pb.pl

Prawo

FORUM PRAWO PRACY

07-08.06.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS (Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
2395.00 PLN (od 22 kwietnia 2017 do 7 czerwca 2017)

Forum. Praktyczne podejście do prawa pracy i konsekwencje dla przedsiębiorców

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Nawet znakomita znajomość przepisów prawa pracy i tak budzi wiele wątpliwości natury interpretacyjnej. Postanowiliśmy zorganizować Forum Prawo Pracy, by praktycznie odnieść się do obowiązujących przepisów i wesprzeć ich wdrożenie w najskuteczniejszym wymiarze w Państwa firmach.

Zapraszamy Państwa do udziału w Forum poświęconemu efektywnemu wdrożeniu i zastosowaniu aktualnych  regulacji prawnych, z uwzględnieniem najbardziej problemowych i newralgicznych kwestii pojawiających się w praktyce. Prezentowane zagadnienia i poruszane tematy poparte będą licznymi case studies oraz najciekawszymi praktykami rynkowymi. Nie zabraknie także informacji o  planowanych zmianach przepisów z zakresu prawa pracy. Swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem podzielą się Państwem uznani eksperci z tego zakresu.

W pierwszym dniu będzie mowa w szczególności o tym, jak efektywnie wdrażać i egzekwować zakaz konkurencji, jak identyfikować i zarządzać konfliktem interesów w zakładzie pracy, a także jak konstruować i skutecznie wdrażać motywacyjne systemy wynagrodzeń. Porozmawiamy również o praktycznych aspektach związanych ze stosowaniem nowych przepisów dotyczących potwierdzania godzin pracy i minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia.

W drugim dniu Forum zaplanowane zostały m.in. warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z czasem pracy oraz rozwiązywaniem umów o pracę. Warsztaty będą miały interaktywny charakter i formułę case study. Eksperci omówią i rozwiążą wspólnie z Państwem praktyczne problemy dotyczące wskazanych zagadnień. Dowiedzą się Państwo w szczególności, jak efektywnie zarządzać czasem pracy, jak go właściwe ewidencjonować oraz jak rozliczać nadgodziny, aby nie przepłacać i nie narazić się na roszczenia ze strony pracowników. W drugiej części warsztatów będzie natomiast mowa o tym, jak skutecznie rozwiązać umowę z pracownikiem, aby nie trafić do sądu, a gdy już dojdzie do sporu – co zrobić, aby nie przegrać.

Zaproszeni eksperci poruszą bieżące kwestie i odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracowników naruszających zakaz konkurencji albo dopuszczających się nieuczciwej konkurencji?
 • Jakich informacji można żądać od pracownika pozostającego w konflikcie interesów?
 • Co może zrobić pracodawca w celu zapobiegania/przeciwdziałania konfliktowi interesów?
 • Jakie jest ryzyko zmiany kwalifikacji umowy o dzieło i umowy zlecenia?
 • Jakie są nowe obowiązki dla zleceniodawców związane z wprowadzeniem stawki minimalnego wynagrodzenia
 • Jaka odpowiedzialność  i obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku mobbingu i dyskryminacji
 • Jak efektywnie zarządzać czasem pracy  i nadgodzinami.

Udział w wydarzeniu stanowić będzie doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału, zadawania pytań i dyskusji.

Do zobaczenia!

Aldona Mlonek

Project Manager


Do udziału zapraszamy:

 • Dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. kadr i płac
 • Dyrektorów i kierowników personalnych
 • Dyrektorów ds. administracyjnych
 • Dyrektorów ds. organizacji
 • Kierowników HR
 • Przedstawicieli działów prawnych
 • Księgowych

 


"Prawo pracy w 2017 r."
27-12-2016


Już nie tylko na umowie o pracę, ale też przy zatrudnieniu na zlecenie będzie obowiązywać ustawowa minimalna stawka wynagradzania.
Minimalne wynagrodzenia
Płaca minimalna wzrośnie od stycznia z 1850 zł do 2 tys. zł. Jednocześnie zniknie zasada różnicowania tego wynagrodzenia w zależności od stażu pracy, czyli możliwość ustalania minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy na poziomie 80 proc. minimalnej płacy. W przyszłym roku zacznie też obowiązywać minimalna stawka wynagradzania za godzinę pracy na podstawie umów-zleceń oraz o świadczenie usług — w wysokości 13 zł. Przestrzeganie stosowania godzinowej stawki i jej ewidencjonowania przez przedsiębiorców i pracodawców będzie kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), która w tej sprawie zyska dodatkowe uprawnienia. Za naruszenie przepisów przewidziano kary od 1 tys. zł do 30 tys. zł. (…)

"Coraz trudniej o kandydatów z kompetencjami"

06-09-2016


Polacy emigrują, firmy planują rekrutacje, ale możliwości kadrowe rynku pracy się wyczerpują.
Z najnowszych badań Work Service’a wynika, że niemal 30 proc. pracodawców planuje zatrudnić nowych pracowników jeszcze w 2016 r. Rekrutacja w głównej mierze dotyczyć będzie podstawowych stanowisk pracy w takich sektorach, jak usługi i produkcja. Jednak w dzisiejszej sytuacji na rynku poszukiwanie pracowników jest mocno utrudnione. Z danych GUS wynika, że już niemal 2,4 mln Polaków wyemigrowało. W porównaniuz lipcem ubiegłego roku liczba osób bezrobotnych spadła o 224,2 tys., a jednocześnie w samym 2015 r. z Polski w efekcie procesów emigracyjnych opuściło kraj ponad 77 tys. potencjalnych pracowników (…)

 


PARTNER MERYTORYCZNY

RACZKOWSKI PARUCH to butikowa kancelaria prawnicza wyspecjalizowana w obsłudze firm we wszystkich kwestiach prawnych w zakresie zarządzania HR. Skupia grono prawników z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Do naszych Klientów należą międzynarodowe koncerny i wiodące polskie spółki. Naszą ambicją jest stworzenie miejsca, gdzie pracodawcy znajdą praktyczne rozwiązanie swoich problemów.
Kancelaria od lat uznawana jest za lidera w dziedzinie prawa HR w Polsce przez wszystkie liczące się polskie i międzynarodowe rankingi i publikacje. Wszyscy partnerzy kancelarii wymieniani są wśród najlepszych prawników w tej dziedzinie. Jesteśmy członkiem stowarzyszenia Ius Laboris, które zrzesza wiodące kancelarie w dziedzinie prawa pracy w swoich jurysdykcjach.

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

7 czerwca 2017

09:00

Rejestracja, poczęstunek

Już od 9.00 czekamy na Państwa. Zapraszamy do rejestracji, na pobudzającą kawę. Za chwilę rozpoczynamy forum!

MODERATORZY KONFERENCJI

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

09:20

Powitanie uczestników Forum

Aldona Mlonek - Project Manager, Bonnier Business Polska

ZAKAZ KONKURENCJI, NIEUCZCIWA KONKURENCJA, ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW

09:30

Wdrażanie i egzekwowanie zakazu konkurencji. Zakaz konkurencji a nieuczciwa konkurencja

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

 • Jak egzekwować przestrzeganie zakazu – czy można zmusić byłego pracownika do rozwiązania umowy z konkurentem?
 • Czy można żądać od byłego pracownika potwierdzenia, że nie pracuje w konkretnych podmiotach konkurencyjnych?
 • Jak i do kiedy można skuteczne odstąpić od umowy o zakazie konkurencji?
 • Czy można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z każdym pracownikiem?
 • Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem pracującym na rzecz konkurencji, jeżeli nie mamy z nim umowy o zakazie konkurencji?
10:10

Zarządzanie konfliktem interesów w zakładzie pracy

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

 • Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem pozostającym w konflikcie interesów?
 • Romans pomiędzy pracownikami pozostającymi w relacji służbowej – czy i co może zrobić pracodawca?
 • Zatrudnianie osób spokrewnionych lub małżonków – jakie działania może podjąć pracodawca, aby uniknąć konfliktu interesów?
 • Co zrobić, jeżeli kontrahentem jest małżonek pracownika?
10:50

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA

11:10

Uelastycznienie polityki płac w oparciu o mapę stanowisk

Piotr Sierociński - Dyrektor Generalny, HRM Partners S.A.

 • Budowa systemu płac na bazie analityczno-punktowego wartościowania stanowisk pracy
 • 2-wymiarowa mapa stanowisk jako alternatywa dla tradycyjnego taryfikatora pracy
 • Co to jest polityka płac i jak ją elastycznie kształtować w firmie
 • Mapa stanowisk jako integrator wszystkich polityk HR
11:50

Zasady budowania systemów wynagradzania i premiowania - pułapki, które zdarzają się nawet najlepszym

Marcin Eckert – Radca Prawny, Senior Associate w zespole prawa pracy, Kancelaria Bird & Bird

 • Efektywność systemu motywacyjnego, motywacja vs retencja
 • Stosunek wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia zmiennego
 • Akcje pracownicze i inne instrumenty finansowe
 • Optymalizacja podatkowa świadczeń pracowniczych
 • Premia frekwencyjna - czy to zawsze dobre rozwiązanie dla pracodawcy
12:30

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

UMOWY CYWILNOPRAWNE – MINIMALNA STAWKA GODZINOWA I POTWIERDZANIE GODZIN PRACY; ZUS; UMOWA ZLECENIA A UMOWA O DZIEŁO

12:50

Umowa zlecenia a umowa o dzieło i ryzyka po stronie zamawiającego

Paweł Lasota - Radca prawny, Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia?
 • Jakie nowe obowiązki ciążą na zamawiającym usługę?
 • Jakie jest ryzyko zmiany kwalifikacji umowy o dzieło i umowy zlecenia? - interpretacja ZUS i konsekwencje dla przedsiębiorcy
 • Czy zamawiający może zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany kwalifikacji umowy?
 • ZUS - dlaczego prawo nie działa wstecz
13:30

Lunch

Zapraszamy na lunch, chwilę relaksu i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

14:30

Najbardziej kluczowe problemy przy wypowiadaniu umów o pracę

Anna Telec - Radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy

 • Problem z doręczeniem wypowiedzenia umowy - jak skutecznie doręczyć dokument
 • Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie
 • Zasady wręczania wypowiedzeń
 • Terminy wypowiadania umów o pracę
 • Nowe okresy wypowiedzenia
15:10

Minimalna stawka godzinowa – dobre intencje, a jakie konsekwencje?

Robert Lisicki - Dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Konfederacja Lewiatan

 • Czy stawka godzinowa rzutuje na wydajność pracownika
16:00

Zakończenie pierwszego dnia forum

8 czerwca 2017

09:00

Rejestracja, poczęstunek, rozpoczęcie

09:30

Wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu zmienionych w 2016 r. przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony

Paulina Gromadzińska - Senior Associate, Kancelaria Góralski& Goss

 • Sposób obliczania dopuszczalnych terminów obowiązywania umów na czas określony oraz terminów ich wypowiadania
 • Problem zawierania umów  na czas określony przekraczający 33 miesiące w sytuacjach szczególnie uzasadnionych – możliwe przyczyny zawierania takich umów (art. 25(1) par. 4 k.p.)
 • Dopuszczalność zamiennego stosowania umów uzasadnionych szczególnymi przyczynami i umów niewymagających uzasadnienia
10:10

Mobbing i dyskryminacja w pracy – obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

Adam Nierzwicki - Radca prawny, Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Ustawowa definicja mobbingu w prawie pracy
 • Charakterystyka mobbingu w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny prawa
 • Działania pracodawcy niebędące mobbingiem
 • Ustawowa definicja dyskryminacji, molestowania i molestowania seksualnego w prawie pracy
 • Charakterystyka dyskryminacji, molestowania i molestowania seksualnego w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny prawa
 • Charakterystyka dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej
 • Równe traktowanie w zakresie wynagrodzenia
 • Jak odróżnić mobbing od molestowania?Prezentacja obowiązków pracodawcy związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji
 • Roszczenia pracownika związane z mobbingiem i dyskryminacją
 • Odpowiedzialność pracodawcy w razie wystąpienia mobbingu albo dyskryminacji w zakładzie pracy
10:50

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

11:00

Elastyczne formy zatrudnienia, czyli wybrane problemy związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę

Weronika Papucewicz - Prawnik (oczekuje na wpis na listę adwokatów), Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto

 • Zatrudnienie niepracownicze: umowa zlecenie, umowa o współpracy, kontrakt menedżerski, umowa o dzieło
 • Najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów cywilnoprawnych
 • Nowe obowiązki dla zleceniodawców związane z wprowadzeniem stawki minimalnego wynagrodzenia
 • Stosowanie przepisów bhp i innych regulacji prawa pracy w zatrudnieniu niepracowniczym
 • Wpływ wyboru formy zatrudnienia niepracowniczego na uprawnienia procesowe
 • Ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Różne formy zatrudnienia - interpretacja ZUS
11:40

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

11:50

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Karolina Stawicka – Adwokat, Counsel, kieruje zespołem prawa pracy, Kancelaria Bird & Bird

 • Jak chronić tajemnice przedsiębiorstwa?  Wyzwania nowej dyrektywy
 • Wpływ nowoczesnej technologii na ochronę tajemnic przedsiębiorstwa
 • Siła wdrożenia i egzekwowania procedur
 • Sprawdzanie lojalności kluczowych pracowników
13:20

Lunch

Zapraszamy na lunch, chwilę relaksu i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

INTERAKTYWNE WARSZTATY Efektywne zarządzanie czasem pracy i nadgodzinami

14:00

Efektywne zarządzanie czasem pracy i nadgodzinami

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

 • Ewidencja czasu pracy musi być realna – jakie rozwiązania stosować, aby wykazać rzeczywisty czas pracy? (przykładowo: samo odbijanie karty przy wejściu i wyjściu nie wystarczy – pracownik może przebywać na terenie zakładu pracy, ale nie świadczyć pracy)
 • Jak kontrolować czas pracy pracowników mobilnych?; czy można stosować nadajniki GPS? (GPS można stosować, na zasadach przewidzianych dla monitoringu pracowników – trzeba wyraźnie to uregulować, poinformować pracowników, określić cel, stosować rozwiązania proporcjonalne do tego celu etc.)
 • Zadaniowy system czasu pracy – jak ustalić zakresie zadań z pracownikiem? (jest to trudne – zakres zadań powinien zostać tak ustalony, aby pracownik mógł je wykonać w ramach norm czasu pracy; to wymaga okresowego przeglądu tych zadań, bo zmieniają się okoliczności i otoczenie, w jakich pracownik wykonuje pracę; zadania możliwe do wykonania rok temu, mogą być niemożliwe obecnie)
15:00

Przerwa na kawę/networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami forum!

15:20

Efektywne zarządzanie czasem pracy i nadgodzinami (c.d.)

Sławomir Paruch - Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Robert Stępień - Radca prawny, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch

 • Jak skutecznie wprowadzić ruchomy czas pracy? (z tym jest szereg problemów, np. czy umożliwienie pracownikowi rozpoczynania pracy o dowolnej porze między godz. 8 a 10 wyłącza możliwość wezwania pracownika w danym dniu na konkretną godzinę, jeżeli pracodawca wyjątkowo będzie tego potrzebował?)
 • Dyżury – (np. czy można wyznaczyć pracownikowi dyżur w czasie wolnym oddawanym za nadgodziny?)
 • Praca zdalna – (ta kwestia nie jest uregulowana; uregulowana jest tylko telepraca, ale to pojęcie bardzo wąskie i bardzo często praca zdalna nie jest telepracą; powiemy, jak taką pracę zdalną uregulować, aby umożliwić pracownikom świadczenie pracy w takiej formie, a jednocześnie na narazić się na odpowiedzialność)
16:30

Zakończenie forum i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395.00 PLN (od 22 kwietnia 2017 do 7 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
FORUM PRAWO PRACY
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2395.00 PLN
2 2395.00 PLN
3 2395.00 PLN
4 2395.00 PLN
5 2395.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie