pb.pl

 

Znaki towarowe

03-04.04.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS (Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
2295.00 PLN (od 18 lutego 2017 do 3 kwietnia 2017)

Wiosenna promocja w dniach 29.03-4.04! 300 zł mniej po wpisaniu kodu: wiosna300 w formularzu rejestracyjnym!

Warsztaty. Jak odróżnić się od konkurencji zapewniając sobie bezpieczeństwo prawne

Szanowni Państwo,

Znak towarowy jest cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa oraz podstawowym elementem promocji.  To jeden z najważniejszych elementów wizerunku firmy, który utrwala w pamięci Klienta markę i jakość  danego produktu a przede wszystkim spełnia funkcję reklamy.
Podczas warsztatów poznają Państwo najnowsze przepisy, sprawdzone strategie rejestracji oraz ochrony znaków towarowych. Dowiedzą się Państwo  jak dochodzić roszczeń ze wspólnotowych znaków towarowych,  jak ubiegać się o odszkodowania i zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
O tych i wielu innych zagadnieniach powiedzą eksperci podczas warsztatów „Znaki towarowe”, które odbędą się 3-4 kwietnia 2017 r.

Serdecznie zapraszam!
Aldona Mlonek


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.


Kto powinien wziąć udział w warsztatach:

•    Prezesi, Członkowie Zarządu
•    Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
•    Dyrektorzy działu prawnego
•    Dyrektorzy marketingu
•    Dyrektorzy ds. PR
•    Radcy Prawni
•    Dyrektorzy ds. Własności Intelektualnej


Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 98 30
fax.(22) 333 97 78
e-mail: a.mlonek@pb.pl

 


"Jednolity patent niesie i ryzyko, i szanse"
2016-10-17

(…) Europa szykuje się do wspólnego systemu ochrony własności intelektualnej. Polski w nim nie będzie, ale rodzime firmy powinny się do niego przygotować.
Według założeń, jednolity patent europejski, czyli system ochrony własności przemysłowej, przygotowany w wyniku współpracy większości państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), ma uprościć przedsiębiorcom ochronę wynalazków za granicą. Podstawą jego wprowadzenia są dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wzmocnionej współpracy w tworzeniu jednolitego systemu oraz porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. System ten to alternatywa dla rozwiązań obecnych regulacji o udzielaniu patentów europejskich, która w praktyce wymaga wiele zachodu dla uzyskania ochrony i poniesienia niemałych kosztów (…)

"Czekają nas zmiany w prawie patentowym"
2016-09-26

(…) Uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę - zawiera pakiet projektów rozporządzeń, nad którymi pracuje resort rozwoju.
W Ministerstwie Rozwoju (MR) trwają prace nad dziewięcioma projektami rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o rzecznikach patentowych, własności przemysłowej oraz o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE. Według MR projekty te mają na celu dostosowanie aktów wykonawczych do obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE, co ma pozwolić m.in. na zwiększenie dostępności ekspertów z zakresu własności przemysłowej. Część stanowi także istotne udogodnienie dla małych i średnich firm m.in. poprzez: uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę (…)

"Opłaty za patenty mają spaść"
2016-07-22

(…) Rząd chce skasować minimalne stawki za czynności rzeczników patentowych. Efektem ma być obniżenie opłat ponoszonych przez przedsiębiorców.
Ministerstwo Rozwoju (MR) przedstawiło projekt zmian w ustawie o rzecznikach patentowych, którego celem jest urynkowienie opłat za sprawy dotyczące patentów, wynalazków, znaków towarowych itp. Stawki będą ustalane tylko w umowie między klientem a rzecznikiem patentowym. Minimalne pułapy opłat obowiązują od 2003 r. Muszą one zniknąć, gdyż, jak podkreśla MR, domaga się tego Komisja Europejska (KE).
„KE zarzuciła Polsce, że ustalenie stawek minimalnych za czynności rzeczników patentowych ogranicza swobodny przepływ usługodawców, ponieważ stanowi ograniczenie dla podmiotów, które chcą wejść na rynek” — tłumaczy w uzasadnieniu resort rozwoju. Dodaje, że skutkiem uwolnienia opłat będzie wzrost konkurencji między rzecznikami, poprawa jakości ich usług, a przede wszystkim obniżenie cen dla firm.„Zmiana stanowić będzie znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców poprzez obniżenie kosztów usług patentowych i jednoczesne zwiększenie dostępności tych usług, w szczególności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw” — czytamy w uzasadnieniu projektu (…)


Partner merytoryczny

Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną posiadającą 28 biur w 19 krajach na świecie. Polskie biuro Bird & Bird reprezentuje ponad 45 prawników o szerokim zakresie specjalizacji, obejmującym m.in.: własność intelektualną i znaki towarowe, fuzje i przejęcia, venture capital, rynki kapitałowe, prawo handlowe, prawo bankowe, prawo nowych technologii, prawo konkurencji, prawo pracy, nieruchomości, postępowania sądowe i arbitrażowe. Nasi prawnicy tworzą zespół łączący wiedzę, doświadczenie i zrozumienie mechanizmów biznesowych, co pozwala sprawnie i konstruktywnie rozwiązywać problemy klientów oraz wychodzić naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.

Znaki towarowe i własność intelektualna
Sieć Bird & Bird od ponad 100 lat jest uznawana za światowego lidera w obszarze prawa własności intelektualnej. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów dla klientów z sektorów: FMCG, life science, media, telekomunikacja, IT, elektronika i rynek paliwowy, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej.  
Doradzamy na każdym etapie rozwoju marki – od pierwszego pomysłu aż do etapu, w którym stanie się ona marką globalną – zapewniając kompleksową obsługę obejmującą badanie zdolności rejestrowej, prowadzenie postępowań rejestrowych, egzekwowanie ochrony praw oraz kwestie związane z korzystaniem ze znaków towarowych i wzorów. Posiadamy doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych, które mogą wpływać na strategię marki. Wyróżnia nas holistyczne podejście oraz unikalne kompetencje w zakresie sporów i egzekwowania ochrony marek.
Regularnie reprezentujemy klientów przed sądami, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM), Sądem Pierwszej Instancji oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpracujemy także ściśle z urzędami celnymi w zakresie zapobiegania transgranicznemu handlowi podróbkami.
Międzynarodowe rankingi rekomendują Bird & Bird w wielu dziedzinach prawa.
Nasza praktyka własności intelektualnej jest rokrocznie rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe rankingi, takie, jak: The Legal 500 EMEA, Chambers Global, Chambers Europe, IAM Patent 1000, World Trademark Review, Managing Intellectual Property.

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

3 kwietnia 2017

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

System sprzeciwowy - szczegóły postępowania

Adrianna Zięcik – Szef praktyki znaków towarowych, Rzecznik patentowy, AOMB

 • Nowe przepisy – od kiedy obowiązują, dla których zgłoszeń, jakie są podstawy wnoszenia
 • Kwestia publikacji w BUP dla celów sprzeciwowych
 • Termin – nieprzywracalny czyli konieczność monitorowania zgłoszeń
 • Dokumenty – prekluzja dowodowa
 • Procedura – szczegóły
 • Sytuacja gdy sprzeciw zostaje odrzucony – wnioski o unieważnienie znaku nie można już oprzeć na tych samych podstawach co sprzeciw
10:00

Strategie rejestracji znaków towarowych

Marta Koremba - Counselw zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Maria Guzewska - Junior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird

 • Jak wybrać markę
 • Jak ją zarejestrować (wybór zakresu i terytorium ochrony)
 • Jak płynnie przejść procedurę rejestracji
11:30

Przerwa na kawę/networking

11:45

Strategie procesowe w sprawach o naruszenie znaków towarowych

Mateusz Dubek - Associate w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Marta Koremba - Counsel w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird

 • Wybór odpowiedniego systemu ochrony
 • Dochodzenie roszczeń
13:45

Lunch

14:30

Strategie obrony przed roszczeniami o naruszenie

Katarzyna Bieliszczuk - Associate w zespole prawa własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Piotr Dynowski - LL. M., Partner, radca prawny, kieruje praktyką Własności Intelektualnej, Mediów i Telekomunikacjiw polskim biurze Bird & Bird

 • Granice ochrony znaków towarowych
 • Możliwe sposoby dochodzenia ochrony
 • Obrona przed roszczeniami w postępowaniu cywilnym
 • Obrona przez unieważnienie lub wygaszenie znaku
15:30

Przerwa na kawę/networking

15:45

Naruszenie znaków towarowych w Internecie

Joanna Gęga - Grupa Allegro
Piotr Dynowski - LL. M., Partner, radca prawny, kieruje praktyką Własności Intelektualnej, Mediów i Telekomunikacji w polskim biurze Bird & Bird

 • Praktyczny wymiar współpracy z właścicielami praw wyłącznych
 • Odpowiedzialność podmiotów pośredniczących
 • Rodzaje naruszeń
16:45

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

4 kwietnia 2017

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Renoma znaku towarowego: czym jest i co z niej wynika

Dr Justyna Tokarzewska - Adwokat, Wspólnik, Kancelaria prawna Radwan-Röhrenschef

 • Renoma w obrocie gospodarczym
 • Renomowany znak towarowy jako kategoria prawna
 • Formy naruszeń renomowanego znaku towarowego
 • Granice ochrony renomowanego znaku towarowego
10:00

Zwalczanie podróbek – najlepsze praktyki

Katarzyna Bieliszczuk - Associate w zespole prawa własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Maria Guzewska - Junior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird

 • Zwalczanie podróbek na drodze celnej, karnej i cywilnej
 • Współpraca z organami publicznymi i organizacjami prywatnymi (np. Allegro)
 • Korzyści z współdziałania w ramach organizacji zrzeszających uprawnionych
11:00

Przerwa na kawę/networking

11:15

Reklama porównawcza a znaki towarowe

Michał Sałajczyk - Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowychw polskim biurze Bird & Bird
Piotr Dynowski - LL. M., Partner, radca prawny, kieruje praktyką Własności Intelektualnej, Mediów i Telekomunikacjiw polskim biurze Bird & Bird

 • Co to jest reklama porównawcza?
 • Jak prowadzić reklamę porównawczą zgodnie z prawem?
 • Czy i jak można wykorzystać znak towarowy konkurenta w reklamie porównawczej?
 • Jakie są ryzyka dla reklamodawcy?
 • Case study
12:15

Znak towarowy jako składnik majątku przedsiębiorstwa

dr Bartosz Góralski - Partner, Volante

 • Co powinno znaleźć się w raporcie z wyceny
  znaków towarowych –wymagania
 • Sposoby szacowania stopy opłaty licencyjnej dla znaków towarowych na potrzeby transakcyjne, w tym przygotowania dokumentacji dla cen transferowych
 • Wycena znaków towarowych na inne potrzeby: wycena szkód na znakach towarowych, test na utratę wartości znaku towarowego zgodnie z MSR36 i KSR4, wycena na potrzeby weryfikacji skuteczności przyjętej strategii budowania marki
14:15

Lunch

15:00

Q&A session

Marta Koremba - Counsel w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Mateusz Dubek - Associate w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird
Piotr Dynowski - LL. M., Partner, radca prawny, kieruje praktyką Własności Intelektualnej, Mediów i Telekomunikacji w polskim biurze Bird & Bird

16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295.00 PLN (od 18 lutego 2017 do 3 kwietnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Znaki towarowe
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Add insult to injury

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

A Nord Stream 2 krok za krokiem

Gazprom podkreśla, że jego...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Drugą turę wygra zwycięzca pierwszej

Emmanuel Macron...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Żeby zarabiać, trzeba grać

Gry dosłownie zalewają...
News

Drugi raz mamy status partnera

Oficjalne partnerstwo...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie