pb.pl

Prawo

Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

05.07.2017, Warszawa,
Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1795 PLN (od 1 czerwca 2017 do 5 lipca 2017)

Warsztaty. Jak uniknąć ryzyka i optymalnie wykorzystać zasoby

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w warsztatach z zakresu ochrony własności intelektualnej, które odbędą się 5 lipca 2017 w Warszawie.

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom krok po kroku praktycznej wiedzy dotyczącej kompleksowego spojrzenia na zarządzanie własnością intelektualną w działalności gospodarczej.

Zidentyfikowane zostaną obszary działalności przedsiębiorstwa, w których w praktyce pojawia się konieczność zapewnienia właściwych rozwiązań prawnych dotyczących własności intelektualnej. Praktyka i doświadczenie wskazują, że często brak właściwego zabezpieczenia lub dokładnego rozpoznania ryzyka w jednym z tych obszarów rodzi istotne problemy praktyczne, zakłócające skuteczną działalność gospodarczą.

Uczestnicy będą mieli możliwość spojrzeć na własność intelektualną z perspektywy działalności wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa.

Istotnym elementem warsztatów będzie przekazanie wiedzy jak tworzyć wartościowe portfolio własności intelektualnej i następnie egzekwować jego ochronę, w tym wchodząc na rynki zagraniczne, a także jak właściwie kształtować umowy dotyczące własności intelektualnej.

Problematyka zostanie przedstawiona także na podstawie case study obejmujących wszystkie etapy biznesowe, poczynając od koncepcji produktu lub usługi, poprzez jej opracowanie, a kończąc na eksploatacji. Będzie to obejmowało w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony rozwiązań technicznych, oznaczeń odróżniających, praw autorskich i tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zapraszam do udziału w warsztatach!
Aldona Mlonek
Project Manager


Do udziału zapraszamy przede wszystkim:
 • Prezesów, Członków Zarządu
 • Prawników zewnętrznych i wewnętrznych
 • Dyrektorów Działu Prawnego
 • Radców Prawnych
 • Dyrektorów ds. Własności Intelektualnej
 • Rzeczników patentowych
 • Dyrektorów Działu Marketingu

Uczestnikom gwarantujemy:
 • wiedzę na najwyższym poziomie
 • omówienie wyłącznie aktualnych przepisów prawnych
 • możliwość zadania ważnych dla siebie pytań ekspertom
 • atmosferę sprzyjającą poszerzaniu wiedzy
 • certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Patron merytoryczny
RöHRENSCHEF jest kancelarią prawną specjalizującą się w rozwiązywaniu strategicznie ważnych dla przedsiębiorców sporów. Naszą misją nie jest samo prowadzenie procesów, ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb naszych klientów i zaoferowanie im usług najwyższej jakości.

RöHRENSCHEF od lat jest wskazywany jako jedna z wiodących firm w dziedzinie rozwiązywania sporów w Polsce przez Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500.

Klientami RöHRENSCHEF są firmy z Listy 500 Rzeczypospolitej i koncerny międzynarodowe. Kancelaria ma także unikalne kompetencje w zakresie sporów z udziałem podmiotów z Dalekiego Wschodu.

RöHRENSCHEF może poszczycić się istotnymi sukcesami i precedensowymi orzeczeniami w sporach gospodarczych, w tym m.in. z zakresu własności intelektualnej, prawa konkurencji, ochrony konsumentów i sporów korporacyjnych.

RöHRENSCHEF oferuje doradztwo prawne także we współpracy z ekspertami finansowymi, technicznymi i innych specjalności, zapewniających prawnikom Kancelarii wiedzę specjalistyczną pozwalającą na pełne zrozumienie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań sporu.

Spółka Dennemeyer & Associates Sp. z o.o. jest kancelarią rzeczników patentowych świadczącą kompleksowe usługi z zakresu własności przemysłowej. Spółka jest częścią międzynarodowej grupy Dennemeyer, która ma ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu IP. Usługi kancelarii obejmują reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i domen. Kancelaria świadczy pełen zakres usług w sprawach własności przemysłowej - od badań, zgłoszeń i rejestracji, po negocjacje z osobami trzecimi, przygotowywanie umów IP i postępowanie sporne. Obecnie Grupa Dennemeyer reprezentuje klientów bezpośrednio w ponad 10 jurysdykcjach, a w pozostałych krajach Dennemeyer & Associates współpracuje ze sprawdzonymi i doświadczonymi pełnomocnikami, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem z zakresu własności przemysłowej, nawet w najbardziej odległych i egzotycznych zakątkach świata.

Partnerzy

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1795 PLN (od 1 czerwca 2017 do 5 lipca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter