pb.pl

Nieruchomości

Komercjalizacja powierzchni biurowych

25-26.04.2017, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2295.00 PLN (od 25 lutego 2017 do 25 kwietnia 2017)

Konferencja. Praktyczne wskazówki dla najemców i zarządców nieruchomości

Realia  gospodarcze, ale i społeczne, m.in. dynamika rynku pracy, wymuszają modyfikację modeli biznesowych, poszukiwanie nowych strategii i gotowość do spełniania oczekiwań klientów i pracowników w zakresie wyboru i zagospodarowania powierzchni biurowych dla firm.


Zapraszamy do udziału w konferencji, której program przeprowadzi Państwa przez meandry procedur związanych z komercjalizacją powierzchni biurowych z perspektywy najemcy.

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU, PONIEWAŻ:

 • Zobaczysz swój biznes w szerszej perspektywie – wyjaśnimy, jak elastyczne metody pracy wpływają na wielkość i jakość oferowanych powierzchni i jak w tym kontekście maja się nieruchomość starsze niż 10 lat
 • Dowiesz się, która ścieżka wynajmu, z doradcą czy bez, jest optymalna dla potrzeb Twojej organizacji
 • Podczas prelekcji prawnika usłyszysz, jak zabezpieczyć interesy najemcy w umowie
 • Poznasz trendy w aranżacji powierzchni biurowej
 • Na przykładach zaobserwujesz, jak optymalizować koszty eksploatacji powierzchni
 • Skorzystasz z doświadczeń prelegentów w zakresie restrukturyzacji powierzchni biurowej


Zapraszam do udziału w konferencji!
Ewelina Stęplewska
Project Manager, Puls Biznesu

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby, które w firmach obejmują stanowiska takie jak:
•    Facility Manager
•    Dyrektor i Manager zarządzający nieruchomościami
•    Dyrektor Administracyjny
•    Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami
•    Zarządca Nieruchomości
• Property Manager oraz wszystkie osoby zajmujące się zarządzaniem  i doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami po stronie najemców

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

25 kwietnia 2017

09:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

09:30

Sytuacja na rynku lokalnym- trendy i wyzwania

Katarzyna Tasarek-Skrok, Dyrektor w Dziale Powierzchni Biurowych | Reprezentacja Najemcy, Colliers International

 • Obecna sytuacja na rynku biurowym w Warszawie i miastach regionalnych
 • Obserwowane trendy na rynku biurowym
 • Prognozy dla rynku biurowego w Warszawie
10:20

Z doradcą czy bez? Która ścieżka poszukiwania nowej siedziby jest optymalna dla Twojej firmy?

Piotr Kamiński, Konsultant w dziale wynajmu powierzchni biurowych JLL

 • Poszukiwanie nowego biura z perspektywy najemcy
 • Współpraca z doradcą
 • Proces wyboru ofert
 • Negocjacje umowy najmu

 

11:30

Przerwa kawowa

11:50

Wynajem nieruchomości komercyjnych w praktyce

Jarosław Pilch, Szef Zespołu Reprezentacji Najemcy, Savills

 

12:40

Konstrukcja umowy najmu powierzchni komercyjnych. Obszary negocjacji i możliwe rozwiązania

mec. Grzegorz Skowroński, Radca Prawny oraz Szef praktyki prawa nieruchomości w kancelarii Wolf Theiss;

 • Na jakie kwestie należy zwracać uwagę w umowach najmu
 • Właściwa struktura umowy najmu
 • Co i jak można negocjować - relokacja, opcje przedłużenia najmu i powiększenia powierzchni, propozycje rozwiązań kompromisowych w zakresie wypowiedzenia umowy, zachęty finansowe dla najemcy
 • Najbardziej dyskusyjne/problematyczne klauzule umowne w umowach najmu

 

13:30

Lunch

14:30

Jak w pełni zabezpieczyć interesy najemcy w umowie najmu

mec. Grzegorz Skowroński, Radca Prawny oraz Szef praktyki prawa nieruchomości w kancelarii Wolf Theiss;

 • Zabezpieczenie interesów najemcy - odpowiednia forma umowy, gwarancje w zakresie odpowiedniej powierzchni najmu, klauzule komercjalizacyjne
15:20

Optymalizacja podatkowa w sektorze nieruchomości komercyjnych

mec. Anna Sękowska, Senior associate, Doradca podatkowy, członek praktyki podatkowej w kancelarii Wolf Theiss

 • Struktura najmu, modele rozliczeń, zabezpieczenia
 • Planowanie podatkowe
16:10

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

26 kwietnia 2017

09:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

09:30

Jak przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników? Jak stworzyć strategię miejsca pracy, zapewniającą maksymalne dopasowanie biura do potrzeb pracowników?

Ida Stankiewicz, Dyrektor w dziale wynajmu powierzchni biurowych JLL (Reprezentacja Najemcy)

 • Ownership a Membership – o filozofii nowych biur
 • Człowiek w centrum uwagi
 • Odpowiadanie na potrzeby pracowników przy jednoczesnej optymalizacji kosztów nieruchomości

 

10:20

Restrukturyzacja powierzchni, czyli jak dopasować powierzchnię biura do faktycznych potrzeb firmy

Dawid Mikołajczewski, Kierownik ds. najmu, Provident Polska

 • Jak ocenić poziom wykorzystania obecnej powierzchni i nasze przyszłe potrzeby?
 • Jak zaaranżować powierzchnię, aby adresowała potrzeby pracowników i była optymalnie wykorzystana?
 • Jak przeprowadzić projekt przearanżowania powierzchni?

 

11:30

Przerwa kawowa

11:50

Prace wykończeniowe w lokalach biurowych. Regulacje prawne i praktyka kontraktowa

mec. Agata Demuth, Radca Prawny, Partner odpowiedzialny za Praktykę Nieruchomości oraz mec. Jan Bagatela, Radca Prawny, członek Praktyki Nieruchomości w kancelarii Schoenherr

 • Fit-out w świetle prawa budowlanego
 • Optymalne rozwiązania kontraktowe
 • Niezbędne zapisy w umowach najmu
 • Kluczowe elementy umów o projektowanie i wykonawstwo prac wykończeniowych
12:40

Smart Building i Green Building -trendy oraz ich eksploatacja

Michał Skaliński, Doradca i konsultant w zakresie Nieruchomości Komercyjnych

 • Wpływ rozwiązań "smart" i "green" na koszty eksploatacji
 • Czy „Green” i „Smart” to wartość dodana dla najemcy

 

13:30

Lunch

KONSULTACJE PRZY STOŁACH EKSPERCKICH

14:30

Aspekty prawne wynajmu powierzchni biurowych

EKSPERT: mec. Grzegorz Skowroński, Radca Prawny oraz Szef praktyki prawa nieruchomości w kancelarii Wolf Theiss

Wynajem nieruchomości komercyjnych w praktyce

Jarosław Pilch, Szef Zespołu Reprezentacji Najemcy, Savills

Workplace strategy - optymalne rozwiązania

mgr inż. Danuta Barańska, Dyrektor kreatywny, Tetris Polska

16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295.00 PLN (od 25 lutego 2017 do 25 kwietnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Komercjalizacja powierzchni biurowych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie