pb.pl

 

III Banking Profitability Forum

20.04.2017, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 13 marca 2017 do 20 kwietnia 2017)

Wydarzenie bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona

Forum. Jak technologie zmieniają świat finansów, jak będą wyglądały banki przyszłości i do czego potrzebne są im fintechy

Szanowni Państwo,

w imieniu dziennika gospodarczego Pulsu Biznesu i portalu finansowego Bankier.pl z grupy Bonnier Business Polska, pragnę Państwa zaprosić do udziału w III Banking Profitability Forum, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Jak co roku partnerem merytorycznym forum jest Obserwatorium.biz.

Podczas wydarzeń poruszamy problemy, które stanowią czy stanowić będą nie lada wyzwania dla sektora finansowego. W ubiegłym roku mówiliśmy o wpływie nowych regulacji i podatków na banki, ich dochodowość, zwrot dla właścicieli, w tym idziemy o krok dalej. Chcemy zastanowić się jaki będzie bank przyszłości, w jakim kształcie sektor finansowy przetrwa nadciągające zmiany. Czy zmiany te nastąpią ewolucyjnie czy rewolucyjnie i jakie szanse na przetrwanie mają ci, którzy się im nie poddadzą.

Stawiamy dość śmiałą tezę - mamy do czynienia ze schyłkiem tradycyjnego modelu bankowości. Dlatego podczas forum wraz z ekspertami przeanalizujemy, jakie strategie mogą przyjąć banki. Pokażemy alianse z instytucjami niebankowymi – np. firmami telekomunikacyjnymi i sprawdzimy, jakie korzyści z nich wynikają. Porozmawiamy o tym, czy instytucje finansowe powinny same być fintechami, czy z fintechami współpracować, inwestować w nie czy je przejmować. Nie pominiemy kwestii bezpieczeństwa instytucji i jej klientów we wszystkich tych aspektach. Zastanowimy się także, jakie w tej sytuacji można znaleźć rozwiązania na utrzymanie rentowności i czy jedyną drogą jest wykorzystanie do obsługi klientów sztucznej inteligencji zamiast pracowników.

Jak co roku chcielibyśmy aby  Banking Profitability Forum było miejscem spotkań praktyków z branży. Szczególnie zapraszamy osoby odpowiedzialne w bankach za:
•    strategie,
•    bezpieczeństwo,
•    innowacyjność,
•     dochodowość,
•    rozwój technologiczny w tym rozwiązań IT,
•    rozwój produktów,
•    działy prawne. 
Ponieważ  w tym roku chcemy również porozmawiać o tym jakich produktów, usług  i rozwiązań potrzebują banki, jak z nimi współpracować, jakie warunki musi spełnić fintech aby pozyskać bank w roli inwestora, dlatego zachęcamy do przyjścia również przedstawicieli fintechów, dostawców usług i rozwiązań informatycznych dla banków.

Udział w forum jest bezpłatny.

Zapraszam do uczestnictwa

Beata Tomaszkiewicz,
project manager, dziennikarz

 

 Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem i liczbę zgłoszonych uczestników - rejestracja została zamknięta.

W razie pytań prosimy o kontakt z Joanna Czyczuk - j.czyczuk@pb.pl, 22 333 98 25

 


O Partnerach

Accenture
jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu doradztwa, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 350 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową.

BMS od ponad 19 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. Specjalizuje się w sektorze finansowym, z sukcesem prowadzi projekty dla instytucji z innych branż z zakresu zarządzania dokumentami, automatyzacji procesów biznesowych oraz tworzy systemy od podstaw w odpowiedzi na specyficzne wymagania Klientów. Szczegółowe informacje dostępne są na www.bms.com.pl.

Wolf Theiss jest wiodącą kancelarią prawniczą w Europie Środkowej, Wschodniej oraz Południowo–Wschodniej (region CEE/SEE) ukierunkowaną na świadczenie usług z zakresu międzynarodowego prawa handlowego. Opierając się na doświadczeniu i umiejętnościach 340 prawników obecnych w naszych 13 biurach w Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz na Ukrainie, Wolf Theiss reprezentuje międzynarodowe oraz krajowe przedsiębiorstwa, instytucje państwowe, jak również banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Łącząc prawo z biznesem, Wolf Theiss tworzy zaawansowane i konstruktywne rozwiązania w oparciu o prawne, podatkowe oraz biznesowe know-how.

KIR to kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy kompleksowe i niezawodne usługi rozliczeniowe oraz dostarcza najwyższej jakości rozwiązania spełniające potrzeby i oczekiwania sektora bankowego. Od 25 lat wspiera rozwój bezgotówkowych i elektronicznych procesów w gospodarce.

Partnerzy

Współorganizator

Partner

Partner Merytoryczny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 13 marca 2017 do 20 kwietnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
III Banking Profitability Forum
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

1. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia przedstawicieli takich firm jak: agencje reklamowe, agencje marketingowe.

3. Ilość miejsc jest ograniczona.

Informacje

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - Dziennikarz

T 22 333 9751

F 22 333 97 78

b.tomaszkiewicz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter