryc - Kierownik Działu Prawnego, MAN Bus Sp. z o.o

 • Wiedza działu prawnego jako wartość dodana i podstawowy czynnik produkcji
 • Bariery przepływu wiedzy oraz ich skutki dla producenta
 • Czy i jak motywować do dzielenia się wiedzą – prawnik wewnętrzny jako trener
 • Wykorzystanie zasobów wiedzy w ujęciu indywidualnym i zespołowym

Compliance - zarządzanie ryzykiem w organizacji                             Rekrutacja - praca prawnika w dziale prawnym

14:45

Compliance — niezbędny program w nowoczesnej organizacji

Karolina Stawicka – Adwokat, counsel kierująca zespołem prawa pracy , Bird & Bird
Katarzyna Otwinowska - Radca prawny, counsel, kierująca praktyką commercial, Bird & Bird

Y & AI

Marcin Bryniarski - Członek Zarządu / Szef Procesu Prawnego, OKNOPLAST

 • Dużo hałasu o pokolenie „Y”
 • Igreki, nomadzi i inni: co to ma wspólnego z prawnikami
 • Artificial Intelligence: czy wahadło nie wychyliło się za bardzo …
 • No i co to wszystko oznacza dla działów prawnych

 

15:35

Dochodzenie wewnętrzne w firmach

Karolina Stawicka – Adwokat, Counsel kierująca zespołem prawa pracy , Bird & Bird
Katarzyna Otwinowska - Radca prawny, Counsel, kierująca praktyką commercial, Bird & Bird

Budowanie zespołu z perspektywy pracy pokolenia Y – obecne trendy w rekrutacji i efektywność procesu

Ewelina Skocz - Managing Partner, BCSystems

16:20

Zakończenie Forum i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395.00 PLN (od 2 czerwca 2017 do 28 lipca 2017)
2695.00 PLN (od 29 lipca 2017 do 21 września 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
X Forum Dyrektorów Działów Prawnych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa


Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2695.00 PLN
2 2695.00 PLN
3 2695.00 PLN
4 2695.00 PLN
5 2695.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ułatw sobie życie podczas sezonu wynikowego...

Dobry PR-owiec nawet...
News

Rynek magazynowy w Polsce ciągle w górę

Za nami udane sześć...
News

Wojna cywilów rozkłada wojsko

Prezydent nie godzi się,...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Dwóch panów z fryzurami

Podobno historia uczy nas tylko tego, że jeszcze...
News

Rekordowa wtopa z bezmyślności

Od rocznicy wybuchu...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie