pb.pl

Sprzedaż

Trendy Contact Center 2017

21-22.06.2017, Warszawa,
Sound Garden Hotel,ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2395 PLN (od 29 kwietnia 2017 do 22 czerwca 2017)

Konferencja. The Future Is Now!

Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożliwe, dla nieśmiałych - nieznane, myślący i walczący nazywa ją ideałem.

~ Wiktor Hugo

Czym tak naprawdę jest trend? Czy warto za nim podążać? Czy nie masz obaw, że ulegasz chwilowej modzie? W chwili obecnej otoczenie biznesowe zmienia się bardzo szybko. Aby być w czołówce, trzeba myśleć perspektywicznie, podejmować wyzwania i nigdy nie można zakładać, że coś się nie uda, albo że jest na to jeszcze dużo czasu. Dlaczego? Dlatego, że przyszłość jest teraz!

Tegoroczną edycję konferencji Trendy Contact Center przygotowaliśmy z myślą o Tobie, Twoim zespole, a w konsekwencji Twojej organizacji! Zaczynamy od początku – trend, czym jest? Gdy już pokażemy Ci, za czym warto podążać i jak samemu trendy kreować i wyznaczać, udowodnimy, że jest wiele trendów, które mogą wydawać Ci się odległą przyszłością, ale tak naprawdę powinieneś pomyśleć o niej i zacząć działać już dziś.

Zapraszamy Cię do aktywnego udziału i dyskusji podczas inspirujących sesji, w tym sesji futurologicznej -  nie, nie wróżymy z kart, mówimy o przyszłości branży Contact Center w sposób niezwykle inspirujący i zachęcający do działania.

Następnie weźmiesz udział w wystąpieniach w czterech blokach tematycznych. Chcemy opowiedzieć Ci o trendach w zakresie:

 • rekrutacji i retencji pracowników
 • rozwoju managera zarządzającego Contact Center
 • technologii i sztucznej inteligencji wykorzystywanej w Contact Center
 • zarządzania Contact Center

Wszystko to w oparciu o najciekawsze praktyki rynkowe przedstawiane przez osoby z bogatym doświadczeniem i chęcią do dzielenia się swoją wiedzą!

O trendach można mówić bardzo wiele, jednak poza trendami i przyszłością jest przecież codzienne zarządzanie i intensywna praca. Dlatego też cały drugi dzień poświęcamy na sesje warsztatowe. Specjalnie dla Ciebie wybraliśmy różnorodne tematy, których znajomość znacznie poprawi komfort pracy Twojego zespołu, usprawni efektywność i podniesie wyniki.

W myśl zasady: nic o nas bez nas, nie może Cię zabraknąć podczas tego spotkania. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój i wizerunek branży Contact Center, musisz do nas dołączyć.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, jesteśmy po to, by je rozwiać, jeśli ich nie masz, czekamy na Ciebie.

Do zobaczenia podczas konferencji!

W imieniu zespołu Trendy Contact Center,

Ewelina Stęplewska

Project Manager

Dlaczego warto:

 • Call Center to nasza pasja – wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań
 • Zdobędziesz doświadczenie i wiedzę od znakomitych Ekspertów
 • Weźmiesz udział w wydarzeniu, które od 12 lat kreuje zmiany na rynku Contact Center
 • Sam zdecydujesz, który temat jest dla Ciebie ciekawszy – dajemy możliwość wyboru pomiędzy dwiema równoległymi ścieżkami tematycznymi
 • Będziesz mieć czas na nawiązanie nowych relacji biznesowych z pozostałymi uczestnikami
 • Zapoznasz się z ofertą wystawców, którzy pomogą w rozwoju Twojego Contact Center

Do udziału zapraszamy:

Dyrektorów, Kierowników i Managerów:

 • Contact i Call Center
 • Biur i Działów Obsługi Klientów IT
 • Marketingu, Sprzedaży
 • Zarządzania Produktem
 • Badań i Rozwoju
 • Komunikacji z Klientem

Oraz przedstawicieli firm:

 • Oferujących usługi typu Contact i Call Center
 • Dostarczających rozwiązania technologiczne i wspomagające efektywność pracy
 • Doradczych


Partner:

Dimension Data jest dostawcą rozwiązań i usług ICT. Wykorzystując najnowsze technologie ułatwiamy przedsiębiorstwom osiąganie sukcesu w cyfrowej erze. Będąc członkiem NTT Group, pomagamy klientom realizować wyzwania biznesowe poprzez wykorzystanie cyfrowej infrastruktury, rozwiązań z obszaru customer experience, chmury hybrydowej, nowego typu miejsc pracy oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Mając odziały w 58 krajach, w tym w Polsce oraz zatrudniając 31 000 pracowników, dostarczamy rozwiązania klientom ze wszystkich sektorów, na każdym etapie ich technologicznego rozwoju. Oferując kompleksowe portfolio usług umożliwiamy klientom skoncentrowanie się na swojej działalności zapewniając, że odpowiednie technologie IT będą zainstalowane, sprawne i wydajne.

Doświadczenie na rynku IT w Polsce zdobywamy od blisko 25 lat. W tym czasie wdrożyliśmy wiele złożonych projektów infrastrukturalnych oraz aplikacyjnych, a niektóre z nich były pionierskimi na rynku. Naszymi klientami są jednostki z sektora publicznego, administracji centralnej i lokalnej, uczelnie wyższe, służba zdrowia, energetyka, banki, instytucje finansowe, operatorzy telekomunikacyjni, firmy usługowe i przemysł.

Jesteśmy oficjalnym partnerem technologicznym A.S.O.,organizatora Tour de France, oraz partnerem kolarskiego zespołu Team Dimension Data for Qhubeka.

Więcej informacji: www.dimensiondata.com

Partnerzy

Partner

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395 PLN (od 29 kwietnia 2017 do 22 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Trendy Contact Center 2017
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter