pb.pl

Prawo

VIII Kongres Prawo Konkurencji

21.11.2016, Warszawa,
Hotel Novotel Warsaw Airport (1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1895.00 PLN (od 1 października 2016 do 21 listopada 2016)

Kongres. Szanse i ryzyka dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

podczas VIII edycji Kongresu Prawo Konkurencji przedyskutujemy zagrożenia na gruncie prawa konkurencji w ramach wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji przedsiębiorcy, przeanalizujemy problem wyłączności w porozumieniach wertykalnych - kiedy jest dozwolona a kiedy zakazana, poruszymy temat opłat półkowych, franczyzy, zwalczania nieuczciwej reklamy, naruszenia interesów przedsiębiorców oraz dokonamy analizy dotyczącej regulaminów sklepów internetowych w świetle prawa konsumenckiego.

Prześledzimy wpływ nowych uprawnień UOKiK w obszarze ochrony konsumentów na działalność przedsiębiorców oraz omówimy planowane rozwiązania dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w intensywnym, jednodniowym spotkaniu z najlepszymi ekspertami. Tegoroczne wydarzenie obfituje w ciekawe dyskusje, liczne case studies oraz rzetelne prelekcje porządkujące wiedzę.

Serdecznie zapraszam,

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel.(22) 333 98 30

fax.(22) 333 97 78

e-mail: a.mlonek@pb.pl


Dlaczego nie może Cię zabraknąć:
 • zdobędziesz wiedzę i zyskasz nowe inspiracje
 • skorzystasz z bogatego doświadczenia prelegentów
 • zintegrujesz się w środowisku prawniczym

Do udziału w Kongresie zapraszamy:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Dyrektorów Działów Prawnych i Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
 • Radców Prawnych
 • Adwokatów
 • Dyrektorów Marketingu
 • Oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej szeroko rozwijającej się dziedzinie prawa
O PATRONIE MERYTORYCZNYM

KIESZKOWSKA RUTKOWSKA KOLASIŃSKI KANCELARIA PRAWNA SP. J.

Głównym obszarem działalności kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński jest wyspecjalizowane doradztwo regulacyjno-konkurencyjne. Kancelaria świadczy usługi z zakresu tworzenia i wdrażania korzystnych biznesowo, a jednocześnie bezpiecznych prawnie strategii rynkowych i kampanii marketingowych. KRK posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących praktyk antykonkurencyjnych, czynów nieuczciwej konkurencji, jak również w opracowywaniu wzorów umów oraz regulaminów sprzedażowych i promocyjnych używanych w obrocie z konsumentami, także na rynku e-commerce. Kancelaria doradza przedsiębiorcom w zakresie identyfikacji i unikania potencjalnych naruszeń prawa konkurencji m.in. niedozwolonych porozumień i nadużywania pozycji dominującej, a także w zakresie problematyki klauzul abuzywnych i nieuczciwej reklamy. Ponadto wspiera klientów w kontaktach z organami antymonopolowymi oraz reprezentuje ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Członkowie zespołu KRK uznawani są za wiodących prawników w swoich specjalizacjach przez polskie i międzynarodowe rankingi, takie jak: Rzeczpospolita, Chambers Europe, Legal500, Who’s Who oraz Expert Guide by Euromoney.

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

21 listopada 2016

MODERATOR KONGRESU:

Waldemar Koper - Dyrektor ds. prawnych/Prokurent, Kompania Piwowarska SA, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

08:30

Rejestracja, poranna kawa

08:50

Powitanie uczestników Kongresu

Aldona Mlonek - Project Manager, Bonnier Business Polska

PRAWO KONKURENCJI

09:00

Praktyczne przykłady zagrożeń na gruncie prawa konkurencji w ramach wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji przedsiębiorcy

Marcin Kolasiński - Wspólnik, Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Podstawowe zasady formułowania bezpiecznej prawnie korespondencji biznesowej
 • Najczęstsze błędy w komunikacji – zbytnia skrótowość i potoczność języka mogące prowadzić do błędnej interpretacji sensu przekazu
 • Przykłady z orzecznictwa, w którym proces dowodowy oparto na interpretacji korespondencji biznesowej


09:45

Problem wyłączności w porozumieniach wertykalnych w świetle przepisów prawa konkurencji

Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający, założycielka kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. K.

 • Wyłączność w porozumieniach wertykalnych: kiedy jest dozwolona a kiedy zakazana
 • Klauzule najczęściej stosowane w praktyce: wyłączność dostawy, wyłączność zakupu, zakaz konkurowania, klauzula angielska
 • Porozumienia o charakterze wyłączności a tzw. wyłączenia grupowe
 • Case study – najciekawsze przypadki wyłączności w orzecznictwie:
 1. Klauzule wyłączności w umowach najmu komercyjnego,
 2. Tzw. „umowy lodówkowe”
 3. Wyłączność obejmująca produkty o określonej gramaturze
10:30

Przerwa na kawę/networking

10:50

Opłaty półkowe w świetle najnowszego orzecznictwa i planowanego ustawodawstwa

Tomasz Kaźmierczak – Prawnik, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Opłaty półkowe w praktyce UOKiK
 • Opłaty półkowe a orzecznictwo sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego
 • Założenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

 

11:35

Franczyza: nie wszystkie chwyty dozwolone. Przykłady z orzecznictwa a praktyka rynkowa

Jarosław Sroczyński - Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j.

 • Istota i rodzaje franczyzy; prawa i obowiązki stron umowy franczyzowej
 • Franchising a ograniczenia konkurencji
 • Rozporządzenia i wytyczne polskie i unijne
 • Pronuptia: praktyka wytyczona na dziesięciolecia?
 • Sfinks: „wypadek przy pracy” UOKiK-u?
 • Leegin, ToolKit: czy RPM podlega regule rozsądku?
12:20

Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle prawa konkurencji

Paweł Kułak - Radca prawny, Kancelaria Schoenherr

 • Dlaczego przedsiębiorcy wymieniają informacje
 • Rodzaje mechanizmów wymiany danych i ocena ich zgodności z prawem
 • Przypadek szczególny – porozumienia typu hub and spoke
 • Jak wymieniać informacje nie naruszając prawa konkurencji – wskazówki w oparciu o orzecznictwo

13:00

Lunch

PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW

13:50

PANEL DYSKUSYJNY Wpływ nowych uprawnień UOKiK w obszarze ochrony konsumentów na działalność przedsiębiorców. Rzeczywistość, czy tylko teoria?

MODERATOR: Marcin Kolasiński – Wspólnik, Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Paneliści:
Łukasz Wroński - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów, UOKiK
Małgorzata Żurowska – Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego BASF w Polsce
Piotr Bielarczyk – Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa
Maciej Fornalczyk – Partner, Współzałożyciel, Comper Fornalczyk i Wspólnicy Spółka Jawna14:50

Regulaminy sklepów internetowych w świetle prawa konsumenckiego

Maciej Szczepański – Senior In-house Lawyer, Allegro Group

 • Uprawnienia przysługujące konsumentowi internetowemu
 • Obowiązki przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe
 • Ryzyka związane z nieprawidłowym formułowaniem regulaminów

 

15:30

Przerwa na kawę/networking

15:45

Zwalczanie nieuczciwej reklamy – samoregulacja przedsiębiorców, kary administracyjne czy ścieżka prywatnoprawna

Małgorzata Modzelewska de Raad - Partner, Adwokat, Modzelewska&Paśnik

 • Nieuczciwa reklama jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
 • Dobre wzorce i standardy – korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, czyli o samoregulacji
 • Nieuczciwa reklama a naruszanie interesów innego przedsiębiorcy: z orzecznictwa sądów polskich
 • „W służbie” uczciwej reklamy: rozwiązania „miękkie” versus „twarde” sankcje
16:30

Zakończenie Kongresu i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1895.00 PLN (od 1 października 2016 do 21 listopada 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
VIII Kongres Prawo Konkurencji
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie