pb.pl

Prawo

II Forum Compliance Officer

07-08.02.2017, Warszawa,
Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2195.00 PLN (od 17 grudnia 2016 do 8 lutego 2017)

Konferencja. Regulacje - Wdrożenia - Perspektywy

Szanowni Państwo,

przed nami druga edycja Forum Compliance Officer, które odbędzie się 7-8 lutego 2017 w Warszawie. Po sukcesie pierwszej edycji chcemy po raz kolejny dyskutować o tym, co dla Państwa najistotniejsze.

Wciąż zmieniające się otoczenie biznesowe powoduje, że mają Państwo coraz więcej zadań i obowiązków, niejednokrotnie wymagających nowych kompetencji i wiedzy. Co więcej, zmieniające się regulacje prawne i zagrożenia powodują, że muszą Państwo szukać nowych rozwiązań.

Mimo, że nie zagwarantujemy Państwu panaceum na wszystkie problemy, podejmujemy się wyzwania i zapraszamy do licznych dyskusji, rozmów, zdobywania nowej wiedzy, udziału w warsztacie, dyskusji panelowych. A wszystko to po to, by Państwa firma mogła lepiej, bezpiecznie funkcjonować.

Forum to spotkanie praktyków zajmujących się compliance. Do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zaprosiliśmy znakomitych ekspertów.

Podczas Forum poruszymy wiele tematów, m.in.:

 • Compliance w Polsce – ewolucja, czy rewolucja?
 • Praktyczne aspekty wdrażania i promocji CMS na rynku nieregulowanym
 • Kluczowe wyzwania we współpracy Compliance z innymi działami
 • Raportowanie niefinansowe jako element zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Odpowiedzialność kadry menadżerskiej z perspektywy compliance
 • Zmiany w przepisach karnych wpływające na compliance
 • Wsparcie i ochrona sygnalistów

Zapraszam do udziału w II Forum Compliance Officer. Zachęcam również do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas Forum!

Rafał Szary

Project Manager


Uczestnikom gwarantujemy:

 • Różnorodne formuły: case studies, sesje warsztatowe, stoły dyskusyjne
 • Wiedzę na najwyższym poziomie
 • Wystąpienia wyłącznie doświadczonych ekspertów z różnych branż
 • Interakcję i integrację – możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych
 • Atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • Certyfikat potwierdzający udział w Forum

Do udziału zapraszamy m.in.:

 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
 • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance

Patron merytoryczny
Forum Compliance jest inicjatywą non-profit służącą wymianie informacji pomiędzy osobami zajmującymi się zawodowo zarządzaniem ryzykiem braku zgodności. Skupia ponad 150 użytkowników, którzy w ramach Forum tworzą rozwiązania wspierające rozwój systemów compliance, w tym uczestniczą w opiniowaniu aktów prawnych. Mimo iż praktycy związani z Forum Compliance reprezentują różne branże,  łączy ich promowanie etycznego, społecznie odpowiedzialnego biznesu, w szczególności prowadzonego z poszanowaniem praw konsumentów i zachowaniem rzetelności kupieckiej.

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

7 lutego 2017

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Otwarcie konferencji

Rafał Szary, Project Manager, Bonnier Business Polska

09:10

Compliance w Polsce – ewolucja, czy rewolucja?

Joanna Grynfelder, Ekspert ds. Compliance

 • Zmiany w otoczeniu regulacyjnym compliance w Polsce w latach 2015-2016
 • Ewolucja postrzegania funkcji compliance
 • Nowe obowiązki i wzmocnienie
 • Przyszłość compliance
10:00

Wdrażanie i promocja systemu compliance w praktyce

Anna Kwiatkowska, Dyrektor Departamentu Compliance, RBS

 • Metody i narzędzia
 • Kreowanie mody na Compliance
 • Utrwalanie wiedzy o Compliance
10:50

Przerwa na kawę i networking

11:10

Praktyczne aspekty wdrażania i promocji CMS na rynku nieregulowanym

Konrad Sędkiewicz, Główny Specjalista, Departament Prawny, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

 • Pierwsze kroki compliance officera
 • Jak wypromować compliance wewnątrz organizacji
 • Compliance w kulturze organizacji w świetle normy ISO 19600
 • Środki komunikacji compliance w przedsiębiorstwie
 • Pułapki/ wyzwania wdrażania compliance

12:00

Compliance w kontekście współpracy z partnerami biznesowymi

Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance, Prokurent, Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o.

 • Co widać i czego nie widać
 • Zarządzanie compliance u dostawców
 • Podstawy dobrej współpracy
 • Procedury i sposoby ich wdrażania
 • Studium przypadków
12:50

Przerwa na lunch

13:50

Compliance w energetyce – jak zmienić dobre intencje w sprawnie działający system zarządzania?

Ewa Gąsiorowska, Dyrektor ds. Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

 • Ab ovo, czyli determinacja kadry zarządzającej
 • Rozwiązania i mechanizmy zarządzania Compliance
 • Każdy jest osobiście odpowiedzialny, czyli jak dać sobie szanse na działanie zgodne z prawem (Szkolenia, komunikacja)

14:40

Raportowanie niefinansowe jako element zarządzania ryzykiem w organizacji

Anna Pawelska, Dyrektor Zarządzający, Compliance Advisory

 • Dotychczasowe podejście do ujawniania informacji niefinansowych
 • Co zmienia Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych?
 • Nowe wymagania – jakie i dla kogo?
 • Zasady dobrego sprawozdania - praktyczne metody i narzędzia
 • Obowiązek czy szansa – oczekiwania kluczowych interesariuszy

15:30

STOŁY EKSPERCKIE: tematyczne panele dyskusyjne

Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi. Przygotowaliśmy dla Państwa możliwość dyskusji przy jednym z dwóch stołów tematycznych:

 • Wyzwania compliance w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych
  Moderator: Joanna Grynfelder, Ekspert ds. Compliance
 • Wyzwania compliance na rynku nieregulowanym (firmy spoza sektora usług finansowych)
  Moderator: Magdalena Soboń -Stasiak, Compliance Officer, Chief Specialist - Lawyer, ArcelorMittal Poland

16:30

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

8 lutego 2017

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Jak bezpiecznie zarządzać biznesem – odpowiedzialność kadry menadżerskiej z perspektywy compliance

Anna Partyka-Opiela, Radca Prawny, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

 • Sytuacja prawna kadry menadżerskiej
 • Możliwe nadużycia w działalności biznesowej
 • Sankcje i regulacje prawne za naruszenia
 • Sankcje i regulacje wewnętrzne
 • Sposób postępowania kadry menadżerskiej w sytuacji naruszeń z perspektywy compliance

09:50

Rola Compliance Officera na gruncie tzw. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) – kluczowe wyzwania

Jakub Wezgraj, radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii „ODOekspert”

 • Compliance Officer jako inspektor ochrony danych – zasady wyznaczania, reguły łączenia obu funkcji, wymagania dla osoby pełniącej rolę inspektora ochrony danych, odpowiedzialność, zakres kompetencji
 • Kluczowe obszary ryzyk dla działalności biznesowej instytucji finansowych oraz organizacji niefinansowych związane z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • Możliwa rola Compliance w minimalizacji ryzyk związanych ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • Szeroki katalog sankcji przewidziany w ogólnym rozporządzeniu – w jaki sposób należy przeprowadzać ocenę ryzyka w oparciu o potencjalne sankcje?

10:40

Przerwa na kawę i networking

11:00

Kluczowe wyzwania we współpracy Compliance z innymi Działami

Aneta Mioduszewska-Freundlich, Ekspert ds. Compliance

 • Prawnik firmy a compliance officer - podobieństwa i różnice
 • Regulacje wewnętrzne firmy a rola compliance officera
 • Compliance Officer a HR Manager
 • Compliance, Dział Ryzyka oraz Dział Audytu - problem uniknięcia nadmiaru kontroli
11:50

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary na podstawie ustawy z dn. 28.10.2002 i inne zmiany w przepisach karnych wpływające na compliance

Małgorzata Krzyżowska, Partner, Head of Central Europe Practice, Aliant®

 • Zmiany w przepisach karnych i wzmocnienie roli compliance w organizacji
 • Wpływ zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na możliwość udziału w przetargach publicznych
 • Definicja łapownictwa. Definicja winy. Karalność przestępstwa pracownika i jego skutki dla organizacji
 • ISO 37001 – Anti-Bribery Management Systems – skutecznym narzędziem ochrony prawnej osób na stanowiskach kierowniczych
 • Do jakich podmiotów kierowana jest norma ISO 37001?
 • Wachlarz narzędzi przewidzianych przez normę ISO 37001 – czy wymaga łączenia z innymi narzędziami dotychczas funkcjonującymi w przedsiębiorstwie?
 • Korzyści dla organizacji z dostosowania polityki antykorupcyjnej do nowych obowiązujących standardów
12:40

Przerwa na lunch

13:40

Wsparcie i ochrona sygnalistów

Arkadiusz Korzeniewski, Partner, adwokat, CMS

14:30

WARSZTAT: Jak sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga – czyli o podejściu do rozpatrywania zgłoszeń z nieprawidłowościami w Polsce, w teorii i w praktyce

Angelika Ciastek-Zyska, Menedżer, PwC
Magda Simkowska, Starszy Konsultant, PwC
Piotr Szymankiewicz, Starszy Menedżer, PwC

 • Whistleblowing w Polsce i na świecie
 • Case study – analiza przykładowych postępowań ze zgłoszeniami nieprawidłowości
 • Whistleblowing w firmie – do’s & dont’s

16:30

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2195.00 PLN (od 17 grudnia 2016 do 8 lutego 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
II Forum Compliance Officer
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Rafał Szary
Project Manager

T 22 333 9870

F 22 333 97 78

r.szary@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie