pb.pl

 

II POLSKIE FORUM OUTSOURCINGU

26-27.09.2017, Warszawa,
Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 5 czerwca 2017 do 4 sierpnia 2017)
2495.00 PLN (od 5 sierpnia 2017 do 27 września 2017)

Forum. Ogólnopolskie spotkanie ekspertów Outsourcingu i Shared Services

Zarejestruj się

 

Szanowni Państwo,

mam ogromną przyjemność zaprosić na II Polskie Forum Outsourcingu, które odbędzie się 26-27 września w Warszawie, w Hotelu Novotel Airport. Wiemy, że rynek outsourcingu jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, dlatego dokładamy wszelkich starań, by podczas tego wydarzenia przedstawić Państwu nowe, światowe trendy z branży i odpowiedzieć na najistotniejsze pytania trapiące cały outsourcingowy rynek. Forum jest przede wszystkim wyjątkową okazją do dyskusji w gronie praktyków i ekspertów, gdzie wspólnie mamy sposobność do zastanowienia się nad możliwościami rozwoju i kierunkiem zmian.

Wiemy, jak ważnym dla biznesu jest ciągły rozwój, a energicznie zmieniający się rynek outsourcingu jest tego doskonałym przykładem. Efektywne zarządzanie procesem outsourcingowym, zarówno od strony dostawcy, jak i odbiorcy, jest ogromnym wyzwaniem dla liderów, a dążenie do bezkonkurencyjności na rynku i ciągłe dostosowywanie się do potrzeb klientów może być dodatkowym obciążeniem dla każdego biznesu.

Dlatego też, po raz kolejny spotkamy się z czołowymi polskimi ekspertami z rynku outsourcingowego. Również w tym roku, formuła naszego Forum oparta będzie na merytorycznym dialogu pomiędzy najlepszymi dostawcami usług outsourcingowymi oraz ich odbiorcami. Razem z nimi, pokażemy obie strony współpracy outsourcingowej, tak aby wspólnie wypracować idealny model budowania takich relacji.

Podczas Forum, poruszymy najważniejsze kwestie trapiące rynek usług outsourcingowych oraz przedstawimy Państwu najlepsze i najefektywniejsze wdrożenia z naszego rodzimego rynku. Całe spotkanie opierać się będzie na eksperckiej wiedzy naszych praktyków oraz na realnych case studies, tak abyście mogli Państwo wynieść z niego jak najwięcej.


Zapraszam serdecznie do udziału!

Magdalena Marczak
Project Manager

Podczas Forum m.in.:

Zarządzanie kontraktami outsourcingowymi – 3 poziomy

Zarządzanie optymalizacją w projektach outsourcingowych

Efektywne przeprowadzenie procesu przetargu

Zarządzanie bezpieczeństwem w modelu outsourcingowym

Budowanie  optymalnego modelu dla rozwiązań hybrydowych w outsourcingu

2 praktyczne CASE STUDIES:

 1. Studium przypadku usług IT
 2. Studium przypadku usług FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

WARSZTAT - CUW czy outsourcing - budowa optymalnego planu transformacji biznesowej

 

Forum dedykowane jest:

Członkom Zarządów

Dyrektorom Zarządzającym

Dyrektorom i Kierownikom Działów Zakupów

Dyrektorom i Kierownikom Finansowym oraz Głównym Księgowym

Dyrektorom Strategicznym

Dyrektorom ds. Rozwoju Biznesu

Dyrektorom poszczególnych obszarów biznesowych w firmach, jak IT, HR, logistyka, zakupy i zaopatrzenie, marketing, prawo

Do udziału zapraszamy również przedstawicieli administracji publicznej, specjalnych stref ekonomicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, deweloperów, głównych inwestorów na polskim rynku. Konferencja skierowana do top managementu.

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

26 września 2017

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Oficjalne rozpoczęcie Forum

Magdalena Marczak, Project Manager, Puls Biznesu

09:40

Outsourcing oczami Pulsu Biznesu

Wojciech Kowalczuk, Redaktor, Puls Biznesu

 • Aktualna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w Polsce i Europie
10:10

III poziomy zarządzania kontraktami outsourcingowymi

Aurelia Cieślińska, Managing Counsel Poland, Capgemini Poland

Poziom 1. Zarządzanie strategiczne wyborem i współpracą z outsourcerem:

 • Alignment krótko- i średnioterminowej strategii rozwoju Zarządu klienta a wybór  i współpraca operacyjna z outsourcerem
 • Make it happen. Układ outsourcingowy układem win-win dla obu stron umowy

Poziom 2. Zapisy umowy a sprawne zarządzanie relacją outsourcingową.

Poziom 3. Filary zarządzania operacyjnego kontraktem outsourcingowym:

 • Leadership po obu stronach, fazy outsourcingu:  tranzycja, intensyfikacja działań transformacyjnych – jak to działa
 • Solidny alignment organizacji klienta i outsourcera
 1. Kto i kiedy powinien być zaangażowany w relacje z outsourcerem? – delegowane stanowisko do obsługi relacji outsourcingowej
 2. Kluczowe zasady  bieżącej komunikacji pomiędzy stronami, jeden kompleksowy dostawca vs kilku dedykowanych – jak wybrać?
 3. Buduj masę krytyczną przewagi swojego biznesu : lewar technologiczny, AI, Machine Learning
11:00

DYSKUSJA Zarządzanie zewnętrznymi kontraktami outsourcingowymi

Moderator: Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions
Aurelia Cieślińska, Managing Counsel Poland, Capgemini Poland
Krzysztof Misiak, Partner, Head of Regional Cities and Board Member, Cushman & Wakefield

Wraz z najlepszymi ekspertami omówimy III poziomowy model zarządzania kontraktami outsourcingowymi, odwołując się przy tym do ich praktycznych doświadczeń. Paneliści przedyskutują szanse, wyzwania i potencjalne zagrożenia związane z zarządzaniem kontraktem outsourcingowym.

11:40

Przerwa na kawę

12:00

DYSKUSJA Kiedy outsourcować, a kiedy otwierać Centrum Usług Wspólnych?

Moderator: Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions
Paneliści: Anna Nizio, Global Service Delivery Manager, Discovery Communications
Monika Nowecka, Partner, Vice-President, Mazars Polska

 • Główne kryteria procesu decyzyjnego
 • Realne vs oczekiwane benefity - retrospektywa

12:40

Zarządzanie optymalizacją w projektach outsourcingowych

 • Jak ograniczać koszty działalności operacyjnej?
 • Optymalizacja kosztów za pomocą kontraktów outsourcingowych – jak mądrze oszczędzać?
 • Robotyka procesów – na czym polega nowoczesne oszczędzanie?
13:30

Przerwa na lunch

14:30

Cała prawda o tym, jak efektywnie przeprowadzić proces przetargu

Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions
Monika Nowecka, Partner Zarządzający Działem Usług Księgowych i Kadrowo-Płacowych, Wiceprezes Zarządu, Mazars Polska Sp. z o.o.
Paweł Płocki, Global Service Delivery Director, ORIFLAME

Dialog między dostawcą, odbiorcą a doradcą

 

15:30

DYSKUSJA Zarządzanie bezpieczeństwem w modelu outsourcingowym

Moderator: Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions
Maciej Kaczmarski, Prezes Zarządu, ODO24
Marcin Maruta, Senior Partner, MARUTA WACHTA SP.J.
Damian Fedeczko, Legal Department Manager, CCIG Group Sp. z o.o.
Sebastian Dobrzyński, Ekspert ds. Ochrony Danych Osobowych, Nationale-Nederlanden

 • Nowe wyzwania dla outsourcera od 25 maja 2018
 • Współpraca outsourcera z administratorem przy incydentach ODO
 • Jak wybrać outsourcera godnego zaufania
 • Bezpieczeństwo danych
16:15

Budowanie optymalnego modelu dla rozwiązań hybrydowych w outsourcingu

Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions
Michał Wierzbowski, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, ORANGE

 • Budowa i zarządzanie modelami hybrydowymi w praktyce
 • Centrum operacyjne vs centrum kompetencji
 • Transformacja modelu biznesowego – kiedy i jak to wdrożyć
17:00

Zakończenie pierwszego dnia Forum

27 września 2017

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Praktycznie o zarządzaniu kontraktami outsourcingowymi

Daniel Habrat, Executive Vice President – Cloud Infrastructure Services, Capgemini

 • Transformacyjny outsourcing IT w zakresie Digital Employee Experience (wprowadzenie)
 • Case study :
 1. Poziomy współpracy i budowanie wartości w trakcie relacji
 2. Modele usług: kompleksowy dostawca vs. Dostawcy dedykowani
 3. Budowanie przewagi w oparciu o zastosowanie innowacji ( AI, Machine Learning, Internet of Things)
 • Sesja Q&A

* Prelekcja w języku angielskim. Organizator nie zapewnia tłumaczenia.

11:00

Przerwa na kawę

11:20

STUDIUM PRZYPADKU USŁUG IT - CASE STUDY

Przedstawiciel Asseco
Wystąpienie we współpracy z jednym z klientów

 • Historia projektu
 • Skąd pomysł o Outsourcingu? – przyczyny, cele
 • Struktura i przebieg projektu
 • Korzyści, wyzwania i zagrożenia
 • Wnioski z realizacji – co się udało osiągnąć
12:30

STUDIUM PRZYPADKU USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH - CASE STUDY

Monika Smulewicz, Dyrektor Zarządzający, Grant Thornton
Przedstawiciel Polskiego Holdingu Nieruchomości

 • Historia projektu
 • Skąd pomysł o Outsourcingu? – przyczyny, cele
 • Struktura i przebieg projektu
 • Korzyści, wyzwania i zagrożenia
 • Wnioski z realizacji – co się udało osiągnąć
13:45

Przerwa na lunch

WARSZTAT

14:30

CUW czy outsourcing - budowa optymalnego planu transformacji biznesowej

Mariusz Szałaj, Co-founder, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions

 • Kryteria decyzyjne planu transformacji
 • Czynniki krytyczne wpływające na decyzje czy wewnątrz (CUW) czy na zewnątrz (outsourcing)
 • Outsourcing czy CUW – analiza korzyści i różnic
16:30

Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 5 czerwca 2017 do 4 sierpnia 2017)
2495.00 PLN (od 5 sierpnia 2017 do 27 września 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
II POLSKIE FORUM OUTSOURCINGU
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1995.00 PLN
2 1995.00 PLN
3 1995.00 PLN
4 1995.00 PLN
5 1995.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie