pb.pl

Transport / Logistyka, zaopatrzenie

Nowoczesna flota

05-06.06.2017, Warszawa,
Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
2395.00 PLN (od 29 kwietnia 2017 do 6 czerwca 2017)

Konferencja. Skuteczne zarządzanie, sprawna realizacja zadań i bezpieczeństwo pracowników.

Zarządzanie flotą to aktualnie olbrzymie wyzwanie dla menedżera, który musi połączyć bycie liderem, z wiedzą z wielu dziedzin takich m.in.  jak: prawo, ubezpieczenia czy finanse.

Zarządzanie flotą to nie tylko kwestie techniczne, ale też odpowiedzialność za pracowników i środowisko.

Jeśli zależy Ci by uzyskać konkretną wiedzę i gotowe rozwiązania to nie może Cię zabraknąć podczas konferencji.

Jeśli ekologia, dobrostan pracowników przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności ich działań jest dla Ciebie kluczowy - zgłoś się już dziś.

Określimy także jak optymalizować koszty, negocjować umowy i praktycznie implementować regulacje dając Ci bezpieczeństwo w zakresie podejmowanych działań.

Wysoki poziom merytoryczny, okazja do nawiązania relacji biznesowych i nowe dotychczas nieeksploatowane tematy to tylko niektóre z mocnych stron tej konferencji.

Do zobaczenia, serdecznie zapraszam

Ewelina Stęplewska

Project Manager

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim menedżerom ds. floty oraz administracji oraz osobom, które zarządzają polityką flotową w swoich firmach i organizacjach

 

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

5 czerwca 2017

08:30

Rejestracja uczestników

09:00

Koncepcja eco safety environment-jak floty ekologiczne mogą wpływać na podwyższenie bezpieczeństwa

Marcin Dębicki, dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych ERGO Hestii

 • Sposoby na podniesienie bezpieczeństwa floty
 • Nie wyważamy otwartych drzwi, czyli jak to robią  sąsiedzi
 • System naczyń połączonych: zużycie paliwa, bezpieczeństwo, koszty, ubezpieczenie.

 

09:40

Szkolenia kierowców flotowych

Tomasz Kuchar, Właściciel Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara

 • Doskonalenie techniki jazdy

ośrodek doskonalenia techniki jazdy - podstawy prawne działania ośrodków, instalacje tj. płyty poślizgowe, szarpak;

programy szkoleniowe - budowanie świadomości, nauka unikania trudnych sytuacji na drodze, zagrożenia, poprawne reakcje w sytuacjach ekstremalnych;

rola systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego;

korzyści wynikające z przebytych szkoleń.

 • Jazda defensywna

dobór lokalizacji szkolenia;

rola audytu oceniającego umiejętności kierowcy;

dobór tras i czasu przeznaczonego na szkolenie.

 • Eko jazda

dobór lokalizacji szkolenia;

dobór tras i czasu przeznaczonego na szkolenie;

korzyści dla pracownika motywujące do preferowania stylu eko w codziennych podróżach samochodem służbowym.

10:40

Przerwa na kawę

10:55

Rola lidera w budowaniu zaangażowania w zespole-warsztat

Maria-Magdalena Gulewicz, Executive Director, Credit Agricole Bank Polska

1. Ewolucja organizacji

 • Pokolenie Y na rynku pracy
 • Rynek pracownika
 • Współczesny etos pracy

2. Rola lidera w budowaniu zaangażowania w firmie

 • "Wartości dodane"
 • Szczęście w pracy

3. Przełamywanie kodu zaangażowania pracownika

 • Tool box
 • Ćwiczenia praktyczne

 

12:25

Lunch

13:05

Telematyka-za i przeciw-PANEL DYSKUSYJNY

Potwierdzeni Paneliści: Tomasz Rudyk, Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych; Sylwester Kulesza, Kierownik ds. Administracji w Cartrack Polska Sp. z o.o.; Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych; Piotr Kujawa, Członek Zarządu, Bacca

13:45

Rozliczanie VAT samochodów hybrydowych

Michał Zdyb, doradca podatkowy, Partner, TAXWISE

 

 • Prawo do odliczenia VAT w związku z zakupem samochodu hybrydowego
 • Prawo do odliczenia w związku z wydatkami eksploatacyjnymi
 • VAT na samochody hybrydowe w innych państwa UE

 

14:35

Przerwa na kawę

14:50

Optymalizacja relacji z pracownikami w zakresie użytkowania pojazdu służbowego

Marcin Walicki, Ekspert zarządzania flotą, Właściciel MW Flota

 

 • Rozliczanie kierowców-dobre praktyki
 • Optymalizacja relacji z pracownikiem w zakresie zarządzania pojazdem flotowym

 

15:35

Praktyczna odpowiedzialność za pracownika we flocie

dr Miłosz Sosnowski, Właściciel firmy doradczo - szkoleniowej, NORDLANDER

Presja czasu wynikająca z wykonywanych zadań a wypadki pracownika

 • Mit szybkości w pracy
 • Skala wypadkowości na tle państw europejskich
 • Przyczyny zdarzeń drogowych w Polsce
 • Rzeczywiste koszty wypadków

Podejście do kwestii mandatów i przekroczeń prędkości

 • „Kraj nietolerancji” kontra „kraje tolerancji” ?
 • Margines radarowy
 • Patologiczne praktyki w firmach- osłanianie sprawców wykroczeń

Pracownik firmy jako zagrożenie na drodze - jak zapobiegać ?

 • Zrozumienie zagadnienia - koszty wizerunkowe i realne
 • Pra-przyczyny wypadków
 • Programy bezpieczeństwa

Jak edukować pracowników, by łączyli zadaniowość z bezpieczeństwem?

 • Ustalenie priorytetów Firmy
 • Myślenie i działania długofalowe - przykłady odgórne

Jak wpływać na ograniczenie szkodowości we flocie ?

 • Polityka kar i nagród
 • Dobór personalny, nadzór i szkolenia
 • Praktyczne rozwiązania pro-flotowe

 

16:35

Zakończenie I dnia Konferencji

6 czerwca 2017

08:00

Rejestracja uczestników

08:30

Aukcje internetowe w zakresie sprzedaży/zakupu samochodów flotowych

dr Tomasz Gonsior, Partner, OptiBuy

 • Charakterystyka i formy zakupu/sprzedaży samochodów na tle innych kategorii
 • Rodzaje i zastosowanie aukcji internetowych
 • Przykłady zastosowania aukcji przy flocie samochodowej na przykładzie platformy NextBuy

 

09:00

Optymalizacja kosztów-warsztat

Łukasz Jania, Prezes Zarządu, Fleet Partners

 • TCO a co to jest?
 • Jak realnie zaplanować wydatki związane z użytkowaniem pojazdów służbowych
 • Praktyczne przykłady wyliczeń TCO
 • Jak panować nad ryzykiem zależnym w zarządzaniu flotą

10:30

Ryzyka związane z użytkowaniem samochodu służbowego

Paulina Gromadzińska, Senior Associate Góralski & Goss Legal

 • Umowa powierzenia
 • Ryzyka uszkodzenia
 • Ryzyko kradzieży
 • Relacje z rodziną pokrzywdzonego w wypadku pracownika
 • Inne problemy prawne wynikające z użytkowania samochodu służbowego

 

11:30

Przerwa na kawę

11:50

Sposoby optymalizacji zarządzania flotą-case study

Bartłomiej Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem, Provident

 • Wynajem długoterminowy – czym jest ta usługa? Do kogo jest kierowana?
 • Co przekonało innych do wynajmu długoterminowego?
 • Mądry Polak po szkodzie? – uczcie się na cudzych błędach
 • Znasz ryzyka? – świadomie je minimalizuj!

12:40

Jak zindywidualizować pakiet ubezpieczeniowy dla floty

Aneta Ciechowicz-Jaworska, Radca Prawny, Kancelaria Radcy prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska

 • Jak uwzględnić własne ryzyka
 • Możliwość negocjacji OWU

13:30

Lunch

14:20

Umowy z outsourcerami w kwestii zarządzania flotą

Bartosz Poręba, Senior Associate, Góralski & Goss Legal

 • Rodzaje outsourcingowanych usług w ramach zewnętrznego zarządzania flotą (CFM)
 • Umowy z outsourcerami - elementy istotne, rozkład obowiązków, odpowiedzialność i inne aspekty prawne
 • Najem a leasing pojazdów- różnice prawne i ich praktyczne implikacje

15:10

GPS w firmowym aucie – możliwości i ograniczenia monitorowania pracowników

Paulina Grotkowska ,Adwokat, Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird; Maria Guzewska , Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird.

 • Możliwości prawne działań pracodawcy
 • Wymogi formalnoprawne
 • Monitoring w aspekcie ochrony danych osobowych
 • Ryzyka i konsekwencje prawne przekroczenia granic monitoringu

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395.00 PLN (od 29 kwietnia 2017 do 6 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Nowoczesna flota
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie