pb.pl

Finanse

CFO EXCELLENCE 2017

20.06.2017, Warszawa,
Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79

udział w konferencji netto
1895.00 PLN (od 29 kwietnia 2017 do 20 czerwca 2017)

Konferencja. Strategiczna rola Dyrektora Finansowego

 

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić na jedno z kluczowych spotkań dedykowanych Dyrektorom Finansowym – Konferencję CFO Excellence 2017 – która odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach oraz wiedzy zaproszonych Ekspertów, przygotowaliśmy wydarzenie obfitujące w najważniejsze tematy, ciekawe case studies, prelekcje eksperckie oraz dyskusje.

Przed Dyrektorem Finansowym stoi szereg wyzwań wymagających ogromnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Co więcej, wyzwania te, z roku na rok ewoluują, najważniejszą więc rolą Nowoczesnego CFO jest nadążanie i ciągle dostosowywanie się do tychże zmian. Wiem, jak ważny dla Państwa jest ciągły rozwój, a efektywne zarządzanie budżetem, działem finansowym, procesami operacyjnymi oraz ludźmi jest ogromnym wyzwaniem dla każdego lidera. Dołożyłam więc wszelkich starań, aby stworzyć Państwu przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz kreowania nowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania finansami firmy i nie tylko!

Zachęcam do zapoznania się z programem Konferencji CFO Excellence 2017, który mam nadzieję zainteresuje Państwa i spowoduje, że już niebawem będziemy mieli okazję do spotkania i efektywnej, zintensyfikowanej pracy.

 

Zapraszam serdecznie,
Magdalena Marczak-Makowska
Project Manager, Puls Biznesu

 

Podczas Konferencji m.in.:

 • Zarządzanie ryzykiem, kryzysem oraz podejmowanie decyzji – trudna rola CFO w strukturze firmy
 • CFO jako Lider – nowoczesna rola Dyrektora Finansowego w strukturze firmy
 • Budowanie zaangażowanego zespołu Finansowo-Księgowego jako strategicznej komórki organizacji oraz skuteczne dotarcie do nowego pokolenia
 • CFO vs. reszta świata – efektywna komunikacja kluczem do dobrych relacji
 • FRAUDY – przykłady najbardziej wyrafinowanych przestępstw i wyłudzeń gospodarczych
 • Raportowanie zarządowi – trudne dane w łatwych liczbach
 • DYSKUSJA Polityka rządu w zakresie zwalczania przestępstw finansowych i wyłudzeń podatku VAT oraz wynikające z tego zagrożenia dla spółek i menagerów

 

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

 • Wspólnie wyznaczymy kierunki rozwoju Państwa działań
 • Omówimy najważniejsze wyzwania z którymi borykają się Państwo jako CFO’s
 • Zaproponujemy recepty na usprawnienie zarządzania finansami firmy
 • Przedstawimy najciekawsze case studies z naszego rodzimego rynku
 • Wspólnie stworzymy spotkanie praktyków, którzy mają zbliżony cel
 • Zapewniamy najwyższą jakość merytoryczną spotkania

 

Kogo zapraszamy:

 • Prezesów
 • Członków zarządów ds. finansowych
 • Dyrektorów finansowych
 • Dyrektorów departamentów controllingu finansowego
 • Prokurentów
 • Głównych księgowych

 

 


 

Partnerzy

Patron Medialny

20 czerwca 2017

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

Magdalena Marczak-Makowska, Puls Biznesu

09:10

CFO Excellence oczami Pulsu Biznesu

Ignacy Morawski, Founder and Director, SpotData

 • Aktualna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza i jej wpływ na zarządzanie finansami w firmie
 • Prowadzenie biznesu w polskich realiach

CFO LIDERSHIP EXCELLENCE

09:40

Zarządzanie ryzykiem, kryzysem oraz podejmowanie decyzji – trudna rola CFO w strukturze firmy

Anna Partyka-Opiela, Senior Associate, Life Sciences Practice

 • Case study – najgłośniejsze przykłady źle zarządzonego kryzysu i ich konsekwencje
 • Czy istnieje złoty środek?, czyli jak odpowiednio zarządzać kryzysem
 • Procedury kryzysowe – najlepsze metody wdrażania procedur kryzysowych
10:10

CFO jako Lider – nowoczesna rola Dyrektora Finansowego w strukturze firmy

Tomasz Dąbrowski, Członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. ds. finansowych

 • Jak na przestrzeni lat zmieniła się rola współczesnego Dyrektora Finansowego i na jakie zmiany powinien się jeszcze przygotować?
 • Udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem, również w budowaniu strategii
 • Personal Branding dla CFO’s – jak w siebie inwestować i czemu to jest ważne dla dyrektora finansowego
10:55

Przerwa na kawę oraz networking

11:20

Budowanie zaangażowanego zespołu Finansowo-Księgowego jako strategicznej komórki organizacji oraz skuteczne dotarcie do nowego pokolenia

Grzegorz Mączyński, Country FD, Member Board of Directors for Alstom Konstal S.A. FCCA, MBA

 • Budowanie zaangażowanego zespołu finansowo księgowego - Zarządzanie Indywidualnościami oraz kilka praktyk, które zmieniło oblicze zespołu Alstom
 • Rekrutacja w dziale finansowo-księgowym – nowe pokolenia, nowe wyzwania
 • Z jakimi pracownikami będziemy mieć do czynienia, korzyści i menedżerskie niedogodności.
 • Jak zarządzać, motywować i nagradzać?
11:50

CFO - najbardziej humanistyczna rola w dzisiejszej organizacji. O efektywnym wywiadzie konkurencyjnym i skutecznej komunikacji w czasach nadmiaru informacji

Ewa Gabryszewska, Wiceprezes Zarządu, G+C Kancelaria Doradców Biznesowych Sp. z o.o.

CFO OPERATIONAL EXCELLENCE

12:35

Outsourcing finansowy – jak korzystać by faktycznie skorzystać?

Edward Nieboj, Partner Zarządzający, Grant Thornton
Katarzyna Steiner, CFO Central Europe, SEGRO Poland Sp. z o.o.

 • Dlaczego warto przestać zaprzątać sobie głowę księgowoœcią, podatkami i płacami
 • Jak rozmawiać z dostawcą, żeby faktycznie skorzystać z outsourcingu
 • Kiedy outsourcing może zbudować konkretną wartoœć dla firmy

 

13:25

Przerwa na lunch

14:15

FRAUDY – przykłady najbardziej wyrafinowanych przestępstw i wyłudzeń gospodarczych

Michał Czuma, Prezes Zarządu (CEO) G+C Kancelaria Doradców Biznesowych

I chroń nas od fraudu, naszego powszedniego…

 • Każda firma w Polsce, na co dzień jest dotknięta plagą wyłudzeń.
 • Nawet najlepiej strzeżone firmy, są celem ataków ze strony własnych pracowników i menadżerów albo kogoś z zewnątrz.
 • Nielojalność ze strony osób z wewnątrz firmy, często zaufanych, długoletnich pracowników zaskakuje osoby zarządzające częściej niż wiadomość, iż jakiś klient nie ma ochoty spłacać swoich zobowiązań.
 • Osoby zajmujące się wykrywaniem nadużyć mogą podać wiele przykładów szkód, które może wyrządzić człowiek, działający wyłącznie na własną korzyść generując przy tym nieprzewidziane i nieoszacowane zagrożenia dla firmy, która mu ufa.
 • Nic tak nie uzmysławia konsekwencji takich zdarzeń jak przykłady z życia wzięte, które przedstawią klasyczne zagrożenia, oraz sposoby na ich wczesne
15:00

JPK i ceny transferowe - nowe obowiązki raportowania danych do administracji podatkowej

Marcin Sidelnik, Dyrektor w PwC, zarządzający projektami dotyczącym wdrożenia i przygotowania firm do JPK
Piotr Wiewiórka, Partner w PwC, zarządzający zespołem ds. cen transferowych w ramach działu prawno-podatkowego PwC w Polsce

 • Jednolity Plik Kontrolny i dokumentacja cen transferowych – najczęstsze problemy i wątpliwości podatników
 • Ryzyko odpowiedzialności dyrektora finansowego a nowe obowiązki sprawozdawcze – uwagi praktyczne
 • Rozwiązania IT a JPK i ceny transferowe – czy oprogramowanie może usprawnić proces raportowania
15:40

DYSKUSJA Polityka rządu w zakresie zwalczania przestępstw finansowych i wyłudzeń podatku VAT oraz wynikające z tego zagrożenia dla spółek i menagerów

Moderator: Jarosław Królak, dziennikarz, Puls Biznesu
Jarosław Oleśniewicz, Inspektor kontroli skarbowej w Departamencie Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów
Jerzy Martini, doradca podatkowy, członek prezydium Rady Podatkowej PKPP Lewiatan
Michał Zdyb, Doradca Podatkowy, TaxWise

 • Pakiet paliwowy- jak to działa w praktyce i co się za nim kryje?
 • JPK – jak realnie wyglądały wdrożenia, jak w praktyce radzą sobie z nim CFO’s?
 • Ustawa o VAT – podniesienie sankcji – jakie są realne konsekwencje dla firm?
 • Planowany przez Ministerstwo Finansów Model podzielnej płatności (Split Payment), jako główne narzędzie do zapobiegania wyłudzeniom VAT
 • Przestępstwa skarbowe – planowane zwiększone obowiązki nakładane na firmy w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
 • Konfiskata majątku jako konsekwencja popełnianych przestępstw (głównie skarbowych) przez management
16:30

Raportowanie zarządowi – trudne dane w łatwych liczbach

Emil Wojtowicz, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE S.A.
Przemysław Wasilewski, Dyrektor Departamentu Kontrolingu Finansowego, PGE S.A.

 • Wyniki oraz prognozy finansowe oczami zarządu - jak się zrozumieć i realizować wspólne cele?
 • Informowanie o zmianach budżetowych złem koniecznym?
17:00

Zakończenie Konferencji, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

udział w konferencji
1895.00 PLN (od 29 kwietnia 2017 do 20 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
CFO EXCELLENCE 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie