pb.pl

Prawo

Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

05.07.2017, Warszawa,
Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1795.00 PLN (od 1 czerwca 2017 do 5 lipca 2017)

Warsztaty. Jak uniknąć ryzyka i optymalnie wykorzystać zasoby

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w warsztatach z zakresu ochrony własności intelektualnej, które odbędą się 5 lipca 2017 w Warszawie.

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom krok po kroku praktycznej wiedzy dotyczącej kompleksowego spojrzenia na zarządzanie własnością intelektualną w działalności gospodarczej.

Zidentyfikowane zostaną obszary działalności przedsiębiorstwa, w których w praktyce pojawia się konieczność zapewnienia właściwych rozwiązań prawnych dotyczących własności intelektualnej. Praktyka i doświadczenie wskazują, że często brak właściwego zabezpieczenia lub dokładnego rozpoznania ryzyka w jednym z tych obszarów rodzi istotne problemy praktyczne, zakłócające skuteczną działalność gospodarczą.

Uczestnicy będą mieli możliwość spojrzeć na własność intelektualną z perspektywy działalności wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa.

Istotnym elementem warsztatów będzie przekazanie wiedzy jak tworzyć wartościowe portfolio własności intelektualnej i następnie egzekwować jego ochronę, w tym wchodząc na rynki zagraniczne, a także jak właściwie kształtować umowy dotyczące własności intelektualnej.

Problematyka zostanie przedstawiona także na podstawie case study obejmujących wszystkie etapy biznesowe, poczynając od koncepcji produktu lub usługi, poprzez jej opracowanie, a kończąc na eksploatacji. Będzie to obejmowało w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony rozwiązań technicznych, oznaczeń odróżniających, praw autorskich i tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zapraszam do udziału w warsztatach!
Aldona Mlonek
Project Manager


Do udziału zapraszamy przede wszystkim:
 • Prezesów, Członków Zarządu
 • Prawników zewnętrznych i wewnętrznych
 • Dyrektorów Działu Prawnego
 • Radców Prawnych
 • Dyrektorów ds. Własności Intelektualnej
 • Rzeczników patentowych
 • Dyrektorów Działu Marketingu

Uczestnikom gwarantujemy:
 • wiedzę na najwyższym poziomie
 • omówienie wyłącznie aktualnych przepisów prawnych
 • możliwość zadania ważnych dla siebie pytań ekspertom
 • atmosferę sprzyjającą poszerzaniu wiedzy
 • certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Patron merytoryczny
RöHRENSCHEF jest kancelarią prawną specjalizującą się w rozwiązywaniu strategicznie ważnych dla przedsiębiorców sporów. Naszą misją nie jest samo prowadzenie procesów, ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb naszych klientów i zaoferowanie im usług najwyższej jakości.

RöHRENSCHEF od lat jest wskazywany jako jedna z wiodących firm w dziedzinie rozwiązywania sporów w Polsce przez Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500.

Klientami RöHRENSCHEF są firmy z Listy 500 Rzeczypospolitej i koncerny międzynarodowe. Kancelaria ma także unikalne kompetencje w zakresie sporów z udziałem podmiotów z Dalekiego Wschodu.

RöHRENSCHEF może poszczycić się istotnymi sukcesami i precedensowymi orzeczeniami w sporach gospodarczych, w tym m.in. z zakresu własności intelektualnej, prawa konkurencji, ochrony konsumentów i sporów korporacyjnych.

RöHRENSCHEF oferuje doradztwo prawne także we współpracy z ekspertami finansowymi, technicznymi i innych specjalności, zapewniających prawnikom Kancelarii wiedzę specjalistyczną pozwalającą na pełne zrozumienie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań sporu.

Spółka Dennemeyer & Associates Sp. z o.o. jest kancelarią rzeczników patentowych świadczącą kompleksowe usługi z zakresu własności przemysłowej. Spółka jest częścią międzynarodowej grupy Dennemeyer, która ma ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu IP. Usługi kancelarii obejmują reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i domen. Kancelaria świadczy pełen zakres usług w sprawach własności przemysłowej - od badań, zgłoszeń i rejestracji, po negocjacje z osobami trzecimi, przygotowywanie umów IP i postępowanie sporne. Obecnie Grupa Dennemeyer reprezentuje klientów bezpośrednio w ponad 10 jurysdykcjach, a w pozostałych krajach Dennemeyer & Associates współpracuje ze sprawdzonymi i doświadczonymi pełnomocnikami, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem z zakresu własności przemysłowej, nawet w najbardziej odległych i egzotycznych zakątkach świata.

Partnerzy

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1795.00 PLN (od 1 czerwca 2017 do 5 lipca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie