pb.pl

Transport / Logistyka, zaopatrzenie

Nowoczesna flota

05-06.06.2017, Warszawa,
Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
2395.00 PLN (od 29 kwietnia 2017 do 6 czerwca 2017)

Konferencja. Skuteczne zarządzanie, sprawna realizacja zadań i bezpieczeństwo pracowników.

Zarejestruj się

Zarządzanie flotą to aktualnie olbrzymie wyzwanie dla menedżera, który musi połączyć bycie liderem, z wiedzą z wielu dziedzin takich m.in.  jak: prawo, ubezpieczenia czy finanse.

Zarządzanie flotą to nie tylko kwestie techniczne, ale też odpowiedzialność za pracowników i środowisko.

Jeśli zależy Ci by uzyskać konkretną wiedzę i gotowe rozwiązania to nie może Cię zabraknąć podczas konferencji.

Jeśli ekologia, dobrostan pracowników przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności ich działań jest dla Ciebie kluczowy - zgłoś się już dziś.

Określimy także jak optymalizować koszty, negocjować umowy i praktycznie implementować regulacje dając Ci bezpieczeństwo w zakresie podejmowanych działań.

Wysoki poziom merytoryczny, okazja do nawiązania relacji biznesowych i nowe dotychczas nieeksploatowane tematy to tylko niektóre z mocnych stron tej konferencji.

Do zobaczenia, serdecznie zapraszam

Ewelina Stęplewska

Project Manager

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim menedżerom ds. floty oraz administracji oraz osobom, które zarządzają polityką flotową w swoich firmach i organizacjach

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

5 czerwca 2017

08:30

Rejestracja uczestników

09:00

Koncepcja eco safety environment-jak floty ekologiczne mogą wpływać na podwyższenie bezpieczeństwa

Marcin Dębicki, dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych ERGO Hestii

 • Sposoby na podniesienie bezpieczeństwa floty
 • Nie wyważamy otwartych drzwi, czyli jak to robią  sąsiedzi
 • System naczyń połączonych: zużycie paliwa, bezpieczeństwo, koszty, ubezpieczenie.

 

09:40

Szkolenia kierowców flotowych

Tomasz Kuchar, Właściciel Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara

 • Doskonalenie techniki jazdy

ośrodek doskonalenia techniki jazdy - podstawy prawne działania ośrodków, instalacje tj. płyty poślizgowe, szarpak;

programy szkoleniowe - budowanie świadomości, nauka unikania trudnych sytuacji na drodze, zagrożenia, poprawne reakcje w sytuacjach ekstremalnych;

rola systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego;

korzyści wynikające z przebytych szkoleń.

 • Jazda defensywna

dobór lokalizacji szkolenia;

rola audytu oceniającego umiejętności kierowcy;

dobór tras i czasu przeznaczonego na szkolenie.

 • Eko jazda

dobór lokalizacji szkolenia;

dobór tras i czasu przeznaczonego na szkolenie;

korzyści dla pracownika motywujące do preferowania stylu eko w codziennych podróżach samochodem służbowym.

10:40

Przerwa na kawę

10:55

Rola lidera w budowaniu zaangażowania w zespole-warsztat

Maria-Magdalena Gulewicz, Executive Director, Credit Agricole Bank Polska

1. Ewolucja organizacji

 • Pokolenie Y na rynku pracy
 • Rynek pracownika
 • Współczesny etos pracy

2. Rola lidera w budowaniu zaangażowania w firmie

 • "Wartości dodane"
 • Szczęście w pracy

3. Przełamywanie kodu zaangażowania pracownika

 • Tool box
 • Ćwiczenia praktyczne

 

12:25

Lunch

13:05

Telematyka-za i przeciw-PANEL DYSKUSYJNY

Potwierdzeni Paneliści: Tomasz Rudyk, Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych; Sylwester Kulesza, Kierownik ds. Administracji w Cartrack Polska Sp. z o.o.; Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych; Piotr Kujawa, Członek Zarządu, Bacca

13:45

Rozliczanie VAT samochodów hybrydowych

Michał Zdyb, doradca podatkowy, Partner, TAXWISE

 

 • Prawo do odliczenia VAT w związku z zakupem samochodu hybrydowego
 • Prawo do odliczenia w związku z wydatkami eksploatacyjnymi
 • VAT na samochody hybrydowe w innych państwa UE

 

14:35

Przerwa na kawę

14:50

Optymalizacja relacji z pracownikami w zakresie użytkowania pojazdu służbowego

Marcin Walicki, Ekspert zarządzania flotą, Właściciel MW Flota

 

 • Rozliczanie kierowców-dobre praktyki
 • Optymalizacja relacji z pracownikiem w zakresie zarządzania pojazdem flotowym

 

15:35

Praktyczna odpowiedzialność za pracownika we flocie

dr Miłosz Sosnowski, Właściciel firmy doradczo - szkoleniowej, NORDLANDER

Presja czasu wynikająca z wykonywanych zadań a wypadki pracownika

 • Mit szybkości w pracy
 • Skala wypadkowości na tle państw europejskich
 • Przyczyny zdarzeń drogowych w Polsce
 • Rzeczywiste koszty wypadków

Podejście do kwestii mandatów i przekroczeń prędkości

 • „Kraj nietolerancji” kontra „kraje tolerancji” ?
 • Margines radarowy
 • Patologiczne praktyki w firmach- osłanianie sprawców wykroczeń

Pracownik firmy jako zagrożenie na drodze - jak zapobiegać ?

 • Zrozumienie zagadnienia - koszty wizerunkowe i realne
 • Pra-przyczyny wypadków
 • Programy bezpieczeństwa

Jak edukować pracowników, by łączyli zadaniowość z bezpieczeństwem?

 • Ustalenie priorytetów Firmy
 • Myślenie i działania długofalowe - przykłady odgórne

Jak wpływać na ograniczenie szkodowości we flocie ?

 • Polityka kar i nagród
 • Dobór personalny, nadzór i szkolenia
 • Praktyczne rozwiązania pro-flotowe

 

16:35

Zakończenie I dnia Konferencji

6 czerwca 2017

08:00

Rejestracja uczestników

08:30

Aukcje internetowe w zakresie sprzedaży/zakupu samochodów flotowych

dr Tomasz Gonsior, Partner, OptiBuy

 • Charakterystyka i formy zakupu/sprzedaży samochodów na tle innych kategorii
 • Rodzaje i zastosowanie aukcji internetowych
 • Przykłady zastosowania aukcji przy flocie samochodowej na przykładzie platformy NextBuy

 

09:00

Optymalizacja kosztów-warsztat

Łukasz Jania, Prezes Zarządu, Fleet Partners

 • TCO a co to jest?
 • Jak realnie zaplanować wydatki związane z użytkowaniem pojazdów służbowych
 • Praktyczne przykłady wyliczeń TCO
 • Jak panować nad ryzykiem zależnym w zarządzaniu flotą

10:30

Ryzyka związane z użytkowaniem samochodu służbowego

Paulina Gromadzińska, Senior Associate Góralski & Goss Legal

 • Umowa powierzenia
 • Ryzyka uszkodzenia
 • Ryzyko kradzieży
 • Relacje z rodziną pokrzywdzonego w wypadku pracownika
 • Inne problemy prawne wynikające z użytkowania samochodu służbowego

 

11:30

Przerwa na kawę

11:50

Sposoby optymalizacji zarządzania flotą-case study

Bartłomiej Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem, Provident

 • Wynajem długoterminowy – czym jest ta usługa? Do kogo jest kierowana?
 • Co przekonało innych do wynajmu długoterminowego?
 • Mądry Polak po szkodzie? – uczcie się na cudzych błędach
 • Znasz ryzyka? – świadomie je minimalizuj!

12:40

Jak zindywidualizować pakiet ubezpieczeniowy dla floty

Aneta Ciechowicz-Jaworska, Radca Prawny, Kancelaria Radcy prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska

 • Jak uwzględnić własne ryzyka
 • Możliwość negocjacji OWU

13:30

Lunch

14:20

Umowy z outsourcerami w kwestii zarządzania flotą

Bartosz Poręba, Senior Associate, Góralski & Goss Legal

 • Rodzaje outsourcingowanych usług w ramach zewnętrznego zarządzania flotą (CFM)
 • Umowy z outsourcerami - elementy istotne, rozkład obowiązków, odpowiedzialność i inne aspekty prawne
 • Najem a leasing pojazdów- różnice prawne i ich praktyczne implikacje

15:10

GPS w firmowym aucie – możliwości i ograniczenia monitorowania pracowników

Paulina Grotkowska ,Adwokat, Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird; Maria Guzewska , Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird.

 • Możliwości prawne działań pracodawcy
 • Wymogi formalnoprawne
 • Monitoring w aspekcie ochrony danych osobowych
 • Ryzyka i konsekwencje prawne przekroczenia granic monitoringu

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395.00 PLN (od 29 kwietnia 2017 do 6 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Nowoczesna flota
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2395.00 PLN
2 2395.00 PLN
3 2395.00 PLN
4 2395.00 PLN
5 2395.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie