pb.pl

Energetyka / Paliwa

MIFID II w energetyce

14-15.09.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 17 maja 2017 do 28 lipca 2017)
2395.00 PLN (od 29 lipca 2017 do 15 września 2017)

Konferencja. Praktyczne rozwiązania dla branży energetycznej w kontekście MIFID II

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

przed nami rewolucyjne zmiany dotyczące wdrożenia MIFID II w energetyce w związku z czym przed branżą energetyczną stoi wiele istotnych wyzwań, które znacząco zmienią funkcjonowanie firm.

W programie konferencji uwzględnione zostały zasadnicze kierunki zmian dla branży energetycznej i ich praktyczne skutki dla firm sektora.

Nasi eksperci podpowiedzą jak planowane regulacje przełożyć na praktyczne działania. Udział jest znakomitą sposobnością by rozwiać swoje  wątpliwości, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i wymienić się wiedzą z pozostałymi uczestnikami i prelegentami.

Nie może zatem zabraknąć Państwa podczas wydarzenia, gdzie omówione zostaną najistotniejsze wyzwania branży.

Tematyka MIFID II zaprezentowana zostanie w kontekście branży energetycznej i z uwzględnieniem jej specyfiki.

Dlaczego warto wziąć udział?

- prelekcje wybitnych specjalistów z zakresu prawa  energetycznego

- praktyczne ujęcie zagadnień

- okazja do nieograniczonego zadawania pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości

- imienny certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu

- możliwość wymiany doświadczeń i networking w znakomitym gronie

Serdecznie zapraszam,

Ewelina Stęplewska

Project manager


Konferencja skierowana jest przede wszystkim do:

reprezentantów sektora energetycznego, zajmujących się tematyką MIFID II w swoich firmach i organizacjach, a także osób, które reprezentują m.in. : działy prawne, compliance, ryzyka, handlowe czy strategii.

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Honorowy

Patron Medialny

14 września 2017

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:30

MIFID II-zasadnicze kierunki zmian dla branży energetycznej

Konrad Kosicki, Adwokat, Counsel, Gide Loyrette Nouel

10:10

Zwolnienia z działalności pomocniczej w kontekście MIFID II, coroczne notyfikacje do KNF

Rafał Hajduk, Partner, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka; Natalia Jankowska, Associate Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 

 • Ogólne przesłanki zastosowania wyłączenia dla działalności dodatkowej
 • Test 1 i test 2 dla działalności dodatkowej
 • Sposób obliczeń na potrzeby testu
 • Notyfikacje do KNF

 

11:40

Przerwa na kawę

12:00

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Dominik Strzałkowski, Partner, Radca prawny,Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

13:10

Przerwa na lunch

14:10

Dostosowanie działalności TGE do wymogów MIFID II

Jarosław Ziębiec, Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Regulowanego oraz Kierownik projektu MiFID II na Towarowej Giełdzie Energii

 • Wpływ MIFID II na TGE
 • Przekształcanie rynku transakcji terminowych TGE w platformę OTF
 • Dostosowanie RIF do MIFID II
 • Deliverable supply, limity pozycji, raportowanie pozycji
15:40

Sesja pytań i odpowiedzi

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

15 września 2017

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Firmy energetyczne w kontekście BIG COMPLIANCE

Wojciech Kapica, Counsel, Gawronski & Partners

 

 • „BIG COMPLIANCE” – fanaberia czy konieczność?
 • Compliance, czyli zgodność z czym?
 • Jak zarządzać permanentną zmianą w obszarze compliance (EMIR, REMIT, MiFID II)
 • Wymogi organizacyjne i prawe dla compliance w firmie energetycznym
 • Jak zbudować skuteczny system compliance?
 • Konsekwencje non compliance w umowach z konsumentami
 • Compliance instytucji  finansowych jako przykład perspektyw compliance w firmie energetycznej

 

Z uwagi na tysiące stron nowych regulacji każdego roku, bardziej dotkliwe sankcje oraz coraz większe ryzyko naruszenia reputacji organizacje szukają odpowiednich rozwiązań. A w związku z tym czy sama "kultura regulacyjna" wystarczy, aby skutecznie sprostać wyzwaniom ”BIG COMPLAINCE” i trwającemu tsunami regulacyjnemu? Dla przykładu zgodnie z naszymi estymacjami sam pakiet MiFID II liczy 67 aktów prawnych i około 5000 stron. Dotychczasowe podejście, że gruntowna znajomości otoczenia prawnego wystarczy by sprawnie zarządzać ryzykiem zgodności jest niewystarczające. Odpowiedzią na powyższe wyzwania firmy energetycznej jest sprawnie funkcjonujący system compliance. Wyjaśnimy jak zbudować system compliance, który będzie proporcjonalny i zarazem kompleksowy, oparty na analizie ryzyka oraz zgodny z najlepszych europejskimi wzorcami.


10:00

Wchodzenie obrotu energią na rynki finansowe

Michał Markowski, LL.M., Radca Prawny, Zespół Bankowości i Finansów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland

10:40

Przerwa na kawę

11:00

Obligo giełdowe

Andrzej Nentwig, Adwokat, Counsel -kieruje zespołem Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird; Łukasz Petelski – Radca prawny, Associate w zespole Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird.

 

 • Wpływ regulacji dyrektywy MiFiD2 na obowiązki sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym – tzw. "obligo giełdowe",
 • Implementacja dyrektywy MiFID2, a pożądane zmiany przepisów ustawy – Prawo energetyczne, dotyczących tzw. "obliga giełdowego".

 

11:40

Podział portfeli na spekulacyjne i hedgingowe

Łukasz Jankowski, Radca prawny, Kieruje zespołem prawa energetycznego, Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Portfel handlowy a portfel zabezpieczający - definicje, znaczenie
 • Zasadność podziału wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, („EMIR”);
 • Zasadność podziału w kontekście limitów pozycji i Rozporządzenia delegowanego Komisji UE C(2016) 4362 z dnia 1.12.2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych
 • Definicja hedgingu w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) C(2016) 7643 z dnia 1.12.2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności

 


12:30

Przerwa na lunch

13:30

Limity pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych na rynku energetycznym wg MIFID II

Przemysław Kałek, Partner, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy

 • Cel i założenia limitów pozycji wg MIFID II
 • Limity pozycji według standardów technicznych RTS 21
 • Podmioty zobowiązane do przestrzegania limitów pozycji, wyłączenia z obowiązku
 • Kontrola zarządzania limitami pozycji wg MIFID II
 • Sankcje za przekroczenie limitów pozycji
 • Uprawniania organów nadzorujących rynek dot. limitów pozycji
14:20

EMIR, wytyczne ESMA a MIFID II

Marta Midloch, Radca prawny, Counsel, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

 • Reżim EMIR i MIFID II, cele regulacji
 • Obowiązek raportowania na podstawie EMIR
 • Obowiązek raportowania na podstawie MIFID II
 • Wyzwania dla branży energetycznej w kontekście EMIR i MIFID II

15:30

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 17 maja 2017 do 28 lipca 2017)
2395.00 PLN (od 29 lipca 2017 do 15 września 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
MIFID II w energetyce
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2395.00 PLN
2 2395.00 PLN
3 2395.00 PLN
4 2395.00 PLN
5 2395.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ułatw sobie życie podczas sezonu wynikowego...

Dobry PR-owiec nawet...
News

Rynek magazynowy w Polsce ciągle w górę

Za nami udane sześć...
News

Wojna cywilów rozkłada wojsko

Prezydent nie godzi się,...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Dwóch panów z fryzurami

Podobno historia uczy nas tylko tego, że jeszcze...
News

Rekordowa wtopa z bezmyślności

Od rocznicy wybuchu...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie