pb.pl

IT/Telekomunikacja oraz Media

Forum Prawa IT i nowych technologii

10-11.05.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2395.00 PLN (od 25 marca 2017 do 11 maja 2017)

Konferencja. Skuteczne działania w ramach obowiązującego prawa

Prawo IT i nowych technologii stanowi pole największych zmian, bowiem nieustannie pojawiają się nowoczesne rozwiązania, których wdrożenie niesie za sobą konieczność dostosowania się do regulacji prawnych.  Ta dziedzina prawa jest też polem szybkich zmian oraz wielu newralgicznych kwestii, których interpretacja nastręcza licznych trudności. Przed nami także konieczność dostosowania do unijnej reformy w zakresie  ochrony danych osobowych, która rzuci nowe światło na funkcjonowanie działów prawnych  i  IT.  Pojawi się wiele kwestii, które będą wymagały sprawnego dopracowania.

Celem konferencji  jest kompleksowe omówienie bardzo istotnych kwestii, których nieznajomość  bądź nieprawidłowa interpretacja może narazić firmę na trudności.  W trakcie spotkania uznane autorytety w dziedzinie prawa podpowiedzą jak praktycznie i operacyjnie zastosować rozwiązania prawne by mieć pewność, że zabezpieczamy interes firmy i naszych klientów.  Natomiast nasze działania nie będą obarczone ryzykiem nieświadomych błędów.

Udział w wydarzeniu pozwoli Państwu skutecznie działać w ramach obowiązującego prawa, zadać pytania naszym Ekspertom oraz uczestniczyć, w którymś z trzech, wybranych tematycznych stołów eksperckich celem uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. W trakcie tego spotkania otrzymają Państwo bardzo szeroką, konkretną porcję wiedzy, praktycznych podpowiedzi i rozwiązań, które pozwolą Państwu czuć się pewnie w swej codziennej działalności. Niepowtarzalne na rynku spectrum tematów, które znajdą swoje wyjaśnienie w trakcie Forum czyni to spotkanie wyjątkowym wydarzeniem na konferencyjnej mapie.

Serdecznie zapraszam do udziału w Forum i zapoznania się z programem tego wydarzenia!

Do zobaczenia  w znakomitych Gronie!

Ewelina Stęplewska

Project Manager

 

Do udziału przede wszystkim zapraszamy:

Reprezentantów działów prawnych, IT czy Compliance oraz Ekspertów zarządzania danymi osobowymi w firmach i organizacjach

 

Partnerzy

Patron Medialny

10 maja 2017

08:30

Rejestracja uczestników

09:00

Zarządzanie procesem dostosowawczym do unijnej reformy ochrony danych osobowych (GDPR)

Jakub Wezgraj, Radca prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”.

 

Perspektywa działu prawnego oraz działu IT

Kluczowe wyzwania

Mapa procesów wymagających dostosowania

Plan działania krok po kroku


10:15

Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych

Jakub Wezgraj, radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”.


Kto i za co odpowiada przy przetwarzaniu danych w mediach społecznościowych? – dostawcy e-usług vs. przedsiębiorcy
Facebook i ochrona danych osobowych – kiedy idą ze sobą w parze, a kiedy nie? Analiza dobrych i złych firmowych fan page’y
Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych przed i po 25 maja 2018 – ocena możliwych scenariuszy

11:00

Przerwa na kawę

11:20

Cloud computing

Damian Klimas, Associate,Kancelaria Prawna Szostek, Bar i Partnerzy

 

Umowy na korzystanie z oprogramowania w modelu chmurowym:

Software as a Service, Infrastructure as a Service, Platform as a Service

Treści cyfrowe (wirtualne) w Unii Europejskiej

Cloud computing a przetwarzanie danych osobowych

Chmura a konsument

Przetwarzanie danych w aplikacjach – narzędzia a serwery w USA i krajach trzecich

 

12:50

Przerwa na lunch

13:40

Relacje z pośrednikami i dostawcami rozwiązań internetowych

Tomasz Zalewski, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

 

Regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności pośredników internetowych (hosting providerów, platform, dostawców internetu)

Kto za co odpowiada - praktyczne problemy z granicami odpowiedzialności

Praktyczne działanie mechanizmu notice and take down

Możliwości wydawania nakazów wobec pośredników internetowych

Planowane zmiany w regulacjach prawnych


14:30

Czy cyberprzestępczość może zagrozić IV rewolucji przemysłowej „Przemysł 4.0”?

dr Aleksandra Suchorzewska, Senior Manager, KPMG Advisory

 

Czym jest Przemysł 4.0

Ryzyko towarzyszące procesowi digitalizacji

Wyzwania i rola CDSO  (Chief Digital Security Officer) w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa organizacji

Cyberprzestępczość jako istotne zagrożenia dla dzisiejszego biznesu

Polskie i europejskie regulacje w zakresie walki z cyberprzestępczością

Rola informatyki śledczej

 

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

11 maja 2017

08:30

Rejestracja uczestników

09:00

Czyny nieuczciwej konkurencji w cyfrowym świecie- nowe, niebezpieczne zjawiska

Marcin Wnukowski, Radca prawny, doktor nauk prawnych; Aleksandra Drożdż, Prawnik, Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp. k.

 

Zjawisko cybersquattingu – wyjaśnienie pojęcia i przykłady

Podstawy prawne ochrony domeny

Popularność sądownictwa polubownego jako metody rozstrzygania sporów domenowych

Zjawisko keyword stuffingu – wyjaśnienie pojęcia i kwestie problemowe

Zjawisko SEO frauds – wyjaśnienie pojęcia i kwestie problemowe

Sposoby nieuczciwego pozycjonowania stron internetowych oraz działania twórców wyszukiwarek internetowych w celu ich zwalczania

09:30

Wyciąganie i przetwarzanie wiedzy w oparciu o posiadane dane

Artur Jastrzębski, Manager, PwC; Anna Kobylańska, adwokat, kieruje praktyką ochrony własności intelektualnej, nowych technologii i danych osobowych w PwC Legal.

 

Data analytics

Korzystanie z danych do celów marketingowo- handlowych –możliwości prawne


10:00

Implementacja eIDAS i eID

Dr Arwid Mednis, Radca prawny, Partner, kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

11:00

Przerwa na kawę

11:20

Prawa autorskie

dr Gabriela Bar, Radca prawny, Kancelaria Prawna Szostek, Bar i Partnerzy

 

Strona internetowa a program komputerowy

Ochrona kodu źródłowego

Licencje i przeniesienie prawa autorskiego w nowoczesnych technologiach

Ochrona własności intelektualnej w sieci

Domeny internetowe – ochrona nazwy (firmy) przedsiębiorcy


12:20

Monitorowanie pracownika z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Edyta Jagiełlo, Radca prawny, kancelaria Raczkowski Paruch

 

•           Przesłanki dopuszczalności monitorowanie pracowników w miejscu pracy

•           Dopuszczalne formy i rodzaje monitoringu pracowników

•           Stanowisko sądów,  GIODO  oraz MRPiPS w sprawie monitoringu w miejscu pracy

•           Cywilnoprawne, karne i administracyjne zagadnienia związane z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych pracownika

•           Praktyczne aspekty monitoringu pracowników (sposób wprowadzenia, zasady przetwarzania  zgromadzonych materiałów)

13:00

Przerwa na lunch

13:50

Umowy IT

Kuba Ruiz, LL.M. – Adwokat, Counsel, kieruje praktyką digital w polskim biurze Bird & Bird


Najczęstsze błędy w umowach

Kluczowe postanowienia

Elementy nastręczające najwięcej trudnościStoliki eksperckie - do wyboru

15:00

Al- sztuczna inteligencja- odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna, v prawa własności intelektualnej

Kuba Ruiz, LL.M. – Adwokat, Counsel, Kieruje praktyką digital w polskim biurze Bird & Bird; Piotr Dynowski, LL.M. – Radca Prawny, Partner kierujący praktyką własności intelektualnej i TMT w polskim biurze Bird & Bird

Outsourcing usług IT

Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Blockchain

Dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, dLK Legal

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2395.00 PLN (od 25 marca 2017 do 11 maja 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Forum Prawa IT i nowych technologii
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie