pb.pl

Prawo

II Forum Compliance Officer

07-08.02.2017, Warszawa,
Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2195.00 PLN (od 17 grudnia 2016 do 8 lutego 2017)

Konferencja. Regulacje - Wdrożenia - Perspektywy

Szanowni Państwo,

przed nami druga edycja Forum Compliance Officer, które odbędzie się 7-8 lutego 2017 w Warszawie. Po sukcesie pierwszej edycji chcemy po raz kolejny dyskutować o tym, co dla Państwa najistotniejsze.

Wciąż zmieniające się otoczenie biznesowe powoduje, że mają Państwo coraz więcej zadań i obowiązków, niejednokrotnie wymagających nowych kompetencji i wiedzy. Co więcej, zmieniające się regulacje prawne i zagrożenia powodują, że muszą Państwo szukać nowych rozwiązań.

Mimo, że nie zagwarantujemy Państwu panaceum na wszystkie problemy, podejmujemy się wyzwania i zapraszamy do licznych dyskusji, rozmów, zdobywania nowej wiedzy, udziału w warsztacie, dyskusji panelowych. A wszystko to po to, by Państwa firma mogła lepiej, bezpiecznie funkcjonować.

Forum to spotkanie praktyków zajmujących się compliance. Do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zaprosiliśmy znakomitych ekspertów.

Podczas Forum poruszymy wiele tematów, m.in.:

 • Compliance w Polsce – ewolucja, czy rewolucja?
 • Praktyczne aspekty wdrażania i promocji CMS na rynku nieregulowanym
 • Kluczowe wyzwania we współpracy Compliance z innymi działami
 • Raportowanie niefinansowe jako element zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Odpowiedzialność kadry menadżerskiej z perspektywy compliance
 • Zmiany w przepisach karnych wpływające na compliance
 • Wsparcie i ochrona sygnalistów

Zapraszam do udziału w II Forum Compliance Officer. Zachęcam również do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas Forum!

Rafał Szary

Project Manager


Uczestnikom gwarantujemy:

 • Różnorodne formuły: case studies, sesje warsztatowe, stoły dyskusyjne
 • Wiedzę na najwyższym poziomie
 • Wystąpienia wyłącznie doświadczonych ekspertów z różnych branż
 • Interakcję i integrację – możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych
 • Atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • Certyfikat potwierdzający udział w Forum

Do udziału zapraszamy m.in.:

 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
 • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance

Patron merytoryczny
Forum Compliance jest inicjatywą non-profit służącą wymianie informacji pomiędzy osobami zajmującymi się zawodowo zarządzaniem ryzykiem braku zgodności. Skupia ponad 150 użytkowników, którzy w ramach Forum tworzą rozwiązania wspierające rozwój systemów compliance, w tym uczestniczą w opiniowaniu aktów prawnych. Mimo iż praktycy związani z Forum Compliance reprezentują różne branże,  łączy ich promowanie etycznego, społecznie odpowiedzialnego biznesu, w szczególności prowadzonego z poszanowaniem praw konsumentów i zachowaniem rzetelności kupieckiej.

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

7 lutego 2017

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Otwarcie konferencji

Rafał Szary, Project Manager, Bonnier Business Polska

09:10

Compliance w Polsce – ewolucja, czy rewolucja?

Joanna Grynfelder, Ekspert ds. Compliance

 • Zmiany w otoczeniu regulacyjnym compliance w Polsce w latach 2015-2016
 • Ewolucja postrzegania funkcji compliance
 • Nowe obowiązki i wzmocnienie
 • Przyszłość compliance
10:00

Wdrażanie i promocja systemu compliance w praktyce

Anna Kwiatkowska, Dyrektor Departamentu Compliance, RBS

 • Metody i narzędzia
 • Kreowanie mody na Compliance
 • Utrwalanie wiedzy o Compliance
10:50

Przerwa na kawę i networking

11:10

Praktyczne aspekty wdrażania i promocji CMS na rynku nieregulowanym

Konrad Sędkiewicz, Główny Specjalista, Departament Prawny, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

 • Pierwsze kroki compliance officera
 • Jak wypromować compliance wewnątrz organizacji
 • Compliance w kulturze organizacji w świetle normy ISO 19600
 • Środki komunikacji compliance w przedsiębiorstwie
 • Pułapki/ wyzwania wdrażania compliance

12:00

Compliance w kontekście współpracy z partnerami biznesowymi

Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance, Prokurent, Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o.

 • Co widać i czego nie widać
 • Zarządzanie compliance u dostawców
 • Podstawy dobrej współpracy
 • Procedury i sposoby ich wdrażania
 • Studium przypadków
12:50

Przerwa na lunch

13:50

Compliance w energetyce – jak zmienić dobre intencje w sprawnie działający system zarządzania?

Ewa Gąsiorowska, Dyrektor ds. Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

 • Ab ovo, czyli determinacja kadry zarządzającej
 • Rozwiązania i mechanizmy zarządzania Compliance
 • Każdy jest osobiście odpowiedzialny, czyli jak dać sobie szanse na działanie zgodne z prawem (Szkolenia, komunikacja)

14:40

Raportowanie niefinansowe jako element zarządzania ryzykiem w organizacji

Anna Pawelska, Dyrektor Zarządzający, Compliance Advisory

 • Dotychczasowe podejście do ujawniania informacji niefinansowych
 • Co zmienia Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych?
 • Nowe wymagania – jakie i dla kogo?
 • Zasady dobrego sprawozdania - praktyczne metody i narzędzia
 • Obowiązek czy szansa – oczekiwania kluczowych interesariuszy

15:30

STOŁY EKSPERCKIE: tematyczne panele dyskusyjne

Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi. Przygotowaliśmy dla Państwa możliwość dyskusji przy jednym z dwóch stołów tematycznych:

 • Wyzwania compliance w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych
  Moderator: Joanna Grynfelder, Ekspert ds. Compliance
 • Wyzwania compliance na rynku nieregulowanym (firmy spoza sektora usług finansowych)
  Moderator: Magdalena Soboń -Stasiak, Compliance Officer, Chief Specialist - Lawyer, ArcelorMittal Poland

16:30

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

8 lutego 2017

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Jak bezpiecznie zarządzać biznesem – odpowiedzialność kadry menadżerskiej z perspektywy compliance

Anna Partyka-Opiela, Radca Prawny, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

 • Sytuacja prawna kadry menadżerskiej
 • Możliwe nadużycia w działalności biznesowej
 • Sankcje i regulacje prawne za naruszenia
 • Sankcje i regulacje wewnętrzne
 • Sposób postępowania kadry menadżerskiej w sytuacji naruszeń z perspektywy compliance

09:50

Rola Compliance Officera na gruncie tzw. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) – kluczowe wyzwania

Jakub Wezgraj, radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • Compliance Officer jako inspektor ochrony danych – zasady wyznaczania, reguły łączenia obu funkcji, wymagania dla osoby pełniącej rolę inspektora ochrony danych, odpowiedzialność, zakres kompetencji
 • Kluczowe obszary ryzyk dla działalności biznesowej instytucji finansowych oraz organizacji niefinansowych związane z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • Możliwa rola Compliance w minimalizacji ryzyk związanych ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • Szeroki katalog sankcji przewidziany w ogólnym rozporządzeniu – w jaki sposób należy przeprowadzać ocenę ryzyka w oparciu o potencjalne sankcje?

10:40

Przerwa na kawę i networking

11:00

Kluczowe wyzwania we współpracy Compliance z innymi Działami

Aneta Mioduszewska-Freundlich, Ekspert ds. Compliance

 • Prawnik firmy a compliance officer - podobieństwa i różnice
 • Regulacje wewnętrzne firmy a rola compliance officera
 • Compliance Officer a HR Manager
 • Compliance, Dział Ryzyka oraz Dział Audytu - problem uniknięcia nadmiaru kontroli
11:50

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary na podstawie ustawy z dn. 28.10.2002 i inne zmiany w przepisach karnych wpływające na compliance

Małgorzata Krzyżowska, Partner, Head of Central Europe Practice, Aliant®

 • Zmiany w przepisach karnych i wzmocnienie roli compliance w organizacji
 • Wpływ zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na możliwość udziału w przetargach publicznych
 • Definicja łapownictwa. Definicja winy. Karalność przestępstwa pracownika i jego skutki dla organizacji
 • ISO 37001 – Anti-Bribery Management Systems – skutecznym narzędziem ochrony prawnej osób na stanowiskach kierowniczych
 • Do jakich podmiotów kierowana jest norma ISO 37001?
 • Wachlarz narzędzi przewidzianych przez normę ISO 37001 – czy wymaga łączenia z innymi narzędziami dotychczas funkcjonującymi w przedsiębiorstwie?
 • Korzyści dla organizacji z dostosowania polityki antykorupcyjnej do nowych obowiązujących standardów
12:40

Przerwa na lunch

13:40

Wsparcie i ochrona sygnalistów

Arkadiusz Korzeniewski, Partner, adwokat, CMS

14:30

WARSZTAT: Jak sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga – czyli o podejściu do rozpatrywania zgłoszeń z nieprawidłowościami w Polsce, w teorii i w praktyce

Angelika Ciastek-Zyska, Menedżer, PwC
Magda Simkowska, Starszy Konsultant, PwC
Piotr Szymankiewicz, Starszy Menedżer, PwC

 • Whistleblowing w Polsce i na świecie
 • Case study – analiza przykładowych postępowań ze zgłoszeniami nieprawidłowości
 • Whistleblowing w firmie – do’s & dont’s

16:30

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2195.00 PLN (od 17 grudnia 2016 do 8 lutego 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
II Forum Compliance Officer
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Rafał Szary
Project Manager

T 22 333 9870

F 22 333 97 78

r.szary@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie