pb.pl

Zmiana strategii

Outsourcing w praktyce

23.03.2017, Warszawa,
Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
1795.00 PLN (od 11 lutego 2017 do 23 marca 2017)

Warsztaty. Outsourcing – małżeństwo z rozsądku

Jak powszechnie wiadomo, outsourcing nie służy jedynie ograniczaniu kosztów przedsiębiorstwa, ale umożliwia również koncentrację na kluczowych procesach firmy (core business). Może też wspierać w podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz ich standaryzacji. A jest to jedynie część możliwych korzyści wynikających z ogromnego wachlarza usług outsourcingowych dostępnych obecnie na naszym rynku.

Podczas wrześniowego „Polskiego Forum Outsourcingu” – na którym gościliśmy dziesiątki managerów i które okazało się sporym sukcesem – wspominaliśmy, że branża ta jest jedną z najprężniej rozwijających się, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wiele firm z powodzeniem korzysta z tego typu rozwiązań, ale coraz liczniejsze grono managerów jest świadomych, że outsourcing, to też masa potencjalnych pułapek. Aby ich uniknąć i efektywnie realizować projekty outsourcingu oraz by potrafić wykorzystać cały potencjał tego narzędzia biznesowego, wymagana jest specjalistyczna wiedza oraz spore doświadczenie.

Projekt outsourcingu, to właściwe przygotowanie założeń i celów przedsięwzięcia, to opracowanie dobrej dokumentacji przetargowej oraz efektywne przeprowadzenie procesu wyboru oferenta z całej palety możliwości oferowanych przez rynek. To opracowanie solidnego projektu umowy i mądre jej negocjowanie. Wreszcie, to efektywne zarządzanie kontraktem outsourcingowym w całym cyklu jego życia oraz – o ile zajdzie taka konieczność – bezpieczne dla naszych operacji zakończenie umowy.

Jeśli planujesz realizację projektów outsourcingu lub już podpisałeś tego typu umowę, z której nie jesteś zadowolony, to masz dwie możliwości. Albo ryzykować i dalej uczyć się na własnych błędach, albo skorzystać z wiedzy najlepszych ekspertów rynku mających za sobą dziesiątki tego typu projektów, którzy doradzali w przedsięwzięciach outsourcingowych o wartości setek milionów złotych.

Zapraszamy na wyjątkowy warsztat, podczas którego przeprowadzimy Państwa, krok po kroku, przez cały cykl życia projektu outsourcingowego. Pokażemy najważniejsze jego aspekty oraz podpowiemy na co zwrócić szczególną uwagę przy jego przygotowywaniu i późniejszej realizacji.

Magdalena Marczak-Makowska,
Project Manager

 

 

Warsztat poprowadzą:

 

 

Podczas warsztatów:

Przedstawimy, jak należy budować strategie sourcingowe przedsiębiorstw
Dokładnie przejdziemy przez proces wyboru dostawcy usług outsourcingu
Omówimy zasady tworzenia solidnej umowy outsourcingowej, w tym tworzenie katalogu usług oraz modelu SLA
Zajmiemy się tematyką efektywnego zarządzania kontraktem outsourcingowym
Omówimy procesy renegocjacji i zamykania umów outsourcingowych, w tym tworzenie bezpiecznych exit planów

 

Warsztat skierowany jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację nowych projektów outsourcingowych oraz prowadzenie istniejących umów, w tym:

Członków Zarządów
Dyrektorów i Kierowników Finansowych oraz Głównych Księgowych
Dyrektorów Strategicznych
Dyrektorów ds. Rozwoju Biznesu
Dyrektorów poszczególnych obszarów biznesowych w firmach, jak IT, HR, logistyka, zakupy i zaopatrzenie, marketing, prawo
Managerów kontraktów outsourcingowych

Do udziału zapraszamy również przedstawicieli administracji publicznej, specjalnych stref ekonomicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, głównych inwestorów na polskim rynku.

 

Partnerzy

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

23 marca 2017

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Oficjalne rozpoczęcie warsztatów

09:10

Strategie sourcingowe przedsiębiorstw

 • Wprowadzenie do zagadnienia
 • Definicja pojęcia sourcing
 • Core business – czym jest?
 • Metodyki tworzenia strategii sourcingowej w przedsiębiorstwach:
 1. 5 wymiarów sourcingu strategicznego wg Gartnera
 2. metodyka „Sourcing Business Models” UT/SIG/CORE
 • Przeprowadzanie analizy własnych procesów biznesowych
 • Określanie obszarów kluczowych / strategicznych oraz obszarów o charakterze transakcyjnym
 • Proces konstrukcji portfela dostawców usług na potrzeby współpracy w modelach multisourcingowych
10:40

Proces wyboru dostawcy usług outsourcingu

 • Budowanie optymalnego procesu wyboru dostawcy:
 1. single vendor vs. proces przetargowy z wymuszeniem dużej konkurencyjności
 • Model oceny ofert – czy w outsourcingu wszystko można policzyć i porównać?
11:10

Przerwa kawowa

11:30

Budowanie umowy outsourcingowej oraz tworzenie modeli SLA

 • Kluczowe elementy umowy outsourcingowej
 • Istota umów typu Service Level Agreement (SLA) – czym się różni KPI od SLA
 • Przykład tworzenia kompletnego modelu SLA dla kontraktu outsourcingowego z branży IT
 • Katalog usług w kontrakcie outsourcingowym
 • Powiązanie SLA z systemem kar umownych i odpowiedzialności dostawcy
 • Przykłady modeli rozliczeniowych w kontraktach outsourcingowych
 • Podstawowe zagrożenia niewłaściwie zbudowanych umów
 • Przykładowa struktura umowy oraz lista podstawowych załączników do umowy
13:00

Zarządzanie kontraktem outsourcingowym

 • Budowa efektywnych relacji oraz komunikacji między partnerami (wewnętrznymi oraz zewnętrznymi)
 • Zasady nadzoru oraz zarządzania kontraktami outsourcingowymi oraz multisourcingiem
 • Prezentacja narzędzia smartcockpit do zarządzania kontraktem outsourcingowym
14:00

Przerwa obiadowa

15:00

Procesy renegocjacji i zamykanie umów outsourcingowych

 • Najczęstsze źródła niepowodzeń we wdrażaniu i korzystaniu z outsourcingu
 • Procesy renegocjacji umów outsourcingu – na co zwracać szczególną uwagę i jak je prowadzić?
 • Exit plan – jak zbudować dobre zabezpieczenie na trudne czasy?
16:30

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1795.00 PLN (od 11 lutego 2017 do 23 marca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Outsourcing w praktyce
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Add insult to injury

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

A Nord Stream 2 krok za krokiem

Gazprom podkreśla, że jego...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Drugą turę wygra zwycięzca pierwszej

Emmanuel Macron...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Żeby zarabiać, trzeba grać

Gry dosłownie zalewają...
News

Drugi raz mamy status partnera

Oficjalne partnerstwo...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie