pb.pl

Sprzedaż

Sales Team Level Up

29.08.2017, Warszawa,
Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1795.00 PLN (od 24 czerwca 2017 do 29 sierpnia 2017)

PROMOCJA! 300 zł mniej przy zgłoszeniu do 18 sierpnia! Wpisz kod: sales300 w formularzu zgłoszeniowym, w polu UWAGI.

Warsztaty. Ludzie nie lubią jak się im sprzedaje, za to bardzo lubią kupować- jak to praktycznie wykorzystać

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z programem III edycji Sales Team Level Up.

W dobie intensywnych działań sprzedażowych klient próbuje umknąć obławie. Natomiast kupowanie sprawia mu niesamowitą przyjemność. Jak zatem odwrócić te proporcje, sprawić by klient miał poczucie, że to on dokonuje wyboru. Zaprogramować nasze działania by były skuteczne poprzez dobre relacje. W stylu rozmowy, jej treści, ale i głosie tkwi nieoszacowana siła. Bądźmy dla naszych klientów partnerami, przewodnikami, osobami godnymi zaufania.

Nie jest to łatwe, ale osiągalne. Powiemy jak to robić efektywnie.

 

 • Jeśli chcesz by Twoja propozycja nie utknęła w natłoku innych
 • Jeśli zależy Ci by klient nie uciekał tylko gonił
 • Jeśli rozumiesz, że to co i jak mówimy ma kolosalne znaczenie w sprzedaży
 • Jeśli interesuje Cię usprawnienie współpracy na linii sprzedaż - marketing
 • Jeśli chcesz posłuchać i podyskutować dokąd zmierza sprzedaż i na co musisz się przygotować
 • Jeśli chcesz wiedzieć jak dobrać optymalną argumentację do klienta
 • Jeśli chcesz poznać prawie nieznane polskim klientom modele sprzedaży

 

To koniecznie do nas dołącz 29 sierpnia 2017!

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszam, Ewelina Stęplewska, project manager

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

29 sierpnia 2017

08:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

08:30

Dokąd zmierza Sprzedawanie?

tristan tresar, Trener Biznesu, Menedżer i Konsultant

 

 • Jak wyglądają procesy sprzedaży dziś i czy tak samo wyglądać będą za 10 lat
 • Sprzedaż i Marketing – najwyższy czas na SMARKETOWANIE?
 • TTS – (T)rendy i (T)endencje w (S)przedaży – czy o tych przyszłych już coś wiemy?

 

09:00

Jak zaintrygować klienta, aby chciał z nami rozmawiać?

Marcin Rzucidło, Praktyk biznesu. Autor, trener, coach, doradca i mówca.

 

W dobie dywanowych nalotów sprzedażowych (bezpośrednich, mailowych, telefonicznych), klient często nie czuje się podmiotowo, lecz przedmiotowo.

Nic dziwnego, że zamyka się w swoim schronie lub chowa za tarczą typu „niczego nie potrzebuję”, „nie jestem zainteresowany”, „nie mam czasu na rozmowę”.

Często klient jest wręcz zaprogramowany, że każdy kontakt ze sprzedawcą oznacza manipulację i wciskanie. I na poziomie atawistycznego nawyku (walcz albo uciekaj), albo walczy (reagując agresją) albo ucieka (chowając się w swoim bunkrze).

To, co zwykle w historii ludzkości przynosiło znaczące zmiany, było odwróceniem istniejących paradygmatów. To, że Ziemia nie jest płaska. To, że się porusza. To, że nie musi być jedynym ciałem niebieskim, na którym jesteśmy.

Nikt nie lubi, gdy mu się sprzedaje, lecz każdy lubi kupować.

To też zmiana sposobu patrzenia na sprzedaż.

Jeżeli jeszcze uzupełnimy to o inne zmiany paradygmatu sprzedażowego, okaże się, że klient nie tylko nie będzie do nas wrogo nastawiony, lecz sam chętnie zawrze z nami sojusz biznesowy.

I o tym właśnie jest warsztat: Jak zainteresować zaintrygować klienta, aby chciał z nami rozmawiać?

Cele warsztatu:

Przedstawienie konkretnych, nieszablonowych i skutecznych rozwiązań docierania do klienta i zdobywania jego zaufania

Wyjaśnienie tego, co, dlaczego i jak działa w kontekście stosowania tych rozwiązań

Przełożenie tych narzędzi na praktyczne sytuacje klienckie, z którymi spotykają się uczestnicy warsztatu

Rezultaty, do których prowadzi warsztat:

Zrozumienie kluczowych elementów efektywnego nawiązywania kontaktu i budowania relacji z klientem

Zwiększenie skuteczności osiągania założonych celów kontaktu z klientem poprzez umiejętność odpowiedniego rozpoczęcia i prowadzenia rozmowy

Zwiększenie poziomu sprzedaży poprzez wykorzystanie dźwigni relacji i zaufania


10:50

Przerwa na kawę

11:10

Model sprzedaży nieagresywnej NASM™

Marcin Sebastian Rogowski, Ekspert zarządzania, sprzedaży i negocjacji; coach prowokatywny, trener, konsultant.

 

 • Czym jest sprzedaż nieagresywna i dlaczego jest tak skuteczna
 • Mity na temat sprzedaży i co na to badania
 • Jak zarządzać procesem sprzedaży własnej by zmaksymalizować efektywność
 • Jakie są najczęstsze przyczyny spadku sprzedaży, a w konsekwencji upadku firm

 

13:05

Przerwa na lunch

13:55

Lingwistyka perswazji podczas rozmowy sprzedażowej z Klientem

Grzegorz Sikorski, Partner Zarządzający SeeQuest Solution

 

Cel warsztatu: Naświetlenie  uczestnikom wybranych konstrukcji lingwistycznych i ich wpływu na percepcję i przekonywanie Klienta podczas rozmów sprzedażowo-obsługowych.

Dzięki wiedzy i umiejętnością nabytym podczas warsztatów Uczestnicy będą mogli zmodyfikować standardy obecnie prowadzonych rozmów z Klientami w kontekście lingwistycznym i zwiększyć zadowolenie Klientów oraz ilość domykanych transakcji.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają:

 

 • Typologię Klientów w kontekście sposobów komunikowania się i przekonywania
 • Zwroty i wyrażenia motywujące Klientów do określonych działań
 • Konstrukcje słowne, które należy wprowadzić do rozmowy aby zwiększyć jej naturalność
 • Struktury lingwistyczne, dzięki którym można sterować procesami rozmowy sprzedażowej
 • A dodatkowo: Case Study wykorzystania  lingwistyki perswazyjnej w kontekście zasad wywierania wpływu

 

Nabywane Umiejętności:

Umiejętność identyfikacji i poprawnego stosowania struktur lingwistyki perswazyjnej w rozmowie sprzedażowej z Klientem

15:25

Przerwa na kawę

15:45

Głos jako potężne narzędzie sprzedaży

Katarzyna Moskal, Logopeda medialny i trener emisji głosu

 

2-godzinne szkolenie ma formę warsztatu z elementami prezentacji.  Jego celem jest  przekazanie informacji na temat tego, jak skutecznie wykorzystać głos w sprzedaży oraz wypracowanie umiejętności swobodnego posługiwania się głosem w tych sytuacjach. Szkolenie uwzględniać będzie również naukę świadomego modulowania głosu podczas rozmów telefonicznych oraz wyeliminowanie niedociągnięć dykcyjnych, które mogą stanowić przeszkodę w kontakcie z klientem/kontrahentem. Podczas spotkania dowiedzą się także Państwo jak uczynić z naszego głosu atut podnoszący naszą atrakcyjność jako rozmówcy.

Podczas warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

znacząca rola głosu w komunikacji ,

jaki jest wpływ brzmienia głosu i sposobu mówienia na to, jak jesteśmy odbierani,

jakie brzmienie głosu jest pożądane w sprzedaży,

jak brzmieć  naturalnie i wiarygodnie,

jak mówić, żeby inni chcieli nas słuchać,

jak budować określone wrażenie przy użyciu odpowiedniej barwy i tonu głosu, jak nawiązywać porozumienie z odbiorcą wykorzystując  głos,

jak samodzielnie pracować nad barwą głosu, jego modulacją, dykcją i właściwą intonacją

jak czynić nasz głos atrakcyjnym i intrygującym


17:45

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1795.00 PLN (od 24 czerwca 2017 do 29 sierpnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Sales Team Level Up
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1795.00 PLN
2 1795.00 PLN
3 1795.00 PLN
4 1795.00 PLN
5 1795.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ułatw sobie życie podczas sezonu wynikowego...

Dobry PR-owiec nawet...
News

Rynek magazynowy w Polsce ciągle w górę

Za nami udane sześć...
News

Wojna cywilów rozkłada wojsko

Prezydent nie godzi się,...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Dwóch panów z fryzurami

Podobno historia uczy nas tylko tego, że jeszcze...
News

Rekordowa wtopa z bezmyślności

Od rocznicy wybuchu...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie