pb.pl

Nieruchomości

Komercjalizacja powierzchni biurowych

25-26.04.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2295.00 PLN (od 25 lutego 2017 do 25 kwietnia 2017)

Konferencja. Praktyczne wskazówki dla najemców i zarządców nieruchomości

Realia  gospodarcze, ale i społeczne, m.in. dynamika rynku pracy, wymuszają modyfikację modeli biznesowych, poszukiwanie nowych strategii i gotowość do spełniania oczekiwań klientów i pracowników w zakresie wyboru i zagospodarowania powierzchni biurowych dla firm.


Zapraszamy do udziału w konferencji, której program przeprowadzi Państwa przez meandry procedur związanych z komercjalizacją powierzchni biurowych z perspektywy najemcy.

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU, PONIEWAŻ:

 • Zobaczysz swój biznes w szerszej perspektywie – wyjaśnimy, jak elastyczne metody pracy wpływają na wielkość i jakość oferowanych powierzchni i jak w tym kontekście maja się nieruchomość starsze niż 10 lat
 • Dowiesz się, która ścieżka wynajmu, z doradcą czy bez, jest optymalna dla potrzeb Twojej organizacji
 • Podczas prelekcji prawnika usłyszysz, jak zabezpieczyć interesy najemcy w umowie
 • Poznasz trendy w aranżacji powierzchni biurowej
 • Na przykładach zaobserwujesz, jak optymalizować koszty eksploatacji powierzchni
 • Skorzystasz z doświadczeń prelegentów w zakresie restrukturyzacji powierzchni biurowej


Zapraszam do udziału w konferencji!
Ewelina Stęplewska
Project Manager, Puls Biznesu

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby, które w firmach obejmują stanowiska takie jak:
•    Facility Manager
•    Dyrektor i Manager zarządzający nieruchomościami
•    Dyrektor Administracyjny
•    Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami
•    Zarządca Nieruchomości
• Property Manager oraz wszystkie osoby zajmujące się zarządzaniem  i doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami po stronie najemców

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

25 kwietnia 2017

09:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

09:30

Sytuacja na rynku lokalnym- trendy i wyzwania

Katarzyna Tasarek-Skrok, Dyrektor w Dziale Powierzchni Biurowych | Reprezentacja Najemcy, Colliers International

 • Obecna sytuacja na rynku biurowym w Warszawie i miastach regionalnych
 • Obserwowane trendy na rynku biurowym
 • Prognozy dla rynku biurowego w Warszawie
10:20

Z doradcą czy bez? Która ścieżka poszukiwania nowej siedziby jest optymalna dla Twojej firmy?

Piotr Kamiński, Konsultant w dziale wynajmu powierzchni biurowych JLL

 • Poszukiwanie nowego biura z perspektywy najemcy
 • Współpraca z doradcą
 • Proces wyboru ofert
 • Negocjacje umowy najmu

 

11:30

Przerwa kawowa

11:50

Wynajem nieruchomości komercyjnych w praktyce

Jarosław Pilch, Szef Zespołu Reprezentacji Najemcy, Savills

 

12:40

Konstrukcja umowy najmu powierzchni komercyjnych. Obszary negocjacji i możliwe rozwiązania

mec. Grzegorz Skowroński, Radca Prawny oraz Szef praktyki prawa nieruchomości w kancelarii Wolf Theiss;

 • Na jakie kwestie należy zwracać uwagę w umowach najmu
 • Właściwa struktura umowy najmu
 • Co i jak można negocjować - relokacja, opcje przedłużenia najmu i powiększenia powierzchni, propozycje rozwiązań kompromisowych w zakresie wypowiedzenia umowy, zachęty finansowe dla najemcy
 • Najbardziej dyskusyjne/problematyczne klauzule umowne w umowach najmu

 

13:30

Lunch

14:30

Jak w pełni zabezpieczyć interesy najemcy w umowie najmu

mec. Grzegorz Skowroński, Radca Prawny oraz Szef praktyki prawa nieruchomości w kancelarii Wolf Theiss;

 • Zabezpieczenie interesów najemcy - odpowiednia forma umowy, gwarancje w zakresie odpowiedniej powierzchni najmu, klauzule komercjalizacyjne
15:20

Optymalizacja podatkowa w sektorze nieruchomości komercyjnych

mec. Anna Sękowska, Senior associate, Doradca podatkowy, członek praktyki podatkowej w kancelarii Wolf Theiss

 • Struktura najmu, modele rozliczeń, zabezpieczenia
 • Planowanie podatkowe
16:10

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

26 kwietnia 2017

09:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

09:30

Jak przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników? Jak stworzyć strategię miejsca pracy, zapewniającą maksymalne dopasowanie biura do potrzeb pracowników?

Ida Stankiewicz, Dyrektor w dziale wynajmu powierzchni biurowych JLL (Reprezentacja Najemcy)

 • Ownership a Membership – o filozofii nowych biur
 • Człowiek w centrum uwagi
 • Odpowiadanie na potrzeby pracowników przy jednoczesnej optymalizacji kosztów nieruchomości

 

10:20

Restrukturyzacja powierzchni, czyli jak dopasować powierzchnię biura do faktycznych potrzeb firmy

Dawid Mikołajczewski, Kierownik ds. najmu, Provident Polska

 • Jak ocenić poziom wykorzystania obecnej powierzchni i nasze przyszłe potrzeby?
 • Jak zaaranżować powierzchnię, aby adresowała potrzeby pracowników i była optymalnie wykorzystana?
 • Jak przeprowadzić projekt przearanżowania powierzchni?

 

11:30

Przerwa kawowa

11:50

Prace wykończeniowe w lokalach biurowych. Regulacje prawne i praktyka kontraktowa

mec. Agata Demuth, Radca Prawny, Partner odpowiedzialny za Praktykę Nieruchomości oraz mec. Jan Bagatela, Radca Prawny, członek Praktyki Nieruchomości w kancelarii Schoenherr

 • Fit-out w świetle prawa budowlanego
 • Optymalne rozwiązania kontraktowe
 • Niezbędne zapisy w umowach najmu
 • Kluczowe elementy umów o projektowanie i wykonawstwo prac wykończeniowych
12:40

Smart Building i Green Building -trendy oraz ich eksploatacja

Michał Skaliński, Doradca i konsultant w zakresie Nieruchomości Komercyjnych

 • Wpływ rozwiązań "smart" i "green" na koszty eksploatacji
 • Czy „Green” i „Smart” to wartość dodana dla najemcy

 

13:30

Lunch

KONSULTACJE PRZY STOŁACH EKSPERCKICH

14:30

Aspekty prawne wynajmu powierzchni biurowych

EKSPERT: mec. Grzegorz Skowroński, Radca Prawny oraz Szef praktyki prawa nieruchomości w kancelarii Wolf Theiss

Wynajem nieruchomości komercyjnych w praktyce

Jarosław Pilch, Szef Zespołu Reprezentacji Najemcy, Savills

Workplace strategy - optymalne rozwiązania

mgr inż. Danuta Barańska, Dyrektor kreatywny, Tetris Polska

16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295.00 PLN (od 25 lutego 2017 do 25 kwietnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Komercjalizacja powierzchni biurowych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie