pb.pl

Prawo

FORUM PRAWO PRACY

07-08.06.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS (Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
2395.00 PLN (od 22 kwietnia 2017 do 7 czerwca 2017)

Forum. Praktyczne podejście do prawa pracy i konsekwencje dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Nawet znakomita znajomość przepisów prawa pracy i tak budzi wiele wątpliwości natury interpretacyjnej. Postanowiliśmy zorganizować Forum Prawo Pracy, by praktycznie odnieść się do obowiązujących przepisów i wesprzeć ich wdrożenie w najskuteczniejszym wymiarze w Państwa firmach.

Zapraszamy Państwa do udziału w Forum poświęconemu efektywnemu wdrożeniu i zastosowaniu aktualnych  regulacji prawnych, z uwzględnieniem najbardziej problemowych i newralgicznych kwestii pojawiających się w praktyce. Prezentowane zagadnienia i poruszane tematy poparte będą licznymi case studies oraz najciekawszymi praktykami rynkowymi. Nie zabraknie także informacji o  planowanych zmianach przepisów z zakresu prawa pracy. Swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem podzielą się Państwem uznani eksperci z tego zakresu.

W pierwszym dniu będzie mowa w szczególności o tym, jak efektywnie wdrażać i egzekwować zakaz konkurencji, jak identyfikować i zarządzać konfliktem interesów w zakładzie pracy, a także jak konstruować i skutecznie wdrażać motywacyjne systemy wynagrodzeń. Porozmawiamy również o praktycznych aspektach związanych ze stosowaniem nowych przepisów dotyczących potwierdzania godzin pracy i minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia.

W drugim dniu Forum zaplanowane zostały m.in. warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z czasem pracy oraz rozwiązywaniem umów o pracę. Warsztaty będą miały interaktywny charakter i formułę case study. Eksperci omówią i rozwiążą wspólnie z Państwem praktyczne problemy dotyczące wskazanych zagadnień. Dowiedzą się Państwo w szczególności, jak efektywnie zarządzać czasem pracy, jak go właściwe ewidencjonować oraz jak rozliczać nadgodziny, aby nie przepłacać i nie narazić się na roszczenia ze strony pracowników. W drugiej części warsztatów będzie natomiast mowa o tym, jak skutecznie rozwiązać umowę z pracownikiem, aby nie trafić do sądu, a gdy już dojdzie do sporu – co zrobić, aby nie przegrać.

Zaproszeni eksperci poruszą bieżące kwestie i odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracowników naruszających zakaz konkurencji albo dopuszczających się nieuczciwej konkurencji?
 • Jakich informacji można żądać od pracownika pozostającego w konflikcie interesów?
 • Co może zrobić pracodawca w celu zapobiegania/przeciwdziałania konfliktowi interesów?
 • Jakie jest ryzyko zmiany kwalifikacji umowy o dzieło i umowy zlecenia?
 • Jakie są nowe obowiązki dla zleceniodawców związane z wprowadzeniem stawki minimalnego wynagrodzenia
 • Jaka odpowiedzialność  i obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku mobbingu i dyskryminacji
 • Jak efektywnie zarządzać czasem pracy  i nadgodzinami.

Udział w wydarzeniu stanowić będzie doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału, zadawania pytań i dyskusji.

Do zobaczenia!

Aldona Mlonek

Project Manager


Do udziału zapraszamy:

 • Dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. kadr i płac
 • Dyrektorów i kierowników personalnych
 • Dyrektorów ds. administracyjnych
 • Dyrektorów ds. organizacji
 • Kierowników HR
 • Przedstawicieli działów prawnych
 • Księgowych

 


"Prawo pracy w 2017 r."
27-12-2016


Już nie tylko na umowie o pracę, ale też przy zatrudnieniu na zlecenie będzie obowiązywać ustawowa minimalna stawka wynagradzania.
Minimalne wynagrodzenia
Płaca minimalna wzrośnie od stycznia z 1850 zł do 2 tys. zł. Jednocześnie zniknie zasada różnicowania tego wynagrodzenia w zależności od stażu pracy, czyli możliwość ustalania minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy na poziomie 80 proc. minimalnej płacy. W przyszłym roku zacznie też obowiązywać minimalna stawka wynagradzania za godzinę pracy na podstawie umów-zleceń oraz o świadczenie usług — w wysokości 13 zł. Przestrzeganie stosowania godzinowej stawki i jej ewidencjonowania przez przedsiębiorców i pracodawców będzie kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), która w tej sprawie zyska dodatkowe uprawnienia. Za naruszenie przepisów przewidziano kary od 1 tys. zł do 30 tys. zł. (…)

"Coraz trudniej o kandydatów z kompetencjami"

06-09-2016


Polacy emigrują, firmy planują rekrutacje, ale możliwości kadrowe rynku pracy się wyczerpują.
Z najnowszych badań Work Service’a wynika, że niemal 30 proc. pracodawców planuje zatrudnić nowych pracowników jeszcze w 2016 r. Rekrutacja w głównej mierze dotyczyć będzie podstawowych stanowisk pracy w takich sektorach, jak usługi i produkcja. Jednak w dzisiejszej sytuacji na rynku poszukiwanie pracowników jest mocno utrudnione. Z danych GUS wynika, że już niemal 2,4 mln Polaków wyemigrowało. W porównaniuz lipcem ubiegłego roku liczba osób bezrobotnych spadła o 224,2 tys., a jednocześnie w samym 2015 r. z Polski w efekcie procesów emigracyjnych opuściło kraj ponad 77 tys. potencjalnych pracowników (…)

 


PARTNER MERYTORYCZNY

RACZKOWSKI PARUCH to butikowa kancelaria prawnicza wyspecjalizowana w obsłudze firm we wszystkich kwestiach prawnych w zakresie zarządzania HR. Skupia grono prawników z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Do naszych Klientów należą międzynarodowe koncerny i wiodące polskie spółki. Naszą ambicją jest stworzenie miejsca, gdzie pracodawcy znajdą praktyczne rozwiązanie swoich problemów.
Kancelaria od lat uznawana jest za lidera w dziedzinie prawa HR w Polsce przez wszystkie liczące się polskie i międzynarodowe rankingi i publikacje. Wszyscy partnerzy kancelarii wymieniani są wśród najlepszych prawników w tej dziedzinie. Jesteśmy członkiem stowarzyszenia Ius Laboris, które zrzesza wiodące kancelarie w dziedzinie prawa pracy w swoich jurysdykcjach.

Partnerzy

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

7 czerwca 2017

09:00

Rejestracja, poczęstunek

Już od 9.00 czekamy na Państwa. Zapraszamy do rejestracji, na pobudzającą kawę. Za chwilę rozpoczynamy forum!

MODERATORZY KONFERENCJI

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

09:20

Powitanie uczestników Forum

Aldona Mlonek - Project Manager, Bonnier Business Polska

ZAKAZ KONKURENCJI, NIEUCZCIWA KONKURENCJA, ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW

09:30

Wdrażanie i egzekwowanie zakazu konkurencji. Zakaz konkurencji a nieuczciwa konkurencja

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

 • Jak egzekwować przestrzeganie zakazu – czy można zmusić byłego pracownika do rozwiązania umowy z konkurentem?
 • Czy można żądać od byłego pracownika potwierdzenia, że nie pracuje w konkretnych podmiotach konkurencyjnych?
 • Jak i do kiedy można skuteczne odstąpić od umowy o zakazie konkurencji?
 • Czy można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z każdym pracownikiem?
 • Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem pracującym na rzecz konkurencji, jeżeli nie mamy z nim umowy o zakazie konkurencji?
10:10

Zarządzanie konfliktem interesów w zakładzie pracy

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

 • Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem pozostającym w konflikcie interesów?
 • Romans pomiędzy pracownikami pozostającymi w relacji służbowej – czy i co może zrobić pracodawca?
 • Zatrudnianie osób spokrewnionych lub małżonków – jakie działania może podjąć pracodawca, aby uniknąć konfliktu interesów?
 • Co zrobić, jeżeli kontrahentem jest małżonek pracownika?
10:50

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA

11:10

Uelastycznienie polityki płac w oparciu o mapę stanowisk

Piotr Sierociński - Dyrektor Generalny, HRM Partners S.A.

 • Budowa systemu płac na bazie analityczno-punktowego wartościowania stanowisk pracy
 • 2-wymiarowa mapa stanowisk jako alternatywa dla tradycyjnego taryfikatora pracy
 • Co to jest polityka płac i jak ją elastycznie kształtować w firmie
 • Mapa stanowisk jako integrator wszystkich polityk HR
11:50

Zasady budowania systemów wynagradzania i premiowania - pułapki, które zdarzają się nawet najlepszym

Marcin Eckert – Radca Prawny, Senior Associate w zespole prawa pracy, Kancelaria Bird & Bird
Paulina Grotkowska - Adwokat, Associate, Kancelaria Bird & Bird

 • Efektywność systemu motywacyjnego, motywacja vs retencja
 • Stosunek wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia zmiennego
 • Akcje pracownicze i inne instrumenty finansowe
 • Optymalizacja podatkowa świadczeń pracowniczych
 • Premia frekwencyjna - czy to zawsze dobre rozwiązanie dla pracodawcy
12:30

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

UMOWY CYWILNOPRAWNE – MINIMALNA STAWKA GODZINOWA I POTWIERDZANIE GODZIN PRACY; ZUS; UMOWA ZLECENIA A UMOWA O DZIEŁO

12:50

Umowa zlecenia a umowa o dzieło i ryzyka po stronie zamawiającego

Paweł Lasota - Radca prawny, Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia?
 • Jakie nowe obowiązki ciążą na zamawiającym usługę?
 • Jakie jest ryzyko zmiany kwalifikacji umowy o dzieło i umowy zlecenia? - interpretacja ZUS i konsekwencje dla przedsiębiorcy
 • Czy zamawiający może zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany kwalifikacji umowy?
 • ZUS - dlaczego prawo nie działa wstecz
13:30

Lunch

Zapraszamy na lunch, chwilę relaksu i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

14:30

Najbardziej kluczowe problemy przy wypowiadaniu umów o pracę

Anna Telec - Radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy

 • Problem z doręczeniem wypowiedzenia umowy - jak skutecznie doręczyć dokument
 • Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie
 • Zasady wręczania wypowiedzeń
 • Terminy wypowiadania umów o pracę
 • Nowe okresy wypowiedzenia
15:10

Minimalna stawka godzinowa – dobre intencje, a jakie konsekwencje?

Robert Lisicki - Dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Konfederacja Lewiatan

 • Czy stawka godzinowa rzutuje na wydajność pracownika
16:00

Zakończenie pierwszego dnia forum

8 czerwca 2017

09:00

Rejestracja, poczęstunek, rozpoczęcie

09:30

Wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu zmienionych w 2016 r. przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony

Paulina Gromadzińska - Senior Associate, Kancelaria Góralski& Goss

 • Sposób obliczania dopuszczalnych terminów obowiązywania umów na czas określony oraz terminów ich wypowiadania
 • Problem zawierania umów  na czas określony przekraczający 33 miesiące w sytuacjach szczególnie uzasadnionych – możliwe przyczyny zawierania takich umów (art. 25(1) par. 4 k.p.)
 • Dopuszczalność zamiennego stosowania umów uzasadnionych szczególnymi przyczynami i umów niewymagających uzasadnienia
10:10

Mobbing i dyskryminacja w pracy – obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

Adam Nierzwicki - Radca prawny, Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Ustawowa definicja mobbingu w prawie pracy
 • Charakterystyka mobbingu w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny prawa
 • Działania pracodawcy niebędące mobbingiem
 • Ustawowa definicja dyskryminacji, molestowania i molestowania seksualnego w prawie pracy
 • Charakterystyka dyskryminacji, molestowania i molestowania seksualnego w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny prawa
 • Charakterystyka dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej
 • Równe traktowanie w zakresie wynagrodzenia
 • Jak odróżnić mobbing od molestowania?Prezentacja obowiązków pracodawcy związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji
 • Roszczenia pracownika związane z mobbingiem i dyskryminacją
 • Odpowiedzialność pracodawcy w razie wystąpienia mobbingu albo dyskryminacji w zakładzie pracy
10:50

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

11:00

Elastyczne formy zatrudnienia, czyli wybrane problemy związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę

Weronika Papucewicz - Prawnik (oczekuje na wpis na listę adwokatów), Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto

 • Zatrudnienie niepracownicze: umowa zlecenie, umowa o współpracy, kontrakt menedżerski, umowa o dzieło
 • Najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów cywilnoprawnych
 • Nowe obowiązki dla zleceniodawców związane z wprowadzeniem stawki minimalnego wynagrodzenia
 • Stosowanie przepisów bhp i innych regulacji prawa pracy w zatrudnieniu niepracowniczym
 • Wpływ wyboru formy zatrudnienia niepracowniczego na uprawnienia procesowe
 • Ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Różne formy zatrudnienia - interpretacja ZUS
11:40

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

11:50

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Karolina Stawicka – Adwokat, Counsel, kieruje zespołem prawa pracy, Kancelaria Bird & Bird
Katarzyna Magnuska - Radca prawny, Associate, Kancelaria Bird & Bird

 • Jak chronić tajemnice przedsiębiorstwa?  Wyzwania nowej dyrektywy
 • Wpływ nowoczesnej technologii na ochronę tajemnic przedsiębiorstwa
 • Siła wdrożenia i egzekwowania procedur
 • Sprawdzanie lojalności kluczowych pracowników
13:20

Lunch

Zapraszamy na lunch, chwilę relaksu i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

INTERAKTYWNE WARSZTATY Efektywne zarządzanie czasem pracy i nadgodzinami

14:00

Efektywne zarządzanie czasem pracy i nadgodzinami

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

 • Ewidencja czasu pracy musi być realna – jakie rozwiązania stosować, aby wykazać rzeczywisty czas pracy? (przykładowo: samo odbijanie karty przy wejściu i wyjściu nie wystarczy – pracownik może przebywać na terenie zakładu pracy, ale nie świadczyć pracy)
 • Jak kontrolować czas pracy pracowników mobilnych?; czy można stosować nadajniki GPS? (GPS można stosować, na zasadach przewidzianych dla monitoringu pracowników – trzeba wyraźnie to uregulować, poinformować pracowników, określić cel, stosować rozwiązania proporcjonalne do tego celu etc.)
 • Zadaniowy system czasu pracy – jak ustalić zakresie zadań z pracownikiem? (jest to trudne – zakres zadań powinien zostać tak ustalony, aby pracownik mógł je wykonać w ramach norm czasu pracy; to wymaga okresowego przeglądu tych zadań, bo zmieniają się okoliczności i otoczenie, w jakich pracownik wykonuje pracę; zadania możliwe do wykonania rok temu, mogą być niemożliwe obecnie)
15:00

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

15:20

Efektywne zarządzanie czasem pracy i nadgodzinami (c.d.)

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

 • Jak skutecznie wprowadzić ruchomy czas pracy? (z tym jest szereg problemów, np. czy umożliwienie pracownikowi rozpoczynania pracy o dowolnej porze między godz. 8 a 10 wyłącza możliwość wezwania pracownika w danym dniu na konkretną godzinę, jeżeli pracodawca wyjątkowo będzie tego potrzebował?)
 • Dyżury – (np. czy można wyznaczyć pracownikowi dyżur w czasie wolnym oddawanym za nadgodziny?)
 • Praca zdalna – (ta kwestia nie jest uregulowana; uregulowana jest tylko telepraca, ale to pojęcie bardzo wąskie i bardzo często praca zdalna nie jest telepracą; powiemy, jak taką pracę zdalną uregulować, aby umożliwić pracownikom świadczenie pracy w takiej formie, a jednocześnie na narazić się na odpowiedzialność)
16:30

Zakończenie forum i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395.00 PLN (od 22 kwietnia 2017 do 7 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
FORUM PRAWO PRACY
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie