pb.pl

Prawo

VIII Kongres Prawo Konkurencji

21.11.2016, Warszawa,
Hotel Novotel Warsaw Airport (1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1895.00 PLN (od 1 października 2016 do 21 listopada 2016)

Kongres. Szanse i ryzyka dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

podczas VIII edycji Kongresu Prawo Konkurencji przedyskutujemy zagrożenia na gruncie prawa konkurencji w ramach wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji przedsiębiorcy, przeanalizujemy problem wyłączności w porozumieniach wertykalnych - kiedy jest dozwolona a kiedy zakazana, poruszymy temat opłat półkowych, franczyzy, zwalczania nieuczciwej reklamy, naruszenia interesów przedsiębiorców oraz dokonamy analizy dotyczącej regulaminów sklepów internetowych w świetle prawa konsumenckiego.

Prześledzimy wpływ nowych uprawnień UOKiK w obszarze ochrony konsumentów na działalność przedsiębiorców oraz omówimy planowane rozwiązania dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w intensywnym, jednodniowym spotkaniu z najlepszymi ekspertami. Tegoroczne wydarzenie obfituje w ciekawe dyskusje, liczne case studies oraz rzetelne prelekcje porządkujące wiedzę.

Serdecznie zapraszam,

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel.(22) 333 98 30

fax.(22) 333 97 78

e-mail: a.mlonek@pb.pl


Dlaczego nie może Cię zabraknąć:
 • zdobędziesz wiedzę i zyskasz nowe inspiracje
 • skorzystasz z bogatego doświadczenia prelegentów
 • zintegrujesz się w środowisku prawniczym

Do udziału w Kongresie zapraszamy:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Dyrektorów Działów Prawnych i Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
 • Radców Prawnych
 • Adwokatów
 • Dyrektorów Marketingu
 • Oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej szeroko rozwijającej się dziedzinie prawa
O PATRONIE MERYTORYCZNYM

KIESZKOWSKA RUTKOWSKA KOLASIŃSKI KANCELARIA PRAWNA SP. J.

Głównym obszarem działalności kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński jest wyspecjalizowane doradztwo regulacyjno-konkurencyjne. Kancelaria świadczy usługi z zakresu tworzenia i wdrażania korzystnych biznesowo, a jednocześnie bezpiecznych prawnie strategii rynkowych i kampanii marketingowych. KRK posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących praktyk antykonkurencyjnych, czynów nieuczciwej konkurencji, jak również w opracowywaniu wzorów umów oraz regulaminów sprzedażowych i promocyjnych używanych w obrocie z konsumentami, także na rynku e-commerce. Kancelaria doradza przedsiębiorcom w zakresie identyfikacji i unikania potencjalnych naruszeń prawa konkurencji m.in. niedozwolonych porozumień i nadużywania pozycji dominującej, a także w zakresie problematyki klauzul abuzywnych i nieuczciwej reklamy. Ponadto wspiera klientów w kontaktach z organami antymonopolowymi oraz reprezentuje ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Członkowie zespołu KRK uznawani są za wiodących prawników w swoich specjalizacjach przez polskie i międzynarodowe rankingi, takie jak: Rzeczpospolita, Chambers Europe, Legal500, Who’s Who oraz Expert Guide by Euromoney.

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

21 listopada 2016

MODERATOR KONGRESU:

Waldemar Koper - Dyrektor ds. prawnych/Prokurent, Kompania Piwowarska SA, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

08:30

Rejestracja, poranna kawa

08:50

Powitanie uczestników Kongresu

Aldona Mlonek - Project Manager, Bonnier Business Polska

PRAWO KONKURENCJI

09:00

Praktyczne przykłady zagrożeń na gruncie prawa konkurencji w ramach wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji przedsiębiorcy

Marcin Kolasiński - Wspólnik, Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Podstawowe zasady formułowania bezpiecznej prawnie korespondencji biznesowej
 • Najczęstsze błędy w komunikacji – zbytnia skrótowość i potoczność języka mogące prowadzić do błędnej interpretacji sensu przekazu
 • Przykłady z orzecznictwa, w którym proces dowodowy oparto na interpretacji korespondencji biznesowej


09:45

Problem wyłączności w porozumieniach wertykalnych w świetle przepisów prawa konkurencji

Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający, założycielka kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. K.

 • Wyłączność w porozumieniach wertykalnych: kiedy jest dozwolona a kiedy zakazana
 • Klauzule najczęściej stosowane w praktyce: wyłączność dostawy, wyłączność zakupu, zakaz konkurowania, klauzula angielska
 • Porozumienia o charakterze wyłączności a tzw. wyłączenia grupowe
 • Case study – najciekawsze przypadki wyłączności w orzecznictwie:
 1. Klauzule wyłączności w umowach najmu komercyjnego,
 2. Tzw. „umowy lodówkowe”
 3. Wyłączność obejmująca produkty o określonej gramaturze
10:30

Przerwa na kawę/networking

10:50

Opłaty półkowe w świetle najnowszego orzecznictwa i planowanego ustawodawstwa

Tomasz Kaźmierczak – Prawnik, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 • Opłaty półkowe w praktyce UOKiK
 • Opłaty półkowe a orzecznictwo sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego
 • Założenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

 

11:35

Franczyza: nie wszystkie chwyty dozwolone. Przykłady z orzecznictwa a praktyka rynkowa

Jarosław Sroczyński - Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j.

 • Istota i rodzaje franczyzy; prawa i obowiązki stron umowy franczyzowej
 • Franchising a ograniczenia konkurencji
 • Rozporządzenia i wytyczne polskie i unijne
 • Pronuptia: praktyka wytyczona na dziesięciolecia?
 • Sfinks: „wypadek przy pracy” UOKiK-u?
 • Leegin, ToolKit: czy RPM podlega regule rozsądku?
12:20

Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle prawa konkurencji

Paweł Kułak - Radca prawny, Kancelaria Schoenherr

 • Dlaczego przedsiębiorcy wymieniają informacje
 • Rodzaje mechanizmów wymiany danych i ocena ich zgodności z prawem
 • Przypadek szczególny – porozumienia typu hub and spoke
 • Jak wymieniać informacje nie naruszając prawa konkurencji – wskazówki w oparciu o orzecznictwo

13:00

Lunch

PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW

13:50

PANEL DYSKUSYJNY Wpływ nowych uprawnień UOKiK w obszarze ochrony konsumentów na działalność przedsiębiorców. Rzeczywistość, czy tylko teoria?

MODERATOR: Marcin Kolasiński – Wspólnik, Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Paneliści:
Łukasz Wroński - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów, UOKiK
Małgorzata Żurowska – Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego BASF w Polsce
Piotr Bielarczyk – Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa
Maciej Fornalczyk – Partner, Współzałożyciel, Comper Fornalczyk i Wspólnicy Spółka Jawna14:50

Regulaminy sklepów internetowych w świetle prawa konsumenckiego

Maciej Szczepański – Senior In-house Lawyer, Allegro Group

 • Uprawnienia przysługujące konsumentowi internetowemu
 • Obowiązki przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe
 • Ryzyka związane z nieprawidłowym formułowaniem regulaminów

 

15:30

Przerwa na kawę/networking

15:45

Zwalczanie nieuczciwej reklamy – samoregulacja przedsiębiorców, kary administracyjne czy ścieżka prywatnoprawna

Małgorzata Modzelewska de Raad - Partner, Adwokat, Modzelewska&Paśnik

 • Nieuczciwa reklama jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
 • Dobre wzorce i standardy – korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, czyli o samoregulacji
 • Nieuczciwa reklama a naruszanie interesów innego przedsiębiorcy: z orzecznictwa sądów polskich
 • „W służbie” uczciwej reklamy: rozwiązania „miękkie” versus „twarde” sankcje
16:30

Zakończenie Kongresu i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1895.00 PLN (od 1 października 2016 do 21 listopada 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
VIII Kongres Prawo Konkurencji
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie